Protestbrev imod lammende nedskæringer på RUCs filosofiafdeling

I onsdags besluttede RUC at reagere på et pludseligt opstået underskud ved at fyre videnskabeligt personale på tre institutter. Et af de fag, der rammes hårdest, er Filosofi og Videnskabsteori, der mister tre personer samt et planlagt adjunktur i teknologifilosofi, svarende til 33% af forskerstaben.

På RUC er vi filosofistuderende bange for, at disse fyringer blot er begyndelsen. Desuden ser vi dem som en farlig legitimering af den generelle devaluering af filosofi og andre klassiske fag, der foregår landet over. Derfor har vi for vor egen skyld og i sympati med de forskere, der rammes, udformet nedenstående protestbrev, som vi vil sende til RUCs rektor, Hanne Leth Andersen, med en anmodning om, at fyringerne trækkes tilbage. Vi håber, at så mange som muligt, især studerende fra samtlige Danmarks filosofiafdelinger, vil støtte op om dette brev ved at skrive under her på siden.

Hvis man har forslag til ændringer af formuleringer, modtages de gerne – send en mail til Eskil Elling på ejuule@ruc.dk. Vi vil gerne reagere så hurtigt som muligt og sender derfor brevet til rektor allerede tirsdag den 31. marts.

På forhånd tak for støtten!

OPDATERING: Da det forlyder, at rektor ser nærmere på situationen på CUID henover weekenden, vil vi gerne sende hende brevet snart. Som sagerne står nu, bliver det nok søndag aften.

 

Åbent brev til rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen

 

Kære Hanne,

 

Vi ved, at du har travlt for tiden. Vi ved, at du gør, hvad du kan, for at tage hensyn til mange forskellige interesser og mange forskellige bekymringer. Men vi håber, at du har tid til at lytte til en gruppe, der i de seneste år alt for ofte er blevet overhørt: De filosofistuderende.

 

RUC befinder sig for tiden i en meget sårbar situation. Vi har nu i længere tid levet med, at fremdriftsreform, dimensioneringsplaner og andre uheldige tiltag fra regeringens side presser universiteterne i knæ, og vi er sikre på, at du beklager dette lige så meget som os. På RUC som alle andre steder er humaniora ramt særlig hårdt. Dimensioneringsplanens konsekvenser for et institut som CUID, der allerede har måttet lukke både fransk og tysk, er næsten uoverskuelige. Man kan spørge sig selv, om der i politikernes fremtidsvisioner overhovedet er en plads til de klassiske fag. I disse år må det være opgaven for ethvert universitet, der værdsætter den frie tanke, at kæmpe imod disse tendenser.

 

Derfor er vi som filosofistuderende også utrolig skuffede over, hvordan RUC har håndteret det underskud, der opstod i efteråret. De fyringer, der blev meldt ud den 25. marts, var ikke den eneste løsning på problemet. Det er generelt tragisk, at RUC har valgt at lade det gå ud over de forskere, der udgør selve universitetets livsnerve, og altså udvande selve stedets eksistensberettigelse. Men  fra vores perspektiv er det i særdeleshed fortvivlende, hvor hårdt vi rammes på filosofi. Forskerstaben på faget reduceres med hele 33%, idet tre stillinger nedlægges og et planlagt adjunktur i teknologifilosofi, der allerede var under besættelse, annulleres. Resultatet er, at et af de mest velfungerende fagmiljøer på RUC amputeres fuldstændig. I værste fald kan det blive svært for faget overhovedet at varetage den nødvendige undervisning. Det er ikke kun skidt for filosofi, men også for alle de fag, filosofi kombineres med. Det er et tab for RUC som helhed.

 

Filosofi, som så mange andre discipliner, lever af mangfoldighed. Praktisk filosofi kan ikke trives uden teoretisk filosofi (som er det område, der rammes hårdest). Kerneområderne kan ikke trives uden de særlige nicher, som eksempelvis teknologifilosofien. Vi som filosofistuderende føler, at vi med det seneste tiltag rammes dobbelt af de i forvejen hårde reformer, der gennemføres i disse år. Og mens vi tillægger regeringen hele skylden for det første slag, mener vi, at RUCs ledelse står med en stor del af skylden for det andet. Hvad mere er: Selvom dette er en reaktion på et særligt problem på RUC, er det med til at legitimere, at filosofifaget fremover negligeres og ringeagtes landet over.

 

Af denne grund vil vi gerne bede dig om at trække disse fyringer tilbage. Det er en kortsigtet løsning med langsigtede konsekvenser. Vi er naturligvis klare over, at beslutningen er taget, og at bestyrelsen har ment, at de alternative løsningsforslag, der blev præsenteret, ikke var holdbare. Men på trods af, at de studerende og de ansatte faktisk har en stemme i bestyrelsen, er det alligevel de eksterne stemmer, der vejer tungest. Vi føler, at de har taget en beslutning, der er universitetet fremmed, og vi kan ikke anerkende, at den skal være definitiv. Samtidig varsles der endnu en fyringsrunde til efteråret. Det kan vi på ingen måde acceptere. Vi håber, at du vil påtale det uholdbare i situationen overfor ministeriet, som langt hen ad vejen står med ansvaret. Vi står stærkest, hvis vi sammen kritiserer de angreb, der rettes mod universitetet i disse år.

 

Vi filosofistuderende er bange. Bange for, at det fag, vi har valgt at dedikere vores liv til, ikke har en plads på fremtidens universitet. Bange for, at den ledelse, der burde varetage den frie og kritiske tankes interesser, ikke længere har blik for, hvad der skal til for at gøre dette. Og bange for, at vi ikke i fremtiden vil have mulighed for at gøre indsigelser. Derfor siger vi fra nu, mens der stadig er det mindste håb om, at du og resten af ledelsen hører os. Så kan vi fremover arbejde sammen for at sikre, at universitetet kan behandle fremtidens problemer på det oplyste og reflekterede grundlag, der for tiden er ved at smuldre under fødderne af os.

 

De bedste hilsener,

Filosofistuderende på RUC og landet over,

samt alle, der værdsætter den frie tanke.