red_dagplejen_i_Esbjerg

Esbjerg kommune har besluttet at nednormere dagplejen med 303 pladser, 232 pladser i 2012 og de resterende 71 pladser i 2013.

For os der bliver berørt, vil det betyde følgene:

- Dit barn bliver "tvangsflyttet" til en vuggestue

- Dit barn bliver revet ud af sine trygge rammer og overgivet til en pasningsform, som helt aktuelt er under stærk kritik for ikke at tjene børnenes tarv.

- Du mister din ret til selv at bestemme hvad der er bedst for dit barn

- Vuggestuepladser er dyrere end dagplejepladser både for brugerne og for kommunen

Med din underskrift kan du være med til at sige højt og udtrykkeligt "NEJ" til Esbjerg kommune i denne sag.