Støt Nathalie

HJÆLP OS, MED AT HJÆLPE NATHALIE.

Vi har med indsamlingen til hensigt at råbe Social ministeren op så Nathalie kan få en retfærdig behandling.

 

 

13 årig pige med autisme Fra trivsel, til selvmordsforsøg på 7 uger.

 

 Nathalie er 13 år, har autisme, ADHD og let retardering. Hun har en medfødt organisk hjerneskade, som formodentlig er skyld i hendes problemer. Hjerneskaden gør også at hun har en meget lav smerte- og frustrationstolerance, er hyper sentitiv overfor støj, lys, alle former for psykisk stress og problemer i relationer. Fra 2008 til 2014 bor Nathalie på Behandlings- hjemmet Baunegaarden i Værløse. Hun er i god trivsel de første mange år, men får efterhånden sværere ved at rumme støj og uro fra de andre børn, og uforudsigeligheden ved et stadigt stigende forbrug af vikarer på stedet.

Nathalie, som er meget afhængig af den tryghed hun har ved det faste autismeuddannede personale, får i efteråret 2014 en solistbolig i Baunegaardens regi, hvor hun er alene sammen med en enkelt pædagog, og også deltager i aktiviteter sammen med stedets andre børn. I disse rammer stortrives hun .

 Dec 2014 Nathalie flyttes til Himmelev Behandlingshjem. Flytningen sker helt uden personalemæssigt overlap, og Nathalie bliver utryg og prøver at flygte. Hvis nogen står i vejen for døren, prøver hun at få dem væk med magt. Efter 10 dage siger Himmelev til Kbhs kommune (BCHK), at de ikke magter opgaven. BCHK handler ikke. Efter yderligere 2 dage køber Himmelev beh.hj. en plads til Nathalie på den sikrede anstalt Bakkegaarden, uden først at kontakte forvaltningen. Dette er selvfølgelig ulovligt. Men BCHK handler ikke, da de opdager det. 3 dage senere flyttes hun igen, til et øde sommerhus på Vestsjælland. Hun mandsopdækkes af vikarer. Der er 36 magtanvendelser på hende på 1 1/2 måned.

Til sidst bliver hun suicidal og flygter derfra, og springer ud foran et s-tog. Heldigvis reddes hun væk fra skinnerne af en forbipasserende. BCHK går nu for første gang ind og handler. Man beslutter at flytte hende tilbage til den lukkede sikrede anstalt Bakkegaarden. Men personalet fra sommerhuset følger med. På Bakkegaarden eskalerer magtanvendelserne til 5-6 om dagen.

Desuden bruges dagligt isolationscelle. Der foregår ulovlig medicinering. Nathalie bliver nu alvorligt selvskadende,  sidder og banker hovedet ind i væggen. Indlæggelser Hun bliver indlagt adskillige gange på lukket afdeling, og så snart hun kommer tilbage, bliver hun igen sendt i isolationscelle. Hun siges nu at være psykotisk, og bliver medicineret med høje doser af ikke FDA-godkendte præparater. Hun får svære smerter og fysiske bivirkninger af medicinen, og køres på hospitalet.

Vi har forsøgt ALT. Lige fra starten af december, hvor forløbet kørte af sporet, har forældrene prøvet at råbe kommunen op. Uden held. Alle i Folketinget, Københavns Borgerrepræsenta- tion og Københavns Socialforvaltning ved besked om Nathalies frygtelige situation. Ingen tager ansvar. Alle vasker hænder og sender bolden videre. Vi har kontaktet alle relevante foreninger og organisationer. Ankestyrelsen og det sociale tilsyn er underrettet adskillige gange. Uden resultat. Vi skal have handling NU. Nathalie og hendes familie er ved at gå helt i stykker.

Læs hele Nathalies historie på facebook. Advarsel: Det er rystende læsning. Følg Nathalie på facebook: http://www.facebook.com/etlivforNathalie

 

Følg os også gerne på Facebook. Www. Facebook.com/Støt Nathalie.