Skydebane, Nord for Ringe By - Nordskov - JA til færre skydetimer


Gæst

#1

2015-10-31 10:34

Helt rigtig, vi må finde en løsning vi alle kan acceptere

Gæst

#2

2015-10-31 12:15

Fordi jeg er super ked af, at larmen af de endeløse skud, vil ødelægge det dejlige sted, hvor jeg har boet i 25 år, og har valgt, fordi der er fredeligt på landet. Og tro mig, hvis i har tænkt jer, at sælge jeres ejendom, så vis den ikke frem mens de skyder.
hesteejer

#3

2015-11-01 06:43

Fordi vi oplever at heste i området går i panik, når der skydes - med ubegrænset skydning kan ingen beboere på landet i flere km. omkreds have heste på græs længere - derfor vil en række mennesker med denne hobby være tvunget til flytte eller afstå fra at have hest på fold (lovpligtigt). Kan man begrænse skydningen og henvise til bestemte tidspunkter - kan dyreejere herunder især hesteholdere indpasse sig til skydningen.


Gæst

#4

2015-11-01 08:49

Huspriserne vil falde, bliver der kompenseret for dette?
Tvangsmæssig berøvelse af livskvalitet og ejendom
Godsejer profiterer på almenvellets bekostning
Jeg tåler ikke abrupte (pludselige og høje) lyde (Diagnostiseret)


Gæst

#5

2015-11-01 09:28

Irriterende daglig støj og faldende huspriser er min bekymring

Gæst

#6

2015-11-01 11:49

underskriver for at med virke til begrænsning af helt urimelig støjforurening af villakvarterer i Ringe Nord.

Gæst

#7

2015-11-01 14:30

skydebane, hører til i en gammel grusgrav..fri os for den larm
er lige flytter til ringe for ar få ro.har boet tæt på bullerup skydebane,så nej tak, til mere larm.
Lasse Jensen

#8

2015-11-01 19:13

Ud fra Link til dagsorden hos kommunen hvor emnet er beskrevet kan man undre sig over så høje støj værdier. Jvf. miljøstyrelsen må nye skydebaner max larme 55 db - hvis der er mulighed for at skyde efter kl 22. Derfor kan det undre at støjmålingen fra dagsordnen siger omkring 65 db hos de nærmeste naboer. Miljøstyrelsen om støj fra skydebaner

Det virker ikke som om kommunen er opmærksom på dette. Da forslaget eller bør afvises pga manglende støj dæmpning.


Gæst

#9

2015-11-02 07:57

Jeg bor i det nordlige af Ringe og kan tydeligt høre, når der er jagt i skoven ved Nordskov. Dvs. at jeg også tydeligt vil kunne høre en skydebane.
Tak for et godt initiativ.

Gæst

#10

2015-11-02 09:00

Enig i Anne Gretes oplæg, som jeg modtog i min postkasse. Flot oplæg for resten, underbygget med viden andre steder fra. Respekt!

Gæst

#11

2015-11-02 16:18

Jeg bor lige op af skydebane område

Gæst

#12

2015-11-02 17:32

Er enig i at der skal være færre skyde timer ,
Jeg bor selv i nærheden !

Gæst

#13

2015-11-02 18:42

Jeg er nabo og fik en forsmag på, hvad der er i vente, da der ved en skydning i august måned blev skudt uafbrudt hele dagen, og der var ikke mange sekunder mellem skudene. Vi fik ovenikøbet dobbelt "fornøjelse" af det eftersom lyden blev kastet tilbage fra Røjle skov.

Gæst

#14

2015-11-03 06:23

I berøver os vore livsværdier. I påfører os en UMENNESKELIG støjbelastning, som vi oplevede for nogle måneder siden, hvor der blev skudt uafbrudt i 8 timer ( lørdag ) med få sek/min. Interval.

Gæst

#15

2015-11-03 12:00

Også hesteejer og nabo
er flyttet hertil fordi der var fred og ro til at træne med hestene, men de kan slet ikke tåle den larm, så for det første bliver det umuligt at træne dem, ( træner med henblik på DM ) for det næste er der en stor chance for, at de udvikler mavesår på grund af stres. Og det bliver så umuligt at sælge og flytte, da der ingen er som ønsker at bo op af en skydebane.
Men desværre er der jo nok en del beslutningstagere som er jægere, man kunne jo spørge om det er tilladt, at beslutte noget som man selv har interesse i, eller om der en konflikt med loven

Gæst

#16

2015-11-03 12:10

Jeg boede tidligere vest for Odense, hvor der i 1990´erne var planlagt en militær dag/nat skydebane. Efter 5 års kamp mod kommune, amt og militær, vandt "Beboere mod skydebane i Højbjerg" sagen i Miljøklagenævnet med begrundelse i støj, miljø og manglende alternative placeringsmuligheder.

Gæst

#17

2015-11-03 19:32

God vinkel til at møde initiativet med dialog, men jeg er meget forundret over placeringen - så tæt på beboelser og byområde. Jeg savner en underskriftsindsamling der helt siger nej tak til en skydebane.

Husk i øvrigt at dette blot er et sted til at give din mening til kende - det er ikke en kanal til officielle indsigelser, som ved et lokalplanforslag.


Gæst

#18

2015-11-03 23:11

Miljøkravene med hensyn til skydetimer og lyddæmpning skal overholdes, hvilket jeg ikke kan se, at de bliver.

Gæst

#19

2015-11-03 23:54

For at støtte en begrundet bekymring hos borgere i området ved den planlagte skydebane.

Gæst

#20

2015-11-04 08:10

det er at ødelægge et helt kvarter

Gæst

#21 Re:

2015-11-04 17:02

#1: -  

 Helt ening. Vi er ikke flytttet på landet for at høre på konstant skyderri. Vi har i forvejen jagt næsten hver weekend i jatsæconen på markerne omkring os.

 


Gæst

#22

2015-11-04 17:16

Fordi jeg tilhører den gruppe mennesker der bevidst har valgt at bo på landet for her at kunne nyde naturen og stilheden omkring min bolig hver dag året rundt !!!! Har boet her i snart 40 år.

Gæst

#23

2015-11-04 17:48

Det er med stor forundring at vi i år for oplysning om etablering af denne skydebane på Nordskovs arealer. For år tilbage søgte samme lodsejer at etablere en motorcrossbane. En sådan må siges at ligge i samme støjkategori som den påtængte skyddbane. Heldigvis blev det ikke til noget dengang. Lad os håbe det samme sker med det nye påfund. Der må da kunne findes andre mere velegnede lokaliteter. Feks. nedlagde grusgrave eller lignende. Jeg synes kommunen skyder sig selv i foden ved at gå positiv ind i denne sag. Hvem ønsker en byggegrund eller et hus i nærheden af en skydebane. For folk med forskudte arbejdstider kan dette jo blive invaliderende for familielivet.


Gæst

#24

2015-11-08 16:36

Det vil genere den sparsomme ude og fritid man har på sin egen matrikel.

Gæst

#25 Re:

2015-11-08 17:38

#17: -  

 Jeg er fuldstændig enig. Hvorfor begrænse skydetimer. Man burde skrive under på "Nej til skydebane ved Nordskov".