Skydebane, Nord for Ringe By - Nordskov - JA til færre skydetimer

Skydebane, Nord for Ringe By - Nordskov
Faaborg- Midtfyns kommune har den 17. september 2015 besluttet at fortsætte undersøgelsen af etablering af skydebane i Nordskov/Freltofte – Lige nord for Ringe Bys nybyggerområde. Dette selvom der var indkommet klager om skydebanen.

Denne skydebane giver 6.900 timers skydning årligt 7.00 – 24.00 hver dag, både hverdage og weekend alle 365 dage om året.
Vores forslag er at påvirke Kommunens politikere til at: Begrænse åbningstiderne til 230 timer årligt – 1 aften ugentligt samt 4 weekendstævner. Opstille støjvolde, støjskærme mv. samt sikre at kommunen ikke økonomisk bruger skattekroner til en skydebane, men bruger vores skattebetaling til børnepasning, skoler og læger. Vi skal alle kunne være her i kommunen, det skal jægerne også. De skal have en skydebane, hvor de kan øve sig. Det er klart. Så det er alene antallet af åbningstimer og støjbegrænsende faktorer, jeg ønsker at vi sætter fokus på.

Skrivunder til "Færre skydetimer"