Mest populære underskriftsindsamlinger i 2013 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil beholde Radio 1

Underskrift indsamlingen for alle os som ikke ønsker at Radio 1 og Silkeborg guld skal lukke.   Herning folkeblad købte i Juni Silkeborg mediehus, og i den forbindelse Radio 1 og Silkeborg Guld. Kun 2 måneder efter købet annoncere Herning folkeblad at de vil lukke Radio 1 og Silkeborg Guld og erstatte dem med en Nonstop station (Radio M Silkeborg) og Radio Alfa Silkeborg som vil blive sendt fra Randers   Adm. direktør Alex Nielsen hos Herning Folkeblad og Adm. direktør Flemming Heiberg hos Midtj

Oprettet: 2013-08-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1303 1292
2013 1303 1292

Grib ind nu - men gør det ordentligt

Oprettet: 2013-04-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1295 1289
2013 1295 1289

BUDOLFI PLADS I AALBORG - NOK ER NOK!

Skriv under på, at Aalborg Kommune stopper den igangværende udvikling for Budolfi Plads og starter planlægning af en åben grøn og offentlig plads, med mulighed for aktiviteter og udsyn til posthus og kirke. Stop udviklingen af en  ny rædsel beton- og glaspalads. Udfyld skemaet i bunden. Følg med på: https://www.facebook.com/groups/budolfiplads/   Aalborg Kommune er igen ved at lave en gigantisk fejl bl.a. á la området mellem broerne på Aalborg-siden og Kennedy-arkaden.   Kig engang her under

Oprettet: 2013-06-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1321 1312
2013 1282 1273

Afskaf gensidig forsørgerpligt, en gammel og forældet regel.

Gensidig forsørgelsespligt er et levn fra en tid hvor samfundsopbygningen var markant anderledes, og princippet bag den gensidige forsørgelsespligt bygger på økonomiske idéer først nedskrevet da det var utænkeligt at kvinden havde egen indkomst.Hun var derfor økonomisk sin mands ansvar. Verden har udviklet sig meget siden da, og langt de fleste par har to indkomster, også hvor den ene part er på kontanthjælp, dagpenge eller pension. Blandt ægtepar hvor den ene parts indkomst er mere end det dobb

Oprettet: 2013-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1353 1342
2013 1198 1188

Giv lærerne chance for at forhandle

Kære alle nuværende og tidligere skoleelever, Lærerne er fundamentet i skolesystemet, det er dem der sørger for at timerne forløber, det er dem der formidler materialet. Vi kender alle forskel på en velforberedt lærer og en uforberedt lærer. Hvilken lærer giver den bedste undervisning? Den velforberedte, selvølgeligt, det siger vist sig selv. Giv vores lærere en mulighed for at forberede sig ordentligt til vores undervisning. Komunernes Landsforening gjorde det fra starten umuligt for lærerene a

Oprettet: 2013-04-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1187 1154
2013 1184 1151

Folkeafstemning om dansk medlemskab af EU

I Storbritannien er det besluttet, at der skal være en folkeafstemning om hvorvidt landet stadigvæk vil være med i EU. En sådan afstemning bør vi også have i Danmark. Udviklkingen i EU er løbet helt af sporet, og i en retning, hvor borgerne er sat uden for indflydelse. Et flertal i Folketinget har vedtaget Lissabontraktaten, Europluspagten og Finanstraktaten uden at vælgerne har fået lov til at tage stilling til disse tiltag. Derfor er på tide, at danske vælgere får lejlighed til at tage stillin

Oprettet: 2013-07-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1335 1314
2013 1182 1163

Gratis tandlægehjælp til danskerne

Er du en af dem som synes at tandlægehjælp til danskerne skal være gratis = betales over sygesikringen, så skriv under her :-) ... Det er vores ønske at den almindelige tandpleje i Danmark holdes under de allerede gældende regler for sygesikring i Danmark, på samme vilkår som den almindelige sygesektors behandlinger indenfor det danske læge- og sygehusvæsen, hvilket vil sige at tandlægehjælp, -behandling og -forebyggelse betales over sygesikringen, ligesom alle andre helbredsmæssige behandlinger

Oprettet: 2012-04-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2745 2730
2013 1155 1151

SKÆRPET straf til Ahmed Omar Mohamed som voldtog TIÅRIG pige

Ahmed Omar Mohamed, kræver nu straf NEDsættelse........ Skriv under hvis du osse syntes hans straf bør SKÆRPES/FORLÆNGES.!

Oprettet: 2013-06-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1174 1126
2013 1154 1107

Obligatorisk mærkning af katte

OBS. Underskriftsindsamlingen er forlænget til den 1. september 2013. Kattens Værn og Dyrefondet kæmper sammen med en række andre dyreværnsforeninger for, at alle ejerkatte mærkes obligatorisk. Denne underskriftsindsamling skal vise fødevareministeren, at der er et reelt behov for handling. En obligatorisk mærkning af alle katte vil gøre en verden til forskel for både dyr og ejere. Formålet med denne underskriftsindsamling er en lovændring, der sikrer, at alle ejerkatte mærkes og registreres med

Oprettet: 2012-09-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3270 3246
2013 1097 1086

Forældre og bedsteforældre mod lockout

Skriv under nederst på siden. Kommunernes Landsforening har valgt at lockout skolernes lærere. Vores kommunalbestyrelser lever ikke op til deres forpligtigelse til at sikre, at kommunerne leverer undervisning. Det er de ellers ansvarlige for, jævnfør Grundloven og Folkeskoleloven. Vi forældre - og vores børn - står tilbage med problemet. Vores børn mister kvalificeret læring dag for dag. Vi må spørge, om vi får skolepengene tilbage, som vi har betalt i skat? Vi står tilbage med en ekstra forplig

Oprettet: 2013-04-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1093 1088
2013 1093 1088