Nyeste Underskriftindsamlinger

UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
14 Kollektiv trafik til Mesing.
Kollektiv trafik til Mesing. Skanderborg Byråd valgte i 2011, at skabe bedre og hurtigere busforbindelse mellem Skanderborg og kommunens centerbyer. Her blev blandt andet rute 330 ”rettet ud”, hvorved Mesing, Søballe og Jeksen blev sløjfet af ruten. Som alternativ oprettede man en ny skolebusrute af hensyn til byens skoleelever. Herefter har man valgt, at områder med få kunder, betjenes med kol...
2018-01-17
0 Genindsættlese af Monarkiet.
Mere Info kommer d. 1.Febuar Når jeg har oplægget til min undertskiftsindsamling....
2018-01-17
29 Fast lokale til fredagsbaren
Kære UC SYD-venner   Denne underskriftindsamling går i al sin simpelhed ud på, at lægge et pres på ledelsen på UC SYD. Får vi din underskrift, erklærer du dig eng i, at du også ønsker et særskilt lokale til fredagsbaren - fremfor det åbne pop-up koncept, der er i virke p.t. :-)  Hvorfor er dette vigtigt?  Meningen med fredagscaféen er at samle folk i et miljø, der adskiller sig fra vores vante s...
2018-01-17
0 ja luk brokbjergvej silkeborg nu
fremskridtet skal ikke stoppes af mavesure kvinder...
2018-01-17
1 Bedre bredbåndsdækning til erhvervslivet i Lejre Kommune
Som virksomhed i Lejre kommune har vi længe hørt om planerne for bedre bredbåndsdækning, men vi må stadig konstatere, at intentionerne desværre overgår virkeligheden. I hvert fald, når det gælder Kirke Såby erhvervsområde. Hos Xpress Tryk arbejder vi godt nok med tekstiltryk, men i vores hverdag er vi dybt afhængige af en ordentlig forbindelse til internettet, da vores kunder ofte sender store b...
2018-01-17
55 Vi vil have individuelle praktikforløb på CPHBusiness
Information om praktik 2018   Kære studerende,   Da vi af erfaring kan se, at opgaveskrivning giver et bedre resultat hvis I skriver sammen 2 studerende, skal I som udgangspunkt:   2 studerende skal sammen i praktik hos den samme virksomhed 2 studerende skal sammen skrive praktikopgaven (de to som har været i praktik sammen skal skrive en rapport sammen som tager udgangspunkt i denne virksomhed)...
2018-01-17
0 GG fjernes fra Netflix
Serien Gossip Girl vil blive fjernet fra Netflix d. 14. Feb 2018. Skriv under hvis du er imod....
2018-01-17
42 Faste eksamensdatoer/flere valgfag på Det Juridiske Fakultet
Suk – dette er min tredje underskriftsindsamling imod noget mit fakultet gør. Jeg er ked af at mange føler at det er et administrativt helvede at gå her og jeg vil prøve at tage initiativ til at forbedre tilværelsen. Denne underskriftsindsamling omhandler to pointer. 1) Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet ændrer eksamensdatoer som det tilsyneladende passer dem, uden varsel og med fle...
2018-01-17
8 Forslag til ordinær generalforsamling 28. april 2018
Forslag til ordinær generalforsamling 28. april 2018: For at et kuld hvalpe kan optages på Dansk Ruhår Klubs hjemmeside og/eller Facebook side skal parringen være foretaget efter at tæven er fyldt to år. Dispensation kan i specielle tilfælde gives af DRK´s bestyrelse. f.eks.  ved en utilsigtet parring blandt husstandens egne hunde. Motivation: En race på størrelse med en ruhår er ikke færdigudvik...
2018-01-16
1 Nyt svømme stadion i Kolding.
til alle der kan støtte op omkring at der skal være nyt svømme stadion, i Kolding og skal placeres i Kolding, så alle foreninger og skoler der har brug for mere vandtid i Kolding. Da der ikke er vandtider nok i slotssøbadet, til alle, og da vi gerne vil udvikle Kolding svømme klub, og dette kan kun gøres med flere vandtider, og når skole badene lukker om få år vil dette få konsekvenser for Kolding...
