Vis modstand mod GMO majs

Jeg skriver under på denne indsamling for at udtrykke mit raseri over, at EU har godkendt genmodificeret majs til markedsføring og nu også til dyrkning.
Jeg kræver, at alle produkter med indhold af GMO skal mærkes.
Jeg ønsker godkendelserne omstødt.
Jeg ønsker, at EU skal afvente resultater af seriøse videnskabelige undersøgelser af de mulige følger af at dyrke GMO'er i Europa.

Risici ved GMO er IKKE tilstrækkeligt belyst: De få undersøgelser, der har fundet sted, er alle rudimentære, begrænset til 3 måneder og mig bekendt alle foretaget af selskaber under Monsantos kontrol. Jeg tror, at kun omfattende bestikkelse i USA kan have ført til en godkendelse på dette useriøse grundlag. Den eneste uafhængige undersøgelse af GMO majs er fransk, den blev offentliggjort fornylig og den påviser voldsom dannelse af grotesk store cyster på de involverede forsøgsdyr, som blev fodret med GMO majs.

Der, hvor GMO'er er tilladt, er der alvorlige problemer med det. F.eks. bliver økologiske landmænd retsforfulgt når deres marker forurenes med GMO og visse giftstoffer i GMO majs er påvist at være direkte forbundet med den omfattende bi-død i USA. Alene disse to erkendte problemer burde være nok til at få ansvarlige politikere til at afvise GMO majs.

(For flere oplysninger, søg evt. her: http://www.march-against-monsanto.com/)