Mest populære underskriftsindsamlinger i dette år

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Vangedes ældste hus på Vangede Bygade 52

Skal Vangedes ældste og bevaringsværdige hus forsvinde? Mange tror at Vangedes ældste hus er Charlotteklubben - det er det ikke. Overfor Charlotteklubben ligger der en boligblok, og bag den blok ligger Vangedes ældste hus godt gemt for de fleste. Men ikke for os. For os er det vores idylliske udsigt, der har ligget der i alle de år, vi har boet der. De færreste ved at huset ligger der, men til højre for Today’s Special og bag ved den høje boligblok på Vangede Bygade 46-50 ligger det skønneste l

Oprettet: 2023-01-18 Statistik

Nej til kæmpevindmøller og solcellepark i Højrup, Ødis Bramdrup, Farris og Stepping

Med min underskrift erklærer jeg modstand mod etablering af kæmpevindmøller og solcellepark i området ved Højrup, Ødis Bramdrup, Farris og Stepping. 

Oprettet: 2023-01-04 Statistik

Store bededag

Skriv under på, at bevare store bededag, Danmark er et kristen land, vi skal ikke bid for bid, afskaffe vores kristne traditioner, gør vi det, mister vi noget af vores arv, og identitet, og med alt den kultur, som kommer udefra, i et desværre snart multikulturelt Danmark, er det ekstra vigtigt at holde fast på vores kristne værdier hvor vi kan, dette har intet med fremmedhad at gøre, men blot bevarelse af hvor historie, hvor kultur, hvor kirke, og det vi har helligt, det skal politikerne ikke ha

Oprettet: 2022-12-14 Statistik

Nej tak! til Energipark Søvang

Kort over Energipark Søvang - HUSK AT BEKRÆFTE DIN UNDERSKIFT PÅ MAIL Røde cirkler: Vindmøllerne Gulefelter: Solceller Energipark Søvang Der ligger planer hos Viborg- og Skive-kommune om, at opstille 9 kæmpevindmøller på 200 meters højde i Tastum søbund, som placeres i en linje fra nord (Højslev Stationsby) til syd (Tastum by). Derudover vil der blive opstillet 455 hektar solceller, som kommer til at dække pladsen rundt og imellem vindmøllerne. Projektet har en tidsplan på 5 år. Der har tidliger

Oprettet: 2022-12-01 Statistik

Ordentlig skolegård på Herlev Byskole nu!!

Vores børn i indskolingen og SFO´en på Herlev Byskole afdeling Eng. skal have adgang til en reel skolegård med passende aktivitetsmuligheder og faciliteter, der fordrer fysisk aktiviteter og udfoldelse og som er sikker.  Den eksisterende skolegår rummer ikke tilstrækkeligt med aktivitetsmuligheder for indskolingens 8. klasser (0-3. klasse), altså 160+ børn, den er uindbydende, utilstrækkeligt vedligeholdt og nærmest ufremkommelig når det regner og er blevet indskrænket af hegn flere steder og li

Oprettet: 2023-01-17 Statistik

Bevar Agape i Mariager Fjord

Agape har i mere end 40 år haft hjemhavn i Mariager - Skal det slutte nu? Peter Graverholt ombyggede den daværende fiskekutter med visionen om at gøre en forskel for mennesker, og navngav den 'Agape', som betyder: 'Den kærlighed, der giver, uden at forvente at få noget igen'. Peter stod i spidsen for arbejdet med skibet de første mange år, hvor Agape først fungerede som efterskoleskib og dernæst blev tilknyttet ungeinstitutionen 'Bølgebryderen'.  De seneste 23 år har Arne stået i spidsen for ski

Oprettet: 2022-12-26 Statistik

To 0.klasser på Veksø Skole i 2023

Det er besluttet kun at oprette en enkelt 0.klasse på Veksø Skole i 2023. Til gengæld er der så 28 børn i den klasse og det maksimale antal elever er nået allerede et halvt år før skolestart. For at undgå at oprette to mindre klasser med 16 børn i hver, har man sorteret fire børn fra Søsum fra, som er blevet sendt på Ganløse. Kommunen vælger derfor aktivt og bevidst at rive fire børn ud af en sammentømret børnegruppe, velvidende at det har konsekvenser både for de fire fravalgte børns læring og