2018-01-16
138 Nej til lukning af Brokbjergvej.
Silkeborg Kommune vil lukke Brokbjergvej! Det vil ifølge Silkeborg Kommunes egne tal sende ikke mindre end 400 yderligere biler op og ned ad villavejen - Dalvejen - hver eneste dag... Dermed sætter Silkeborg Kommune børneliv yderligere i fare, på en vej der i forvejen har mange krydsende børn til og fra børneinstitutionen Dalhaven og Balle Skole. Sekundært gøres det også besværligt at komme til o...
2018-01-15
55 NEJ til letbanen i Kongens Lyngby
Da et flertal i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at bakke konservativ op om et nej til letbanen, ej heller at støtte op om en folkeafstemning, er der stor chance for at letbanen bliver godkendt. Da der er demokrati i vores land kan konservative ikke nedlægge veto, men skal bøje sig for flertallet i kommunalbestyrelsen som er tilhænger af letbanen, derfor har jeg valgt at lave denne underskrift inds...
2018-01-15
71 Fiber på Ny Øvej og område
Kære beboere på Ny Øvej og område, der inkluderer:  Mosebuen Lupinvej Fejøvej Askøvej Tunøvej Tulipanvej Vinkelvej Øvej Syrenvej Anders Jensen's vej Erik Arupsvej Sejrøvej Bogøvej Heegårdsvej Lyøvej Banevænget Tagetesvej Skovgårdsvej Anemonevej Erik Ejegodsvej Lebahns-vej Industrivej Månevej Banegraven Vi skal have fremtidens infrastruktur ind i vores hjem! Fiber er fremtiden og har været nutiden...
2018-01-15
1 785 Lægeligt mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed - ANFØR aut ID ellers slettet det
NB Underskrft kun gyldig med angivelse af lægeligt Aut ID i kommentar/motivations felt ellers slettes det. Har du allerede underskrevet via Facebook eller ved e mail skal du IKKE dobbeltregistrere dig Åbent brev til STPS: Mistillidsvotum fra xxx antal læger landet over Kære Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Med dette åbne brev ønsker xxx antal læger landet over at ov...
2018-01-15
52 Klage over oversigts forhold ved Højtoft og ved containerpladsen på Ravnsbjergvej
Hej alle. Så kom cykelstien endeligt til Kværs. Desværre har kommunen "glemt" ordentlige oversigts forhold både ved udkørsel fra Højtoft til Buskmosevej og ved udkørslen fra containerpladsen på Ravnsbjergvej. Da der er tale om dobbeltrettet cykelsti begge steder, kan der derfor forekomme overhalinger på cykelstien, og da oversigts forholdene er meget ringe begge steder, er det umuligt at køre ud,...
2018-01-14
4 Inkooporer forbud mod diskrimination af handicappede i universitetsloven
Jeg har selv været udsat for diskrimination i forbindelse med min dispensationsansøgning om udsættelse af fristen for at bestå 1. årsprøven på medicin på SDU. Jeg havde været syg og meget modvilligt ligget i sengen i tiden op til anatomi eksamen.     Jeg fik afslag på min ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1. års prøven udelukkende fordi jeg også har autisme. De begrundede afslage...
2018-01-14
4 Bevar Public service !
Public Service er ved at blive sat på spil af den siddende regering. Jeg vil gerne bevare min mulighed for at følge med i diskussionen af både de store og små spørgsmål vi hele tiden bliver stillet overfor. På den måde kan jeg tage stilling på et solidere grundlag og jeg kan sikre mig imod 'fake news', som desværre også i den Vestlige verden er blevet er omfattende problem. Jeg kan glæde mig over...
