Håndsrækning til Hillerød Vest Skolen

Skolebestyrelsen har anmodet kommunen om en økonomisk håndsrækning, for at sikre at vores skole kan drives fornuftigt og vores børn kan få den undervisning de fortjener.

Vi kommer med et udspil til ny skolestruktur, der indebærer følgende:

  • Alsønderup afd. bliver en ét sporet skole fra 0-6 klasse. I skoleåret 13/14 starter én 0. klasse.
  • Hele udskolingen samles på Ålholm afd.

Indfasningen af denne struktur over 5 år kræver en ekstrabevilling fra kommunen.

MEN svaret fra Børne- og Familieudvalget blev: ”Vi anerkender skolens udfordringer og muligheder og ser skolens forslag til fremtidig organisering som en væsentlig løsning… Der er herudover ikke mulighed for at imødekomme skolebestyrelsens ansøgning om økonomisk støtte.”
Altså: Find selv ud af det...

Nu beder vi om, at kommunen vil genoverveje og omgøre beslutningen...

Vi kan simpelthen ikke levere en god skole til vores børn, hvis vi ikke får lidt hjælp fra kommunen.

Sidste frist for underskrift er mandag d. 25. marts 2013


Lisbet Brink Tangaa-Andersen    Kontakt forfatteren af dette andragende