Sidestil igen spansk med tysk og fransk i gymnasiet

Med den nye gymnasiereform bliver spansk, verdens næststørste modersmål, skåret kraftigt ned i forhold til tysk og fransk i det almene gymnasium (stx) og handelsgymnasiet (hhx). Det giver ingen mening, hverken økonomisk eller dannelsesmæssigt.

”Elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen”, står der i aftaleteksten. Men nedgraderingen af spansk peger i den stik modsatte retning.

Eleverne kan fremover kun vælge spansk som et ekstra A-niveaufag på 16 ud af 18 studieretninger*, og det er ikke alle elever, der magter denne ekstra arbejdsbelastning i deres gymnasietid. Dertil kommer, at spansk ikke længere må være studieretningsfag, medmindre der indgår endnu et fremmedsprog i studieretningen – en såkaldt tresproglig studieretning. Noget, som allerede i dag er en mulighed, men som meget få elever vælger. Det betyder, at spansk bliver stærkt nedprioriteret både i forhold til det antal elever, der får mulighed for at vælge sproget, og i forhold til den faglige dybde.

Flere lande, som vi normalt sammenligner os med, vælger den helt modsatte strategi: De skruer op for spansk. For eksempel er spansk det største fremmedsprog i den norske undervisningssektor næst efter engelsk.

Vi opfordrer derfor kraftigt gymnasiereformens forligspartier til at genåbne aftalen og atter sidestille spansk med tysk og fransk i gymnasiet.

 

*Begyndersprog A kan vælges i de fire studieretninger maA/fyB/keB, biA/keB, enA/sprogA/sprogC-B samt laA/grA. I alle andre studieretninger vil valg af begyndersprog A forudsætte, at rektor godkender (og at eleven ønsker), at eleven bruger 125 timer i stedet for den ledige valgblok på 75 timer - men det er selvfølgelig dyrere i lærertimer.