2018-01-14
72 Skal udkigshytten "Udkiggen" ved Stevns Fyrcenter bevares?
Udkigshytten ”Udkiggen” ved Stevns Fyrcenterer en del af et velbevaret koldkrigsanlæg. Hytten ligger som dokumentation for koldkrigshistorien – det var lige her i denne bygning, at der blev holdt øje med Warzawa-pagtens aktiviteter, når de lå med deres ”trawlere” ud for Stevns klint – det var lige her, at der stod en telefon med direkte forbindelse til Stevnsfortet. Projektet ”Stedet tæller”, som...
2018-01-13
8 Det nye Marxistiske parti
Vi er et nyt parti der går ind for at Danmark skal trækkes i en ny retning nemlig Marxisme. Marxisme er en ideologi der bygger på de fantastiske ideer af Karl Marx, vi har nu igennem flere år set de negative sider ved kapitalismen. ...
2018-01-12
13 Nej til sammenlægning af Humlebien og Manegen
Humlebien (integreret institution) og Manegen (vuggestue), er 2 institutioner i Hvidovre, som står overfor en mulig sammenlægning, grundet en leder har opsagt sin stilling.  Forældrebestyrelsen i begge institutioner, er meget imod denne mulige sammenlægning, og ønsker at beholde de 2 institutioner adskildt.  Ved at underskrive, hjælper du os med at sende et klart og tydeligt budskab til børne- og...
2018-01-12
6 Ja tak til Formel1 i København
  København egner sig som væddeløbsbane for hurtige Formel 1-biler. Dels vil det skabe meget glæde og fest i et tætbefolket område i lang tid, dels vil det skabe store muligheder for både borgere, insitutioner og erhvervsliv - og dels vil indtjeningen betale for meget, både sikkerhedsforanstaltninger og når trafiklys, træer m.m. skal fjernes og senere genetableres langs ruten.  Så vi siger ja,...
2018-01-11
98 Nej tak til Formel 1 i København
København egner sig ikke som væddeløbsbane for hurtige Formel 1-biler. Dels vil det skabe for meget larm og uro i et tætbefolket område i for lang tid, dels vil det skabe for store besværligheder for både borgere, insitutioner og erhvervsliv - og dels vil det koste for meget i både sikkerhedsforanstaltninger og når trafiklys, træer m.m. skal fjernes og senere genetableres langs ruten.  Så vi siger...
2018-01-11
213 Giv Godbidder i LP3 og LPChampion klasserne
"Her skriver du under på, at du ønsker Udvalget genovervejer deres tilskrivelse om ingen godbidder fra og med 2019 - og fjerner dette, så vi fortsat kan belønne vore hunde mellem øvelserne"....
2018-01-11
100 Markering af fredningszoner ved Mariager fjord
Der har altid været havørreder i Mariager Fjord. Specielt siden slut 90’erne har den grønne miljøpolitik, der har været ført, samt lokale fiskere og kommunens(1) utrættelige arbejde for at forbedre livsbetingelserne i de tilstødende åer gjort Mariager Fjord til noget nær den perfekte havørred fjord i Danmark. De varierede bundforhold, hvor der kan opleves alt fra ålegræs, kæmpe muslingerev, flinte...
2018-01-11
26 FJERNELSE AF - Luftledningen igennem Landsbyen Søstrup/Holbæk - EJET AF SEAS-NVE´s
SEAS-NVE´s VEDR -  Luftledning igennem Landsbyen Søstrup/Holbæk   Kære Seas – NVE (vores elselskab) Vi som Borger, mulige Kunder til strøm og dermed mulige medejer af Seas – NVE retter hermed henvendelse til jer om fjernelse og nedgravning/kabellægning af en 50 kv. luftledning der DIREKTE krydser vores by/samfund. Den er meget iøjnefaldende og begrænser vores færden og levevis.   Vi imødeser i at...
2018-01-11
3 LP3 regler
Belønning med godbidder bør være tilladt i LP3. Vi er flere, der ikke synes vores hunde bør arbejde 15-20 minutter uden belønning....
