vores_skolebørns_fremtid

Vi er en gruppe forældre, der har fulgt processen omkring indførelse af en ny skolestruktur i Nuuk. Den kommer til at ramme ALLE skolebørn i den kommunale skole.

Kommunen har VEDTAGET, at lave vores skoler om til skoler for småbørn (1.7. klasse) og skoler for større børn (8-10. klasse). De har også VEDTAGET at lukke USK.

Vi er en del forældre, som troligt har mødt op til kommunens høringsmøder. Vi har spurgt ind til argumenterne for at lave så drastisk en ændring på skoleområdet. Og vi har ikke fået noget svar. 

Vi blev lovet, at lærere og forældres bekymringer ville blive sagligt belyst for kommunalbestyrelsen og at vi ville modtage analyser af fordele og ulemper samt analyser af hvordan det vil påvirke busrutenettet, når børn fra Hans Lynge skal flyttes til f.eks. Nuussuaq skolen, men intet af det foreligger.

Nu er beslutningen truffet i kommunalbestyrelsen. Vi føler ikke at vi er blevet hørt. Vi vil gerne appellere til, at man ikke træffer så drastige beslutninger på et ikke eksisterende grundlag. Vi har skrevet et åbent brev til kommunalbestyrelsen, som også pressen har modtaget. Desværre får vi den melding, at der skal massiv forældreopbakning til, før man kan komme igennem med noget hos kommunen - og derfor samler vi underskrifter ind som OPRÅB til vores beslutningstagere - 'SAGEN BØR BELYSES YDERLIGERE, FØR DER TRÆFFES SÅ STORE BESLUTNINGER'.

Med din underskrift støtter du forældregruppen i, at man bør have en bedre og længere inddragelsesproces for lærernes fagforening, skoleledelser, skolebestyrelser, lærere og forældre og at sagen bliver belyst åbent.

På vegne af forældre fra USK, ASK, Kangillinnguit og AHL.

Mvh.

Inaluk Brandt