Nyeste Underskriftindsamlinger

Imod lukning af Klub Godset og øvrige klubber i Greve Kommune

I budgetforliget for 2021 lægges der op til at klubberne i Greve Kommune lukkes i deres nuværende form og flyttes ud på skolerne.  Mange forældre er uenige i denne beslutning, da vi mener, at klubberne: Giver børn og unge et frirum udenfor skolernes faste rammer, hvor man nogle gange er låst fast i en rolle Udfordrer børn og unge qua andre kompetencer end dem som der prioriteres på skolerne Har arealer som understøtter bevægelse, leg og kreativitet Har fokus på udvikling af de unges sociale komp

Oprettet: 2019-10-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 245 244

Underskriftsindsamling for at færdiggøre Laurbjerg station

Forligskredsen i Folketinget har stoppet anlæg af Laurbjerg Station 29-10-19. Dette er vi stærkt imod, da byen har brug for stationen og der allerede er bevilligt penge i Folketinget og arbejdet er påbegyndt.

Oprettet: 2019-10-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 596 593

Underskriftindsamling Byens unge i Asnæs og omegn

  Hej kære medborgere i Asnæs og omegn.Der har i en længere periode, været en stor utilfredshed angående Byens unge, der larm fra biler, knallerter og højt musik, forskellige steder i byen på upassende tidspunkter.Den store færdelse af unge mennesker nede ved og i centret, skrald rundt omkring i byen efter fester eller sene aftner ogting der bliver ødelagt mm. Asnæs er blevet gjort til en unge by, det skal vi være glade for, på rigtig mange områder. Men når der er så mange unge som vi har, giver

Oprettet: 2019-10-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 123 123

Gør Skibhusvej tryg

Skibhusvej er skibhuskvarterets bankende hjerte, men desværre er vejen utrolig utryg at færdes på, hvad enten man er cyklist eller fodgænger.   Dagligt oplever vi beboere farlige situationer, hvor folk kører hasarderet, og der tages store chancer, når bilister skal fra stikvejene ud i myldretidstrafikken på Skibhusvej. Konsekvensen er, at man som blød trafikant føler sig utryg, når man færdes på vejen - og mange undgår helt at benytte sig af den. Det gælder særligt dem med børn.    I enkelte til

Oprettet: 2019-10-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 297 296

Lokalplaner skal da overholdes - eller hvad!

OPDATERING 17 NOVEMBER 2019: Dispensationen ankes til Planankenævnet da vi stadig mener den er givet på forkert grundlag.  Det handler om at overholde klare regler i gældende byplan 6. Vi skal som borgere altid kunne stole på at Administrationen overholder spillereglerne, og det kæmper vi videre for, og beder om jeres støtte!   OPDATERING 7 NOVEMBER 2019:  Hørsholm Kommune har idag givet dispensation til den tvivlsomme arealoverførsel på Svendsvej!!  Samtidig igangsætter kommunen en uvildig advo

Oprettet: 2019-10-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 160 159

Skal separat kloakering have lov til at ødelægge vores huse uden ansvar?

Det er lovbestemt at hele landet skal separat kloakeres. Som bygherre har man helt grundlæggende et ansvar for at passe på vores ejendomme. Hertil må de bla foretag nødvendige undersøgelser der skal lægge til grund for valg af metode. Dvs. metode skal tilpasses de kriterier der sætter begrænsninger. Jorden under Vadum by er fyldt med siltlejringer hvilket fremgår af jordundersøgelserne foretaget inden påbegyndt kloak arbejde. Siltlejringer er en svær størrelse at arbejde med da den er ustabil og

Oprettet: 2019-10-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 347 345

Vi forlanger retfærdighed for Radio24syv

Vi - Radio24syvs lyttere - føler, at radioen absolut ikke har fået en fair behandling, hverken under sommerens FM-udbudsrunde eller den efterfølgende DAB-udbudsrunde. Vi mener, at der fra starten er blevet spændt ben for Radio24syvs forsøg på at deltage i disse udbudsrunder på lige fod med konkurrerende ansøgere, og det er sket igen og igen, uden at nogen politiker har grebet ind. Vi er overbeviste om, at dette er sket for at sikre, at Radio24syv ikke kunne fortsætte sit virke efter 1. november

Oprettet: 2019-10-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 12908 12689

Stop uhensigtsmæssige beslutninger for Askov-Malt Børnehave

Kære byrådsmedlemmer og Økonomiudvalg, Vi henvender os til jer alle i et fortvivlet forsøg på at få jeres opmærksomhed i forbindelse med afgørelsen om,at der skal etableres en såkaldt ”udegruppe” i Askov-Malt børnehaven i perioden Jan-Marts 2020 og igen i2021 for at tilgodese de manglende pladser i børnehaven. Herudover er der indstillet forslag om daglige turefor 12 børn i hele november og december måned for at tilgodese pladsproblemerne nu og her. Som beboere I Askov har vi efterhånden nået vo

Oprettet: 2019-10-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 84 84

Sig NEJ til 10 kæmpestore poolhuse I Marielyst Ferieby

Guldborgsund Kommune vil meget snart tillade et MEGA byggeri af 10 kæmpestore poolhuse ( på ca 300 kvadratmeter/ stk) til helårs udlejning.  Husene skal bygges inde i fredelige og rolige Marielyst Ferieby. Det vil medføre et støjhelvede døgnet rundt, masser af trafik og mange p pladser i et ellers bilfrit område. Ud over de 10 kolosser skal laves køreveje dertil, tæt forbi legeplads, hoppepude og fælleshus, hvor børn og voksne er vant til at færdes trygt og roligt. Byggeriet vil skæmme og ødelæg

Oprettet: 2019-10-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 276 272

Vejbump/Chikaner på Lodsvej og Strandbovej

ATT: Hvidovre kommune På under 2 måneder er der nu sket to alvorlige trafikuheld på samme sted, krydset mellem Lodsvej og Strandbovej. Begge uheld er sket lige ved siden af Børnehavehuset på Lodsvej, som på selv samme hjørne har udendørs legeplads. Generalt kører bilisterne i dette område alt for stærkt og hasarderet.Det er på tide at der bliver gjort noget. Det er ikke første gang at beboere i området har forsøgt at gøre noget ved selv samme problem. Vi frygter at de næste uheld vil koste menne

Oprettet: 2019-10-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 141 141

STOP NATLIGE VARELEVERINGER TIL FAKTA på frederiksborgvej 73.

Ved at skrive under, erklærer du dig enig i, at - de natlige leveringer til Fakta, frederiksborgvej 73 er til gene for dig - du ønsker at Fakta, Frederiksborgvej 73, bliver en miljøbutik (skal levere efter kl. 7 i hverdagene, samt efter kl. 8 i weekenden)

Oprettet: 2019-10-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 25Facebook