2018-01-10
4 Indfør NemID validering på Facebook NU!
Vi er efterhånden, led og ked af tonen på facebook. Hvem som helst, kan "gemme" sig bag falske profiler. Facebook selv indrømmer stille at der pt er op til 270 Millioner falske profiler. ● Vi er trætte af falske profiler ● Vi er trætte af de mange svindlere ● Vi er trætte af den hårde tone ● Vi er trætte af truende adfærd ● Vi er trætte af åbenlyst salg af narko & hælervarer. ♥ INDFØR NEMID V...
2018-01-09
4 Giv en støtteerklæring til partiet danmark først.
      Partiet Danmark Først ønsker din hjælp til at komme i folketinget.                     Kampen om at skabe bedre vilkår for de svageste i Danmark ligger højest på listen. Bedre ældre pleje, bedre vilkår for de handicappede, bedre vilkår for anbragte børn og deres familie, samt bedre dyrevelfærd.  Mener du at der kan gøres meget mere på disse områder, så send din støtteerklæring her.   Tak f...
2018-01-08
8 Frederiksberg som skattelyfri kommune
Vi opfordrer Jørgen Glenthøj til at erklære kommunen aktiv i kampen mod skattely samt arbejde for selv at blive en skattelyfri kommune.  Dette gør han ved som borgmester at underskrive "Charter for skattelyfri kommune" udarbejdet af udviklingsorganisationen Oxfam Ibis.  Oxfam Ibis' erklærede kampagnemål er, at mindst fem kommuner har underskrevet chartret inden folkemødet på Bornholm i juni.  Fred...
2018-01-07
4 Giv Sheryll-Ann sit danske statsborgerskab tilbage
jeg stødte på Sheryll-Ann Dufke i de brændte børn. Jeg var meget berørt over hende voldsomme historie! Hun var udsat for en masse. Sheryll-Ann var taget til Danmark af hendes Pilipinske mor og danske far. En udsagt som siger, at Sheryll-Ann, blot var en indgangsbillet til de danske horisonter. En billet til et bedre liv. Et barn, misbrugt som et stykke papir og ikke efter formål. Kærlighed...!   s...
2018-01-06
265 Manglende stier til Energien
Manglende cykelstier til Energien Tidligere har børn fra hele Tjæreborg, uden nævneværdig omvejskørsel, kunnet færdes sikkert på fortov eller cykelsti til/fra Pilehuset, Kastaniehuset og Hasselhuset. Med åbningen af den nye institution ved Ejlif Kroagervej skal børn og forældre fra både den østlige og nordvestlige del af Tjæreborg ud på en større omvej, hvis de sikkert skal kunne gå eller cykle ti...
2018-01-05
3 Lige adgang til krisecentre, for begge køn.
Mænd har stået for skud i ligestillings debatten, og vi gør det stadigvæk. Hvad med den anden vej? Størstedelen, 85%, af voldsramte er mænd, ligeledes fanger, psykisk syge, narkomaner, mordofre, hjemløse og alle andre krise “kategorier”, på nær spiseværgring, indeholder, flest mænd. Ville flere af kvindernes sønner komme bedre videre, hvis de, ligesom deres mødre havde lovmæssig ret til krisecentr...
2018-01-04
119 Erstatning til ofre for psykiatrisk fejlmedicinering
Jeg hedder Bente og er blevet skadet af psykiatrisk fejlmedicinering. Fejlmedicineringen foregik over 17 år. I Danmark siger lovgivningen at lægerne på de psykiatriske afdelinger skal hjælpe patienterne med at skrive til patienterstatningen ved mistanke om en skade. Psykofarmaka er meget skadeligt og ødelægger hjernen på folk. Lægerne overholder ikke lovgivningen. så man er komplet retsløs hvis ma...
2018-01-04
127 Grupperum til ingeniørstuderende - nok er nok
Vi bliver flere og flere på Thomas Manns Vej 23, og hidtil er planlæggere sluppet afsted med at hælde flere studerende ind i grupperummene. Således er det ikke unormalt at sidde 10 mennesker i det samme lokale, og vi har sågar et helt semester siddende i en aula. Det vigtigste værktøj til godt projektarbejde er vores grupperum, og derfor skal der findes en ny anordning, eksempelvis en genlejning a...
