Stop superskolen

VI ER HER ENDNU – VI MENER STADIG, AT SUPERSKOLEN SKAL STOPPES


Realiseringen af det planlagte storskolebyggeri rykker nærmere, men endnu er der ikke fjernet én mursten i Vestenborgcentret. Vi samler stadig underskrifter mod nedrivning af Vestensborgcentret og mod det hovedløse ressourcemisbrug på mindst 170 millioner kommunale kroner, som kommunen mener at kunne opføre en superskole for?

Vi har stadig en række spørgsmål til det fornuftige i prestigeprojektet og de afledte omkostninger af både økonomisk og menneskelig art

  1. Vestensborgcentrets brugere mister deres lokaler og skal ’fordeles’ rundt om i byen?
  2. Genhusningsudgifterne vil gøre et anseeligt indhug i den slunkne kommunale kasse?
  3. Bygning af storskolen betyder øget centralisering og dermed mulighed for yderligere lukninger af mindre skoler?
  4. Børnene får længere vej til skole og øget behov for transport?
  5. Hvad med trafikplanlægning og parkeringsforhold?
  6. I byggeårene vil Fjordskolens elever være trængt sammen på yderst begrænset areal, da der skal gøres plads til genhusning af Solsikken på Fjordskolens matrikel?
  7. Hvis kommunen bruger så stort et beløb på at opføre en ny skole, hvordan vil man så finde midler til renovering af de øvrige skoler og tilpasning til folkeskolereformen?
  8. Hvorfor fastholdes projektet – hvorfor fastholdes placeringen – hvorfor bruge penge, vi reelt ikke har – HVORFOR?

Forslag til ”Lokalplan 169 – byskole” er sendt i 8 ugers offentlig høring, eventuelle indsigelser og bemærkninger til planforslagene skal senest d. 25. januar 2014 sendes til:

natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk

Der afholdes borgermøde tirsdag d. 14. januar kl. 19:00 på Katedralskolen – Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F

 


Enhedslistenguldborgsund    Kontakt forfatteren af dette andragende