Oprettet: 2023-02-04 Statistik

Genetablering af biblioteket i Hollænder Hallen

Dragør kommunalbestyrelse vedtog den største fejl ved at lukke biblioteket i Hollænder Hallen Handicaprådet har flere gange taget det op , da man i Dragør har en handicappolitik der siger der skal være lige adgang for alle, dette har man ved lukningen af biblioteket i Hollænder Hallen ikke taget hensyn til. Vi vil med denne indsamling presse kommunalbestyrelsen til at genåbne biblioteket i Hollænder Hallen 

Oprettet: 2023-01-12 Statistik

Kollerød Borgerforening. Underskriftsindsamling imod 3 nye vindmøller i Kollerød.

Bestyrelsen i Kollerød Borgerforening har besluttet, at iværksætte en underskriftsindsamling imod Momentums projektforslag omhandlende nedtagning af 2 eksisterende mindre vindmøller og opsætning af 3 nye gennemrenoveret V80-2.0MW, 100 m høje vindmøller placeret 3 nye steder i Kollerød. Borgerne i Kollerød ønsker ikke, at støjniveauet bliver øget i forhold til de eksisterende vindmøller ligesom gener for skygger mv. ikke kan accepteres. Borgeren i Kollerød skriver under på, at man er imod opsætni

Oprettet: 2023-01-02 Statistik

Dræb alle minkene igen

Der er kommet nye mink til Danmark. Vi gør det igen venner. Én gang til.

Oprettet: 2023-01-14 Statistik

Bevar Kølholt i Skibet Skoledistrikt - og det frie skolevalg til Skibet Skole

Skibet er populært, særligt blandt børnefamilier. Der findes her et unikt lokalsamfund med en meget aktiv sportsforening, en helt masse frivillige kræfter, som arrangerer både fester, andre arrangementer og happenings for områdets beboere. Derudover omfatter området også en velfungerende daginstitution og folkeskole. Populariteten af området er ikke til at tage fejl af! Det ses på tilstrømningen af nye beboere i de mange boliger, der gennem de seneste tider er skudt op i området. Der er meget ko

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Bevar unges tilbud i job og uddannelse

D. 18-01-23. Blev det offentlig gjort på et møde mellem Jobcenter/socialafdelingen på Kommunen og de unge på Skiftesporet i Thisted at samarbejdet ophøre slutningen af Juni 2023. Skiftesporet er et socialpædagogisk dags/arbejdstilbud til normalbegavet unge mellem 18-35 år der har behov for særlig støtte i dagligdagen i forhold til job og uddannelser. Ophøret sker grundet, der skal spares til fordel for " Arnepensionen"  Det er fuldstændig forkasteligt at spare sådan et sted, da netop skiftespo

Oprettet: 2023-01-18 Statistik

Stop fredning af "Tollerupkilen".

Kære borger i Halsnæs Kommune Jeg skriver til Jer i anledning af et igangværende fredningsforslag for området “Tollerupkilen”. Jeg mener, at fredningsforslaget vil have negative konsekvenser for borgerne i vores kommune og jeg opfordrer derfor til, at vi står sammen og viser vores modstand mod forslaget. Fredningen vil medføre en øget belastning af kommunens økonomi der i forvejen vil blive belastet af den store inflation, de kommende øgede bidrag til militæret, eftervirkninger af corona omkostn

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Ekstra busrute fra hals . 7.05 evt 7.35

Vil gerne støtte de unge i at de får den bedst mulige start på dagen med plads til alle med bus til Aalborg.  Ofte er der ikke plads nok i stae og derved kommer de for sent med en tåbelig fraværs booking og stress faktor fra morgenstunden. Lad os gøre det bedre for de unge.  Der er krav nok på vej til dem 

