Stop besparelser i Sønderborg

Sønderborg kommune har igen foreslået besparelser på børneområdet. Denne gang vil det betyde en nedskæring i vuggestuepersonalet på ca 7 timer pr. uge. Det kommer til at betyde en hel del for vores børn. Der vil blive mindre tid til alt det gode, pædagogerne gør for -og med vores børn, og institutionerne ender med at blive ren opbevaring.

Da vi ønsker at blive hørt, har forældrerådet i børnehaven Grundtvigs Allé startet denne underskriftindsamling, og vi håber på stor opbakning fra jer forældre.