Sikker skolevej Brabrand

Brabrand er et dejligt, naturskønt boligområde, som inden for de sidste år har oplevet en enorm tilstrømning af børnefamilier, hvilket betyder at skole-, fritids-, og kulturlivet sprudler: det er fantastisk dejligt! Desværre har infrastrukturen ikke fulgt med udviklingen, hvilket betyder at børnene fra Langdalsvej, Labyrinten, Lykkensdal og Helenelyst ikke har sikker skolevej. Børnene skal færdes på og krydse Langdalsvej, som lider under massiv trafik med alt for høje hastigheder, hvilket er dokmenteret af færdselspolititet. Områdets tre største problemer:

Den uofficielle ringvejskørsel tværs igennem Brabrand

50 % af trafikken i Brabrand er bilister, der bruger Søskovvej – Byleddet - Hougårdsvej- Brabrand Kirkevej – Hovedgaden- Truevej og Langdalsvej som Ringvej 3. Bilisterne har ingen tilknytning til området og bør i stedet bruge de etablerede ring- og motorveje og Årslev Rundkørslen.

Helenelyst

Kommunen har anlagt et kæmpe boligområde, der stadig udvides uden at tage højde for den enorme belastning det har medført for den lokale infrastruktur. Helenelyst har kun en udkørsel, hvilket har medført et stort pres på Langdalsvej og andre omkringliggende veje. Forældrene er paradoksalt nok selv med til at gøre deres egne børns skolevej meget trafikeret og farlig.

Edwin Rahrsvejs udformning med Gellerup Helhedsplan

Århus kommune har anlagt logistikparken og motorvejstilkørslen m.h.p., at lastbilerne skal føres ind i Århus via Silkeborgvej og Edwin Rahrsvej. Men Gellerup Helhedsplan vil indsnævre Edwin Rahrsvej og sænke hastigheden. Hvilken konsekvens har det for de nærmeste veje, særligt skolevejen Langdalsvej?

På baggrund af Borgermødet i marts 2012 vil borgerne i Brabrand med disse underskrifter fastholde Byrådet i Århus Kommune på deres løfte om at prioritere SIKKER SKOLEVEJ i Brabrand - NU!

Vi forventer på kort sigt:

-          Fartdæmpning på Langdalsvej med tre pudebump på strækningen fra Edwin Rahrsvej til Hovedgaden

-          Fodgængerovergang på Langdalsvej med tydelig skolevejsskiltning

-          Skiltet lastbilsforbud

Vi forventer på lang sigt en mere sammenhængende infrastruktur for området, der tager højde for:

-          Udstykning af Helenelyst

-          Tulip grundens fremtidige erhverv

>>>>> En direkte forbindelse fra Helenelyst og Tulipgrunden til Silkeborgvej

-          Konsekvenserne af Edwin Rahrsvej fremtidige udformning med Gellerup Helhedsplan


Dorthe Aspegren Bendixen    Kontakt forfatteren af dette andragende