2018-01-04
7 Hurtigere sagsbehandling når spritbillister påkører en. hurtigere svar på erstatning
Prøver at skaffe 50000 underskrifter for at få politikerne til at tage dette problem op. Nu har gennem over 3 år kæmpet for at få svie og smerte udbetalt, erstatning for de skader jeg har pådraget mig efter en spritbillist påkørte mig. Der er folk der efter 8 år stadig ikke har fået erstatning da forsikrings selvskaberne trækker tiden og nogle når aldrig at få erstatning. Det er svært at få livet...
2018-01-03
3 Støt oprettelsen af babyluger på alle større hospitaler i Danmark.
Politikerne skal snarest oprette baby luger på hospitalerne, hvor hittebørn kan afleveres. Næsten hvert år findes spædbørn døde eller levende tilfældige steder. Sansynligheden for at flere børn slet ikke findes er til stede. Se mere på HITTEBØRN AFLEVERES på Facebook.  En Babyluge kan være en luge hvor man kan aflevere sit spædbarn ind gennem en luge i en varm krybbe indrettet til barnet eller et...
2018-01-03
3 227 Lad slagteriarbejderen Mohamed Ibrahim blive i Danmark/Thisted
Udlændingestyrelsen vil smide slagteriarbejderen Mohamed Ibrahim ud af Danmark på trods af, at han er velintegreret og afholdt på både arbejdsplads og i lokalsamfundet. Til daglig knokler Mohamed løs på Tican Thisted, og kollegerne holder af ham for den store indsats og for hans smittende humør og humor. Mohamed har gjort alt for at blive integreret i samfundet:   Han arbejder hård på slagteriet h...
2018-01-03
2 Forslag til Lov om mulighed for Jysk Selvstyre
Hvis vi kan samle 50.000 underskrifter, er der udsigt til at følgende kan fremsættes i Folketinget: §1. Der afholdes folkeafstemning i hele Jylland om Jysk Selvstyre Stk. 1. Ved gennemførelse af Jysk selv styre: a. genåbnes Viborg Landsting og Urnehoved Landsting b. genindføres en revideret Jyske Lov delt op i en Jysk Grundlov og en samling af Jyske Love c. fører Jylland sin egen indenrigspolitik...
2018-01-03
66 Forsøg på at ændre Lokalplan 1043 i Tilst
I forbindelse med lokalplan 1043 og 1045 skal der bygges rigtig mange boliger langs blomstervej, ca 1000 nye boliger og forventet minimum 800-1000 flere biler, plus et lyskryds ved gasa som vil flytte køen op, så det bliver helt umuligt at komme ud fra Østermarksvej og Blomsterlunden Jeg postede i går om at få jeres underskrift på, at få byrådet til at genoverveje hvad de har gang i. Herunder det...
2018-01-02
11 Hjælp med at få bugt med hvalpefabrikker i DK!
Der er så mange folk der behandler hunde som avlsdyr og bare ser det som en profit for øjet og det skal vi have stoppet nu !! Forslaget går i bund og grund ud på dette : alle kenneler såvel som private ikke kenneler i danmark skal underskrive et papir hvorpå der står at de ikke er en hvalpefabrik som driver rovdrift på hunde og at dyrenes værn/ ny uddannet dyre politi  ofte må komme på besøg for a...
2018-01-01
934 Forbyd salg og privat brug af fyrværkeri
117 fyrværkeriskader nytårsaften, heraf 34 øjenskader. I 17 tifælde blev politi og brandfolk angrebet af personer, som skød fyrværkeri efter dem. I mange andre tilfælde blev fyrværkeri affyret og sendt direkte mod privatpersoner. Og så bliver der i øvrigt affyret fyrværkeri længe før, det er tilladt den 27. december. Læg dertil, at fyrværkeriet for mange hvert eneste år et et helvede. Ældre tø...
