Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm

STOP ødelæggelsen af et grønt område i Hørsholm - nej tak til høj mur i tæt bebyggelse...

Hørsholm Kommunen er med lokalplansforslag 166 for området ved det tidligere plejehjem Hannebjerg ved at lave en kæmpe fejl, og det skal stoppes!

Lokalplan 166 vil ligge inde midt i lokalplan 156, der indeholder ca. 450 boliger. Af disse er 400 enfamilies huse i form af fritliggende villaer på grunde på omkring 800 – 1000 kvm. Alligevel ønsker Kommunen at man bygger 30 rækkehuse på Hannebjerg-grundens cirka 10.000 kvm, og med en bebyggelsesprocent på 35, vil man også ligge markant højere end i resten af området.   

Sidst, men ikke mindst, vil Kommunen tillade, at der påkøres 3,5 - 4 meter jord på den del af matriklen, der ligger bag plejehjemmet, hvorefter der kan bygges i op til 8,5 meters højde.   Dette vil i praksis betyde, at beboere i eks. Kirstineparken vil få en ny nabo ca. 30 meter tættere på end i dag, og i en højde, der er ca.12-13 meter højere end i dag. For naboerne på Esbens Snares vej og Højskolevej, vil de opleve gener, som dem mange døjer med i Folehavekvarteret. Pludselig er naboen en mur på 8,5 meter.   

Ligeledes vil byggeriet, i den form der er lagt frem i Lokalplan 166, resultere i at  Hørsholm Lille Skole, og dermed dens mere end 190 elever, mister ca 2800 kvm naturgrund. Et areal som de sidste 40 år har været benyttet af skolens børn til kreativ udfoldelse, fri leg, klatring, ude-undervisning og andre formål. En helt uvurderlig del af Hørsholm Lille Skole's unikke rammer.

Vi er ikke imod en fornuftig udvikling af vores by, men det her kan – og bør – gøres meget bedre.

 

 


Søren Andersen, formand for Hørsholm Lille Skole / ledelsen på Hørsholm Lille Skole    Kontakt forfatteren af dette andragende