#Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Link til forslag om Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret

2017-10-17 19:36:17

Link til forslag om 

Fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lov og ret

 

https://dialog.alternativet.dk/t/fuld-inkorporering-af-fns-handicapkonvention-i-dansk-lov-og-ret/6791

 

 

(Jeg har - som det ses - valgt at forsøge mig med at gå ind i politik for aktivt at ændre på forholdene for mine mange medborgere, der er kommet i klemme pga. deres funktionsnedsættelser og handicap).


Lisbeth Søndergaard Raun

Link til forslag om Rummelige universitetsuddannelser - Forbud mod diskrimination pga. handicap i universitetslovgivningen

2017-10-17 19:33:42

Lisbeth Søndergaard Raun

Hvorfor skal DK acceptere diskrimination pga. handicap, når DK ikke vil acceptere diskrimination pga. køn, alder, etnisk tilhørsforhold og religion?

2017-09-28 15:29:06

Der er i DK for længst blevet indført love om forbud mod diskrimination pga. køn, alder, etnisk tilhørsforhold og religion. Der skal stadig kæmpes for disse rettigheder, men lovene er der, og det gør det langt nemmere at retsforfølge fx staten, virksomheder, offentlige myndigheder eller privatpersoner, der diskriminerer pga. køn, alder, etnisk tilhørsforhold eller religion.


Men DK har endnu ingen lov, der forbyder diskrimination pga. handicap, og derfor er det langt sværere at gøre menneskerettighederne for denne gruppe gældende.


DK har så langt tilbage som i 2006/2009 tilsluttet sig en menneskerettighedskonvention for handicappede (FN's Handicapkonvention), men da konventionen stadig ikke er inkorporeret i dansk lov og ret — og der endnu ikke er nogen dansk lov, der forbyder diskrimination pga. handicap, er den meget svær at håndhæve.

Det bør ændres! Hvorfor skal DK acceptere diskrimination pga. handicap, når DK ikke vil acceptere diskrimination pga. køn, alder, etnisk tilhørsforhold og religion?

P.S. Handicap omfatter både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske funktionsnedsættelser.


Lisbeth Søndergaard Raun

Institut for Menneskerettigheder — video

2017-09-25 15:36:16

Video fra Institut for Menneskerettigheder:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1491424774257699&id=507352715998248&__tn__=C-R

 

Foto fra Institut for Menneskerettigheder:

 21586848_1490756684324508_6856785060016280220_o.png.jpg


Lisbeth Søndergaard Raun

Rimelig tilpasning = hensyntagen

2017-09-20 08:40:13

Rimelig tilpasning = hensyntagen (video fra Institut for Menneskerettigheder):

https://www.facebook.com/menneskeret/videos/1491424774257699/?hc_location=ufi

 


Lisbeth Søndergaard Raun

DH: Lovforslag om forskelsbehandling er en ommer

2017-09-19 08:53:24

Lisbeth Søndergaard Raun

Formålet med underskriftsindsamlingen

2017-09-16 16:22:56

Formål:

Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret.

En fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret vil gøre det umuligt for landets politikere at fortsætte eller indføre reformer, love, regler og praksis, der strammer og begrænser menneskerettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap.

Med fuld inkorporering af konventionen vil fx stramningerne i førtidspensionslovgivningen skulle ophæves, og der skal rettes op på manglende og utilstrækkelige rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap i ikke blot sociallovgivningen,  men også i al anden dansk lovgivning, fx i universitetslovgivningen.

Bemærk venligst i denne forbindelse, at regeringens nyligt fremsatte forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap ikke indeholder noget krav om handicapkompenserende tilpasning —  til trods for, at dette krav er et helt afgørende element i FN's Handicapkonvention (CRPD).

FN har kritiseret DK for ikke at leve op til konventionen, som DK ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009.

Centralt i FN's kritik af DK er — ud over det manglende diskriminationsforbud — den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et forbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning (nægtelse eller undladelse af handicapkompenserende tilpasning skal ifølge konventionen også opfattes som diskrimination pga. handicap, og enhver form for diskrimination pga. handicap skal ifølge konventionen være forbudt).

Med fuld inkorporering vil danske borgere med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap være sikret retten til et værdigt liv.


Lisbeth Søndergaard Raun

Forslag til lov om diskriminationsforbud er utilstrækkeligt!

2017-09-12 14:42:59

Regeringens nyligt fremsatte forslag til #lov om #forbud mod #diskrimination pga. #handicap indeholder intet krav om handicapkompenserende #tilpasning — til trods for, at dette krav er et helt afgørende element i FN's Handicapkonvention (CRPD).

FN har kritiseret DK for ikke at leve op til konventionen, som DK ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009.

Centralt i FN's kritik af DK er — ud over det manglende diskriminationsforbud — den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et forbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning (nægtelse eller undladelse af handicapkompenserende tilpasning skal ifølge konventionen også opfattes som diskrimination pga. handicap, og enhver form for diskrimination pga. handicap skal ifølge konventionen være forbudt).

Se mere hér — og skriv under:
https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning


Lisbeth Søndergaard Raun

Kravet om rimelig tilpasning er et helt afgørende krav i FN's Handicapkonvention!

2017-08-31 20:59:32

NB!  Kravet om rimelig tilpasning er et helt afgørende krav i FN's Handicapkonvention.

Det krav indgår ikke i den lov om generelt forbud mod diskrimination pga. handicap, der p.t. er på tegnebrættet:

http://dch.dk/formanden_mener/vi-må-tage-den-svære-diskussion-om-tilpasning-og-tilgængelighed

Diskriminationsforbuddet kan ikke stå alene!

For at sikre målgruppens rettigheder er det tvingende nødvendigt, at FN's Handicapkonvention bliver inkorporeret i dansk lovgivning.


Lisbeth Søndergaard Raun

Manglende krav om tilpasning i forslag til lov om forbud mod diskrimination af mennesker med handicap

2017-08-30 14:22:15

Lisbeth Søndergaard RaunDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.