STOP 5G, indfør forsigtighedsprincip. Vi som borgere vil ikke være med i et levende eksperiment

Underskriftindsamling mod indførelse af 5G. Vi kræver totalt stop, før en uvildig undersøgelse og forsigtighedsprincipper tages i brug, så man sikrer sig at der ingen helbredsrisiko findes forbundet med 5G.

På det Nordiske ministermøde den 23 maj 2018 hvor også Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog: vedtog samtlige statsministre i norden beslutning om udrulning af 5G med aftale om at Norden skal være de førende på feltet inden for 5G der i nært fremtid skal udvikles og implementeres.

 Forud for dette møde d.17 maj 2018 havde samtlige politiske medlemmer på Christiansborg: Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti allerede indgået aftale i samråd med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og vedtaget implantering af 5G som en fremadrettede telepolitik i Danmark der skulle højne en lang række teknologisk udvikling såsom selvkørende biler uden fører chips alle vegne mv.

Men det har ikke fået disse nordiske ministre til at stoppe deres planer, selvom dette råd måneden efter modtog en appel fra over 200 anerkendte internationale forskere der krævede udrulningen af 5G stoppet på baggrund af forskning der har vist sig at skade dyr, planter og mennesker. Ej heller har ingen af de politiske partier revurderet deres forlig efterfølgende.
Læs med her:
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/5G_Appel_til_nordiske_ministre.pdf

 

Flere andre appeller er i fuld gang med fokus på at stoppe 5G på landjorden og i luften. Faktum er nemlig endvidere at der planmæssigt skal opsættes 20 000 satellitter som skal i kredsløb omkring Jorden med 5G. Hundredvis af forskere og igen en lang række højt estimerede forskere står bag denne appel:
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/International_5G_Appel_Earth_and_Space.pdf

Indtil videre 48 000 borgere har tillige også oprettet en underskriftindsamling med stop af udrulning af 5G.

Bekymringen omkring denne ufrivillige eksponering af massiv radiofrekvent stråling fra 5G teknologien massivt vil øge den samlede eksponering dermed udgøre en overhængende trussel mod både miljøet og mod menneskehedens sundhed, som undersøgelser viser skadeeffekter på dyr, planter, natur og mennesker.

 

5G betegnes som en af 13 nye miljøtrusler

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i trådløs teknologi, er klassificeret som en miljøgift af både Europarådet og Det Europæiske Miljøargentur. Senest har EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, SCHEER, udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring.
(citat: Rådet For Helbredssikker Telekommunikation)

5G bruges endvidere som biologisk våben og som et led i overvågning af alle borgere, med langt større muligheder end med 3G og 4G

Den samlede effekt,en altså når både satellitter, 3G, 4G, 5G , WiFi aktiveres , fremmer en cocktail effekt som kan forstærke risikoer for skader, idet de her vi have en bred og varierende i styrke.

Ligeledes ved man at udsættelser af langtids effekten også udsætter en helbredsrisiko.

 

Ingen parti inde på Christiansborg har endnu meldt klart ud omkring stop af 5G
Partiet Alternativet har efterfølgende deres forlig med 5G og implantering, oprettet arbejdsgrupper op til valget i år, hvor de har vendt rundt på en tallerken og nu gerne vil debatterer deres bekymring de deler med borgerne.
I disse arbejdsgrupper vil de gerne tale om hvordan man kan samarbejde omkring kompromis med en skruen op eller ned, hist og pist. Her og ikke der.
De vil dog ikke melde ud med et klart nej til 5G.
Men det er ikke godt nok. 5G der kan få en lang strækkende konsekvenser for vores helbred, dyr, planter og miljø nu og fremover, skal tages alvorligt.

 

Oplysninger som ovenstående kan ikke ignoreres, og bør ikke ignoreres.
Det har gået så langt, at Bruxelles i dag har valgt at stoppe indførelsen af ​​5G, samt nogle byer i Californien og andre i lyset af de stærkt øgede risici for kræft.
Men denne dialog får vi slet ikke i de danske medier.

 Århus konventionen.
EU og Danmark har underskrevet en Århus konvention, der skulle sikrer mulighed for den offentlige mening bliver hørt den brede befolkning som er inde for miljøområdet.
Men denne overholdes slet ikke, når man implanterer denne teknologi uden os so borgeres samtykke.
Mange mener at denne teknologi er det største eksperiment der er sket mod menneskeheden.

midlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet, ingen høringer eller anden mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere.

Det nystartet parti JFK21 - Jorden Frihed Kundskab mener ikke at 5G skal implanteres uden det er ordentlig gennem undersøgt så man har forsikret sig på at denne teknologi ikke ikke skader.
Derfor melder jfk21.dk klart ud.: NEJ TAK TIL 5G.

Det er borgernes helbred der er på spild.

Der er ikke tid til at debatterer for eller imod. 5G skal nedlægges, så længe der er tvivl, må tvivlen komme borgeren tilgode. Det er dybt uansvarligt andet.

Husk på at alle forsikringsselskaber ikke kan dække skader med stråling. Tænk lige over det!

Støt kun partier op der selvfølgelig har mærkesager du også kan stå inde for, men som klart signalerer STOP 5G, indfør forsigtighedsprincip og stopper med at bruge os som levendende eksperimenter

På med vanten, træk i arbejdstøjet, og kom i gang
Mads Palsvig der har stiftet partiet JFK21.dk har meldt klart ud omkring 5G
Hør med her:
https://www.youtube.com/watch?v=pyFav-QZEc8,,

Mener du lige som os, at der klart 5G skal stoppe med at implanteret og at man har krav på som borgere at der kommer en ordenligt undersøgelse kan du være med til at give et klart signal til politikerne.
Du kan her nogle muligheder for at deltage aktivt.
Enten giv en vælgererklæring, så Mads Palsvig har mulighed for at komme ind på borgen og få en indflydelse. Mads udmelding er helt klart.
Du kan også underskrive Mads som stillere. Her er det uafhængig om du er i et andet parti og ikke det samme som en vælgererklæring. Du skal dog have statsborgerskab i Danmark.

Du kan også melde dig ind, give bidrag og være med ude på gaderne og tale med folk.

Der er brug for hænder og opbakning vær med til at underskrive.

 

Med Venlig Hilsen
Berith Zenia Fagergaard

Kilde: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation


Berith Zenia Fagergaard    Kontakt forfatteren af dette andragende