Oprettet: 2023-01-09 Statistik

Bevar gavlmaleriet på Pub Kaktus Hjerting

Esbjerg Kommune har bedt os om at male gavlen rød igen senest den 1. juli 2023. Vi er i gang med at klage til Planklagenævnet - hvornår vi får en afgørelse ved vi ikke. Men vi har ikke tænkt os at male noget som helst over, før vi har gjort alle forsøg på at bevare Henrik Nielsens flotte maleri! I tilfælde af at afgørelse fra Planklagenævnet går os imod, har vi derfor brug for DIN underskrift, således at vi kan anmode politikerne i Esbjerg Byråd om en dispensation til at bevare maleriet.

Oprettet: 2022-11-08 Statistik

Underskrift indsamling til fordel for børns retssikkerhed anbragt uden for hjemmet i Grønland skal have gratis advokatbistand

(Kalaallisuua ataaniippoq/ Grønlands version, længere nede)                                                                                              29.12.2022 Underskrift indsamling til fordel for børns retssikkerhed anbragt uden for hjemmet i Grønland skal have gratis advokatbistand Denne underskriftindsamling skal være med til at forbedre anbragte børns vilkår og retssikkerhed i Grønland. Formålet er at lovgivningen om anbragte børn i Grønland skal forbedres til fordel for de anbragte bør

Oprettet: 2022-12-30 Statistik

Billigere priser over Øresundsbroen (bil) og højere fradrag.

Priserne over Øresundsbroen stiger markant til årsskiftet 22/23 (20 svenske kr. pr. tur med bropass/pendleraftale for de første 16 ture hver måned) og samtidig er fradraget enormt lavt (og er ikke steget i over 20 år) sammenlignet med muligheden for fradrag, hvis man sejler over Helsingborg-Helsingør eller pendler over Storebælt.  For at jeg ikke skal stå som en enlig sur pendler, der henvender sig til diverse myndigheder med problemstillingen, så har jeg brug for din støtte i form af en undersk

Oprettet: 2022-12-01 Statistik

Nej tak til ny vejforbindelse ved Selsmosen

Ved at underskrive denne underskriftsindsamling siger jeg ( underskriver) nej tak til den nye vej ved Selsmosen! Om Selsmosen står der i Kommuneplanen: Ny vejforbindelse ved nyt boligområde ved Selsmosen I forbindelse med udviklingen af Taastrupgaard etableres en ny vej gennem det kommende boligområde Selsmosekvarteret. Vejen har primært betydning for kommunens interne vejnet.

Oprettet: 2021-12-30 Statistik

Bevar gasfyrene - skift fra naturgas til biogas.

Jf. Klimaaftalen fra juni 2022, skal ca 400000 danske husstande der opvarmes med naturgas, inden 2035 overgå til en "grøn" opvarmning i form af fjernvarme eller varmepumpe. D.v.s. en engangs-udgift for den enkelte husstand på 100.000 - 200.000 kr.  I Klimaaftalen er endvidere indbygget et løft i den danske produktion af biogas således at de danske gasrør inden 2030 vil være fyldt op med den grønne biogas. D.v.s. der er rigeligt med grøn biogas til forsyning af de nævnte 400000 husstande, og opgr

Oprettet: 2023-02-01 Statistik

få regeringen til at lave en undersøgelse af den danske skolereform og dens påvirkning på den danske ungdoms mentale helbred

Jeg har oplevet på egen hånd hvor dårlig den nuværende danske skole reform er. Og da jeg nu er ude af folkeskolen vil jeg gøre noget ved det. Flere og flere unge og børn oplever genralt mistrivsel i folke skolen. Dette har resultert i flere unge og børn der bliver indlagt beguned stress og deprastion. Derfor beder jeg om din underkrift ikke kun for din egen skyld men for de børn og unge der ligsom mig blev tabt af et system der lovede at passe på os     

Oprettet: 2023-02-03 Statistik