Sig nej til strenge og begrænsende altanregler i København

Kommentarer

#808

Fordi jeg bor i stue og med tiden håber på at kunne få en terrasse.

Maja Provstgaard (København , 2020-10-27)

#812

Vi skal til at ansøge om det. Jeg har utrolig svært ved at se, HVORFOR KK skal gøre det endnu dårligere at være borger med familie i byen. KK behandler dets borgere som utrættelig malkekvæg, som når man endelig vil søge sig en smule frihed (via en i forvejen restriktiv altan politik) så skal man endnu engang rammes

Frank Jørgensen (København, 2020-10-27)

#834

Jeg vil ha en altan 😊🙏🏻😎

Kim Nedergaard (København , 2020-10-28)

#837

Jeg skriver under fordi at vi i vores andelsforening arbejder på at få altaner. Mange ældre bor højt oppe og får ikke dagligt luft, da de ikke kan gå op og ned ad trapperne mere end nødvendigt. Man kan som børnefamilie, sætte sig ud om aftenen, når børnene er lagt i seng. Det er et ekstra opholdsrum, der giver livskvalitet og især under corona ville det have været skønt med en altan.

Sanne Baktoft-Janniche (København S, 2020-10-28)

#838

Jeg vil så germe have en altan.
Og en altan der er stor nok til jeg kan bruge den, til ophold.

Maria Jensen (København, 2020-10-28)

#839

Alle har ret til lys og luft.

Jerome Ayler Shaw (København, 2020-10-28)

#847

Jeg mener at så længe man tager hensyn til bygningens udseende og vælger en altan som passer dertil eller vælger altanen ud til baggården, så kan jeg slet ikke se problemet. Det er ekstra uderum og betyder rigtig meget 7 de lune måneder om året. ❤️

Pernille Sørensen Wedel-Heinen (København, 2020-10-28)

#851

Fordi vi har altaner som er små og ødelagte.. næsten livsfarlige.. og det er bare forbedring af en smuk ejendom

Laila Kyhn (Valby, 2020-10-28)

#854

Vi skal have skiftet og det har taget 6 år at nu og stadig ikke godkendt ansøgning.

Kasper serup Christensen (Valby, 2020-10-28)

#855

Det er alt for restriktivt, det nye forslag.
Det gamle er fint og kunne end da gerne lempes en smule

Claus Bang (Valby, 2020-10-28)

#861

Det er en kæmpe berigelse af ens privatliv, at have en altan.

Lone Eskjær-Christensen (København, 2020-10-29)

#863

Vi har nu i mere end 8 år kæmpet med Københavns kommune om, hvorledes vores altaner må komme til at se ud. Vi har nedfaldningstruede altaner i vores andelsboligforening og flere altaner er enten understøttet med bjælker, så de Ikke styrter ned, eller altandørene er afskærmet med træplader, så man ikke kommer til at træde ud på en altan, der ikke er der! Vores bestyrelse har, med hjælp fra profesionelle, sendt en del forslag ind, men alt er blevet afslået. Vi har bedt om bedre vejledning På forslagene, hvilket Kbh.s kommune siger ikke er deres opgave. Hvordan skal vi nogen sinde komme i mål! Hjælp os nu!

Toni Michelsen (Valby, 2020-10-29)

#864

Fordi vores ejendom selv er endt i en vanskelig situation med Københavns kommune omkring en altan renovering, hvor ikke har kunnet bruge vores altaner i mere end 5 år

Hans Lindahl (Valby, 2020-10-29)

#865

Jeg ikke synes vi skal have et samfund hvor man går og begrænser hinanden. I stedet skal vi give hinanden rum, luft og frihed.

Sune Sørensen (Kbh. S., 2020-10-29)

#872

Jeg ønsker altaner i vores andelsbolig forening

Thomas Aagreen (København S, 2020-10-29)

#878

Alle skal have mulighed for at få en altan.

Marianne Damm (Østerbro, 2020-10-29)

#882

Jeg skriver under da jeg både har en altan over og under mig.. Har faktisk mistet mit lys i halvdelen lejlighed.

Jane Pedersen (Østerbro, 2020-10-29)

#884

Fordi vi i min ejendom ønsker at få altaner mod gården også....

Gitte Darling (København S, 2020-10-29)

#886

Jeg bor i en almennyttig boligafdeling hvor beboere i etagehusene gerne vil have have/altan i stedet for franske altaner.

Mette Hammershøj Hansen (København, 2020-10-29)

#891

Sund fornuft

Anne-Lise Kogut (Østerbro, 2020-10-30)

#892

Fordi altanreglerne i København er fuldstændig uduelige.

Jacob Ravn (København, 2020-10-30)

#895

Jeg skriver under fordi at I min bolig er vi ved og undersøge muligheden i at få altaner.

Nina Sode Bunster (København N , 2020-10-30)

#896

Vi har gamle, nærmest ubrugelige altaner som vi har vedtaget - næsten enstemmigt - at udskifte med nye superlækre altaner, til både gård og gade; vi betaler selv, og beboerne glæder sig til udskiftningen; og så saboterer kommunen deres egne borgeres ønske??? Det ligner næsten et autoritært regime der gør sig gældende i Københavns Kommune; visse politikere er fløjtende ligeglade med, hvad borgerne har af ønsker omkring hverdagen og livet som borger i kommunen. Send det venligst til afstemning blandt byens borgere; det er vist det man kalder demokrati!

