Stop besparelser i Sønderborg

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Stop besparelser i Sønderborg.

AnneE

#1 Nedskæringer på vuggestueområdet

2012-09-24 14:38

Jeg forstår ikke hvorfor vuggestuebørnene skal betale gildet IGEN. Over 20% af budgetnedskæringerne på Børne- og Uddannelsesområdet - over 8% af de samlede budgetnedskæringer i Sønderborg Kommunes driftsbudget. Og det vel at mærke selvom kommunen har modtaget et bloktilskud på 6 mio. kr til øget kvalitet i daginstitutionerne. 2 mio. kroner af bloktilskuddet er afsat til udvidede åbningstider og PAU-lønomkostninger. Der er meget bedre kvalitet i at bruge de 2 mio. kroner på at bibeholde vuggenormeringen på 2,0
Claus Nielsen

#2 uenig

2012-09-25 17:18

Jeg tror ikke at at skære penge fra børnhaven en god ide for at spare penge
AT

#3 dårlige ide at spare penge fra vuggestue

2012-09-25 17:30

Jeg ved ikke, hvorfor kommune skære penge fra Vuggestue to gange om året. Vi accepterer, at vi bringer mad hjem fra januar 2012. nu vil de skære pædagogers arbejdstid, hvilket betyder, børnene vil have mindre tid til at gøre mere udenfor aktiviteter, for eksempel at gå udenfor for at lege eller besøge andre steder. Jeg tror på denne måde at spare penge er så dårlig.
Eva Kydzierzykowski

#4 Vuggestuer og dagplejer

2012-09-26 20:20

Sønderborg kommune er lige til at lukke op og s.... i. Først vil de fyre 60 dagplejer for at åbne vuggestuer og nu vil de forringe vuggestuerne. Det er slet ikke okay, hverken for voksne eller børn. Vi som forældre skal kunne vælge hvor vi har det bedst med at få passet vores små og hvis de skærer mere ned i vuggestuerne hvor de jo allerede har været, så får det ud over både børn og voksne, det er ikke forsvarligt. Lige som børnehaverne! Kommunen har jo fået penge til at gøre det bedre for børnene, hvor er de?!!!
Rikke H

#5 Ikke nogen langsigtet løsning

2012-09-26 20:32

Det giver ingen mening at spare penge i daginstitutionerne. Al forskning viser, at disse tidlige år i barnets liv er enormt vigtige for, hvordan de kommer til at fungere på længere sigt, så ud fra den betragtning vil en nedskæring på området give problemer senere hen, fx i skolen. Dette strider derfor også på det område imod al sund fornuft. Derudover så er det meget bekymrende, at de helt små børn kommer under mindre og mindre opsyn. De ER små og KAN ikke overlades til sig selv (se blot sagerne om hhv. drengen, der kom hjem med ryggen og armene fyldt med bidemærker, og drengen, der udelukkende undgik at blive kvalt i sandkassen, fordi en mor tilfældigvis så, hvad der skete). Skal der virkelig noget så tragisk til, før Sønderborg Kommune får øjnene op for, at de ikke må skære mere ned på dette i forvejen pressede område? Det håber jeg virkelig ikke! Tværtimod bør de bruge de penge, de rent faktisk har fået af staten til at øge normeringen på området, så vi kan sende vores børn af sted til en institution, hvor vi ved, at de er i trygge hænder, og pædagogerne har den tid til dem, der er nødvendig.
AnneE

#6 Besparelser droppet

2012-09-28 21:27

Socialdemokratiet har indgået budgetforlig med flertalsgruppen og besparelserne på vuggestueområdet droppes.

http://www.sonderborgkommune.dk/News.aspx?newsid=%7BCA3404DE-C047-4AC2-B6FD-AE2931B738B2%7D