RETHINK Højbjerg Storcenter

 

Indsigelse mod ændring af Kommuneplanen 2009, som fremlagt i Indkaldelse af ideer og forslag. Udvidelse af centerområde på Oddervej/Heidesvej i Højbjerg. Dateret: 8.maj 2013

 

Fristen er  29. maj – så det er nu!

Efter at have læst informationerne på hjemmesiden www.hoejbjergsfremtid.dk og studeret indholdet af linket til folderen ”Indkaldelse af ideer og forslag. Udvidelse af centerområde på Oddervej/Heidesvej” kan jeg forstå, at Aarhus Kommune påtænker at ændre Kommuneplan 2009 således, at der opføres en ny centerbebyggelse ved Oddervej.

Begrundelsen for forslaget er at forbedre serviceniveauet i lokalområdet. Det beskrives ligeledes, at projektets udformning passer godt til omgivelserne.

Jeg er stærkt uenig i, at en så omfattende ny centerbebyggelse vil tilføre lokalområdet nye kvaliteter af følgende årsager:

  1. Der er allerede et rigeligt antal centre/butikker/tankstationer i lokalområdet. Endnu et center vil snarere medføre øget butiks- /centerdød.

  2. Et så omfattende nyt center betyder øget trafikmængde på vejene i et ellers stille villakvarter. For mange af områdets børn er disse veje skolevej. Øget trafik vil betyde farligere trafik og skolevej.

  3. Den øgede trafikmængde vil medføre endnu kraftigere gener i form af støj og forurening ved afvikling af den i forvejen tætte trafik morgen og eftermiddag på Oddervej.

  4. Et så omfattende byggeri må ligeledes forventes at give væsentlige støjgener for de nærmeste beboere i lokalområdet, ligesom man kan frygte lugtgener fra fastfood restaurant og tankanlæg.

Projektets udformning passer slet ikke til områdets karakter. Centerbyggeriet vil være et markant brud på områdets karakter både pga dets højde og det omfang samt bastante og massive fremtoning. Det vil ikke være i tråd med områdets grønne profil med mange høje gamle træer og beplantninger. Det virker mere som et Aarhus centrum-projekt i sin udformning med den høje arealudnyttelsesgrad og sin højde end et forstadsprojekt, der tager hensyn til områdets præg af villaparceller og lave etageboliger.

Jeg anmoder derfor kraftigt Aarhus Kommune om at fastholde gældende Kommuneplan 2009.

 

Fristen er  29. maj – så det er nu!

---

Hvem kan skrive under?

Det kan alle borgere. som støtter ovenstående indsigelse, og som ikke har skrevet under på indsigelsen tidligere.

Vi prøver med denne digitale underskriftindsamling, at give de  borgere, som vi ikke har fået kontakt med, en mulighed for at tage stilling og evt. underskrive ovennævnte indsigelse.

Når du har indtastet dine data, vil du få en e-mail, som du skal bekræfte, for at din indsigelse bliver gyldig. Men så er den også ligeså gyldig som den fysiske underskrift.

 

Hvem kan ikke skrive under?
Man kan kun skrive under én gang på denne indsigelse. Enten fysisk eller digitalt.

VIGTIGT: Hvis du har skrevet under på indsigelsen på f.eks. Kridthøj Torv eller hos dem som samler indsigelser i Holme, Skåde og Højbjerg, så må du ikke skrive under igen.

Men vi er superglade, hvis du allerede har skrevet under.

 

Med venlig hilsen

Beboere der har oprettet

www.hoejbjergsfremtid.dk og som vil

RETHINK HØJBJERG STORCENTERHøjbjergs Fremtid - RETHINK Højbjerg Storcenter    Kontakt forfatteren af dette andragende