Henning Dinesen (Valby, 2020-10-30)

#897

Altan burde være en allemands ret.

Dennis Lund Jensen (Karlslunde, 2020-10-30)

#900

vil gerne have altan i stuen mod gaden.

Michael Arvidsson (københavn, 2020-10-30)

#906

Det er vigtigt at københavnerne ikke er lukket inde i deres lejligheder. Se bare under corona, hvor man vil kunne ses med familie på altan.

Isabella Herzl Christiansen (København, 2020-10-30)

#913

Jeg har boet i Berlin, hvor de har forstået, at altaner forbedrer livskvaliteten. Og jeg skriver under, fordi at hvad Københavns kommune gør smitter af på nabokommunerne.

Peter Baike (FREDERIKSBERG , 2020-10-31)

#914

Nu stopper det, det giver da ingen mening at stoppe opsætning af altaner, det er da bare med at få udnyttet de frirum der er potentiale for at skabe!?

Rasmus Aagaard (Valby, 2020-10-31)

#918

De folkevalgte i KK vælger at bruge deres magt på at ændre 3 års gamle regler, mens problemerne med behandlingstider af byggesagerne er enormt. Du er heldig hvis du får din sag behandlet inden 9 måneder.
Total misforstået prioritering af vores “kære” politiker i SD, Ø og Å

Rodein Al-Hadid (Værløse , 2020-10-31)

#922

Jeg står midt i et altanprojekt som jeg leder i min ejerforening. Vi vil selvfølgelig ikke have mere skærpede regler end der i forvejen er. De 20 cm vi ville miste i dybden har stor betydning for brugen af altanen.

Katrine-Amalie Kragh (Vanløse , 2020-10-31)

#925

Reglerne er i forvejen for regide. Og ødelægger det for mange.

Fie Urd Bech Markussen (Vanløse, 2020-10-31)

#931

Jeg vil gerne sammenlægge mine altaner i min sammenlagte lejlighed og det er vi mange i foreningen der gerne vil men vi må ikke

Katrine Grabe (Vanløse, 2020-10-31)

#932

Vi skal have mange flere altaner i Danmark. Også ud mod gaden. Helt ærligt, det skal Borgerrepræsentationen ikke blande sig i.

Henrik Hansen (København, 2020-10-31)

#933

Vi på 7. eller 8. år har forsøgt at få renoveret vores p.t. ubrugelige altaner. Det har været stort set umuligt at få etableret et samarbejde

Grete Ringgaard (Valby, 2020-10-31)

#934

Jeg ville gerne selv have en bare lidt større altan

Lisette Jakobsen (Kbh, 2020-10-31)

#937

Jeg selv har nydt at have altan på i vores Københavnerlejlighed.

Kristian Wichmand Larsen (Sorø, 2020-10-31)

#940

Jeg synes at altaner i lejligheder giver beboerne mulighed for et udvidet fristed, samt lys og luft.

Anita Gomez (København , 2020-11-01)

#941

For the freedom of all of us.

Zsuzsanne Almasi (Ishøj, 2020-11-01)

#942

Fordi altaner er alle lejlighedsejere- og lejeres mulighed for luft.

Sandir Westh (København , 2020-11-01)

#947

Jeg skriver under fordi at jeg selv gerne vil have ret til altan en dag

Kristoffer Hansen (Valby, 2020-11-02)

#954

Jeg skriver under, fordi vores andelsforening er igang med altanproject på Vesterbro og vores ansøgning ligger allerede i Københavns Kommune.

Anne-Mone Sørensen (København, 2020-11-02)

#955

Adgang til frisk luft og lys direkte ind i lejligheden og mulighed for, at kunne komme ud i den friskke luft, uden at skulle op og ned af trapper er fuldstændig uvurderlig og en væsentlig forbedring af livskvaliteten, som alle skal have mulighed for.

Jytte Lindeberg Nielsen (København , 2020-11-02)

#956

Jeg skriver under for at beholde den nuværende lov om altaner.

Marie Khosla (Lyngby , 2020-11-02)

#965

Det nye byggeri der bliver opført nu, er lige så charmerende som en rumstation. Firkantet, gråt og kedeligt og totalt uden sjæl. Vi trænger til variation af de kedelige facader, frisk luft og charme. Kig på de smukke gamle huse. Det må da være muligt at lave noget smukt.

Kira Sørensen (København , 2020-11-03)

#968

Jeg er med på at man skal bevare og værne om arkitekturen så det ikke går så galt som i 60’erne, men det lyder totalt som skrivebords arbejde uden indsigt i reelle muligheder hvor 20 cm altan mere ikke gør en stor forskel i arkitekturen men meget for den familie der skal klemme sig ind på altanen efterflg. Vi fik i 2017 4,25 m2 altan mod baggården som vi er meget glade for. Med en famile med 3 børn så bliver hver en m2 udnyttet når vi alle 5 skal side derude og spise i aftensolen. Bare 20 cm mere dybde havde været guld værd. Man skal huske husene er ikke et museum, de er også et funktionelt hjem for familier der i forvejen ikke har en stor natur lige om hjørnet men gerne vil nyde det danske vejr. hvor Jeg mener det er meget forkert kommunen sætter så bureaukratiske regler op og glemmer at det er folks bolig og vilkår de gør sig til herre over.

