Vil du lægge barn til det?

Vi ved alle, at når et område udsættes for så store ændringer, som skoleområdet i Randers har, tager det år inden organisationen kører på fuld kraft igen.

Og nu er almenskolen i Randers endelig ved at være oppe at køre igen.

Derfor er det jo bekymrende, at der er tanker om at kaste området ud i endnu en stor
ændring, ved at sende specialklassebørnene tilbage til deres lokale almenskoler.

Det er børn, som almenskolen har prøvet at inkludere, men har indstillet til et specialtilbud, fordi almenskolen jo netop vurderer, at de ikke kan løfte opgaven.

Flere af skolerne i Randers er allerede spændt for både økonomisk, fagligt og trivselsmæssigt.

Med forslaget pålægges både de ansatte og børn - både de elever der skal hjemtages og alle de andre almene børn - endnu en opgave.

Betingelserne for at inklusion skal lykkes er, at der er specialuddannet personale, at der er råd til små klasser og herunder to-lærer timer.

Der er to forslag til, hvor specialklasserne skal placeres i fremtiden:

I det ene forslag går man fra specialklasser på 10 af kommunens folkeskoler, ned til specialklasser på 5 folkeskoler.

Målgruppen går fra at være målrettet mod indlæringsproblemer, autisme og ADHA til at skulle rumme alle.

Børnene der visiteres til specialklasse fordeles i forhold til geografi og ikke problemstillinger.

I det andet forslag nedlægges alle kommunens specialklasser, og elever skal forblive på deres distriktsskole, som selv skal finde ud af at løse opgaven.

Samtidig fortsætter man besparelserne på specialskolerne, så psykologer med specialviden om autisme og ADHD spares væk, og en stor del af det pædagogiske personale også spares væk.

Altså der hvor almen skolerne netop kan hente specialviden inden for egen forvaltning.

Konsekvenser for normalområdet:

- Vælges forslag 1, mister 5 folkeskoler deres specialklasser og dermed en del af deres økonomiske fundament, fx til at dække udgifter til lederne og kontorpersonale.

Samt de skal opvarme lokaler som ikke bliver brugt.

Samtidig får 5 skoler behov for flere lokaler til de nye specialklasse-elever.

Det kan selvfølgelig løses ved at flytte almenelever rundt til andre almenskoler.

Her kan der så komme udgifter til skolebusser, som ikke er der i dag.

-Vælges forslag 2, kommer elever, som skolerne har vurderet de ikke kan rumme, retur til skolerne.

Skolerne skal så med det budget de havde, før eleven blev visiteret til specialklasse, lave et tilbud til de elever der kommer retur til skolen.

Uanset om man vælger at inkludere i almen-klasserne, eller lave special-klasser vil der også her være brug for flere lokaler med særlig indretning.

Hvilken konsekvens får det for dit barn fagligt og socialt?

I begge forslag mangler der specialviden til at løse opgaven ude på skolerne.

De teams der findes i de nuværende specialklasser spredes ud på skolerne.

Og Specialisterne på specialskolerne er sparet væk…

Vi opfordrer kraftigt til at deltage i den planlagte demonstration på Rådhuspladsen i Randers forud for Byrådsmødet mandag d. 04. marts 2019 fra kl. 14.55- 16.05.


Vanda Rasmussen, Nete Ankerstjerne, Louise Byrge Sørensen, Claus Raabo, Melanie Roger Jensen m.fl.    Kontakt forfatteren af dette andragende