2018-01-01
5 Frivillig - NEJ TAK TIL BØRNECHECKEN - forslag til folketinget (50.000 underskrifter)
Hvis de rige frivilligt gav afslag på børnechecken, så ville der blive frigivet penge til andre og bedre formål. I dag kan man ikke sige nej tak og det vil jeg gerne have ændret. Eller endnu bedre, lav den indtægtsbestemt.  ...
2018-01-01
15 Irak-kommisionen bør genetableres.
irak-kommisionen blev lukket i 2015, inden blandt andre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller var blevet afhørt. Irak-kommissionen blev således ikke færdig med sit arbejde. Socialdemokratiet har siden lovet at genåbne kommissionen, når eller hvis partiet kommer til magten. Kan vi samle 50.000 underskrifter, kan vi anmode Folketingets partier om...
2017-12-31
1 644 Líka útbúgving - líka løn! -sjálvandi!
Hervið vil eg geva mín stuðul til at námsfrøðingar fáa eina løn, sum samsvarar teirra útbúgving. Sjálvandi!    ...
2017-12-30
145 Nytårsknald
Vi er mange, der er lykkelige for den nye fyrværkerilov, der begrænser affyringen af fyrværkeri til perioden 27 december til 1 januar. Men vi har stadig mange dyr, som er angste i en sådan grad, at de må dopes i den periode der knaldes fyrværkeri af.  Vi, som bevidste dyreejere vil gerne have loven yderligere skærpet, så der kun må fyres af fra kl. 18 den 31/12 til 06.00 den 1/1. Dette ikke bare a...
2017-12-29
151 det bedende barn
DET BEDENDE BARN. POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER.   Lovforslaget til behandling i folketinget:  1) alle plejefamilier, netværks familier og opholdssteder skal have part i børne sagen efter 2 års anbringelse på lige fod med forældremyndigindehaverne.  2) hvis et anbragt barn påtænkes at skifte anbringelses sted eller hjem sendes...
2017-12-28
80 Modernisering af Ishøjs tunneller
Efter jeg postede et opslag på fbgruppen “Vores Ishøj” kom snakken om en underskriftindsamling for at få vores kommune til at modernisere kommunens tunneller. Er du enig i, at vores faldefærdige og dunkle tunneller trænger gevaldigt til at bliver moderniseret med f.eks. flot farverig gadekunst, så vi ikke bliver ved med at leve i 70-90’erne, så sæt din underskrift her. Underskriftindsamlingen køre...
2017-12-27
42 Underskriftsindsamling mod kæmpevindmøller ved Overgaard
https://www.facebook.com/brian.bugge1/videos/10210982636073264/ Alle områderne ligger ”på landet” midt i naturen, tæt på skov, strand eller småveje. Alle steder, der er godt besøgt af lokale beboere og turister. Der er mange andre gode, miljøvenlige alternativer til vindmøller på land. Det kan være: 1) havmøller, der placeres langt fra mennesker, 2) solcelleanlæg, der er støjfri, eller 3) biogasa...
2017-12-27
299 Borgerforslag: Ordentlig behandling af syge borgere
  Borgerforslag om ændret praksis for behandling af syge borgere.   Denne underskriftsindsamling har til formål at opsætte et borgerforslag for folketinget. Formålet med borgerforslaget er at give syge mennesker mulighed for at blive raske inden de skal møde den offentlige forvaltning. Det skal altså være muligt at blive rask inden det offentlige system tvinger en ud i arbejde igen. Det skal væ...
2017-12-26
7 Mistillidsvotum til den siddende bestyrelse i Stevnsgade Basketball
Jeg giver hermed mit samtykke til at arbejdsgruppen " Det Nye Stevnsgade Basketball " stiller et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse i Stevnsgade Basketball med krav om dennes afgang og en indkaldelse til en ekstraordinær general forsamling hvor vi som forening skal konstituere en ny bestyrelse. Mvh  Det Nye Stevnsgade Basketball...
2017-12-24
Facebook