Stationslukninger, nej tak

Flere små togstationer på Fyn står til at skulle lukkes efter Trafikstyrelsens opfattelse. Årsagen er faldende passagertal og ønsket om at togene skal kunne komme hurtigere frem mellem de store byer: København - Odense - Århus - Ålborg samt Odense - Svendborg.

Det faldende passagertal skyldes at afgangene gennem de seneste år er blevet beskåret endog meget kraftigt og at der køres på vidt forskellige time-tal i løbet af dagen. Dette vanskeliggør i høj grad brugen af togene og giver daglige udfordringer.

Nedlæggelse af de små stationer vil medføre store problemer for pendlere og uddannelsessøgende, som er bosat på strækningerne. Det får ligeledes indflydelse på bosætning og hushandler.

Hvis vi skal have liv på landet, skal vi have en ordentlig infrastruktur - også med lokaltog, som stopper på alle stationer. Hvad hjælper hurtigtog mellem landets allerstørste byer, hvis man ikke kan komme fra de mindre samfund ind til disse byer ?

Støt op om denne underskriftsindsamling og vis, at liv på landet også er en ordentlig infrastruktur så vi kan passe vort arbejde og uddannelse.