Charlotte Diallo-Hauge (Frederiksberg C, 2020-11-03)

#969

Vi venter på 4. år på at få en afklaring

Omran Malik Eichen (Kbh. N, 2020-11-03)

#970

Altan forbedre livskvaliteten i en lejlighed helt markant, og for at du kan have ordentlig glæde af din altan, skal den have en hvis størrelse.

Anna Gaul (København N, 2020-11-03)

#973

At en god altan giver folk i byen en mulighed for at gå ud Få en hyggelig dag med familien/venner og stresse ned efter en Arb. Dag. At gøre altaner mindre giver absolut ingen mening da en altan skal kunne rumme ophold for en familie. Ikke en egoist altan kun for 1 til 2 personer. Det et trivsel i byen med en god altan der kan bruges ikke dem der blev sat op for 50 år siden. De var komplet ubrugelige. I det nye samfund er der brug for mere plads så de kan bruges til andet end en kasse øl som der kun var plads til på de gamle altaner. Altan kongerne i kbh. Kommune skal komme ind i kampen vi skriver år 2020. Lad os få en debat i TV om dette hvis i tør stille op på landsdækkende TV. Og forklare hvorfor det er som at slå i en dyne om at komme i mål med folks mulighed for at få en altan i byen. Skam jer kom så ind i kampen

Finn Beckmann (København/Valby, 2020-11-03)

#974

Folk skal have den ret, hvis økonomien er til det og er lavet korrekt!

Alexander Wenzel (København, 2020-11-03)

#975

Vi får altan og det øger livskvaliteten at kunne åbne døren og få luft

Henriette Rolf Larssen (Vanløse , 2020-11-03)

#980

I vores tid (bl.a. med Corona) burde det stå klart for alle, at frisk luft og lys skal være tilgængeligt så vidt det overhovedet er muligt. Det øger sundhed og livskvalitet. I københavns små lejligheder, hvor vi bor mange mennesker på få m2 (5 personer for vores vedkommende) er lys og luft meget vigtigt. Derfor for forstår jeg ikke, at de københavnske politikere har så travlt med at agere arkitektoniske smagsdommere og begrænsere af sundhed og livskvalitet. På eget initiativ! Kravet om ændringerne (ønsket om afskaffelsen af muligheden for brugbare altaner) synes ikke at være motiveret eksternt? Hvem har efterspurgt en defacto afskaffelse af brugbare altaner? Hvem er det der søger, at begrænse borgernes muligheder for at styrke sundhed og livskvalitet - både for børn og voksne?

Det er udtryk for en politisk uskik at ville ændre regler, man selv lige har vedtaget uden at det fra ekstern side har været efterspurgt. Det gør mig utryg som borger og tænker også, at det gør det svært for de erhvervsdrivende.

Herudover er jeg meget interesseret i, hvorfor der lægges om til en altan-model, som er ens på tværs af hele københavn? København er forskellig og pluralistisk. Det er en politiske falliterklæring at "straffe" alle københavnere, fordi nogle politikere (eller en forvaltning?) har set sig sur på altaner. Helt uberettiget, mener jeg. Lav nogle regler for "turist"-delen af København (KBH K) og lad områderne, hvor de fleste københavnere bor og lever være i fred.

Jeg vil ikke stemme på hverken Ø, A eller igen, hvis dette er den måde, de forvalter deres mandat på.

Kristian Bay Knudsen (københavn n, 2020-11-04)

#981

Jeg kan slet ikke leve uden min altan. Den er af stål og vi lever derude fra tidlig forår til sent efterår. Har sat plader op omkring den og et læsejl for vinden. Herligt. Nu tørrer jeg tøj derude for jeg kan ikke gå på tørrepladsen.

Alice Jørgensen (Frederiksbergvej 46, Min bopæl., 2020-11-04)

#984

Nuværende regler er fine

Peter Viborg (København V, 2020-11-04)

#989

De nye retningslinjer ødelægger mulighederne for at få en rimelig altan i Københavnske lejligheder. Der er jo ikke meget ved en altan, hvis den kun kan bruges til at køle drikkevarer om vinteren. Det er om sommeren vi gerne vil bruge altanerne.

Tommy Jørgensen (Lille Skensved, 2020-11-05)

#999

Jeg skriver under fordi jeg synes det er en fantastisk mulighed for os der gerne vil blive i byen - også i de gamle brokvarterer - for at få lidt mere lys og luft. Jeg synes, det er forfejlet, at der lægges op til at lade smagsdommerarkitektur for de få, bestemme for så mange københavnere. Jeg skriver under fordi altaner giver liv og livsglæde.

Mette Yde Yde (Kbh N, 2020-11-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...