Protest mod lukning af Det Italienske Kulturinstitut i Danmark

http://www.iiccopenaghen.esteri.it/NR/rdonlyres/3FB493F9-B756-413C-9606-F00C5EE8F248/17319/entrataprinc3.jpg

Protest mod lukning af Det Italienske Kulturinstitut

Det Italienske udenrigsministerium har indstillet Det Italienske Kulturinstitut til lukning.

Kulturinstituttet i København er en statsejet ejendom, hvorfra instituttet har haft sit virke siden 1958. Det er en uberettiget beslutning i forhold til de bånd, som forbinder Danmark og Italien. Af samme årsag findes ligeledes i Rom Det Danske Institut, som stadfæster en gensidig  videnskabelig og kulturel interesse de to lande imellem med udgangspunkt i den italiensk-danske kulturaftale underskrevet i 1956.

Det kan være svært at forstå begrundelsen bag Udenrigsministeriets beslutning, idet der ikke er tale om at spare kroner og ører. Instituttets egne indtægter dækker 75 % af ministeriets udgifter. Derfor er det en umådelig lille sum, der spares ved lukningen, i forhold til den mangel, det ville være ikke at have et Italiensk Kulturinstitut på dansk jord.

Instituttet er et samlingspunkt både for danskere og for herboende italienere, hvilket ses i det positive fremmøde til de mange kulturarrangementer  Instituttet afholder og i det store antal kursister samt betalende medlemmer, Instituttet har.

Ud over egne arrangementer har Kulturinstituttet et tæt samarbejde med mange store kulturorganisationer. Dette samarbejde er oparbejdet igennem årtier og er et stærkt og synergetisk forhold med universiteter, museer, medier, biografer o.a. Kulturinstituttet er altså en del af et kulturliv, som binder de to lande sammen, og hvor der vil skabes et uudfyldeligt hul, hvis Instituttet lukker. Dette også taget i betragtning af, at Den Italienske Stats Turistbureau (Enit) og Det Italienske Handelskammer (ICE) i Danmark tillige er lukkede.

Instituttet udgør også et vigtigt vindue udadtil for mange institutioner, både lokale og italienske (regioner og kommuner), og kan gennem arrangementer og samarbejder give dem en indgangsvinkel til et nyt land og til et land med en sundt økonomisk marked som Danmark.

Endeligt er der tale om et større område end umiddelbart angivet, da Kulturinstituttet i København udover Danmark også dækker Færøerne og Grønland.

Hjælp os med at protestere mod lukningen af Det Italienske Kulturinstitut i Danmark ved at afgive din underskrift.


Tak for din støtte!

Det Italienske Kulturinstituts Venner

 

SUCCES!!! DET LYKKEDES!!!!

2013-12-20 20:58  Redigér


Kære Alle, VI HAR KLARET DET!!! Det er  officielt, Det Italienske Kultur Institut i Danmark forbliver åben!  En hjertelig tak fra os allesamme til de 2505 underskriver af denne underskriftindsamling samt af den danske version! Successen skyldes alle jer der har støttet os og som I kan forestille jer, har fjernet et stor vægt fra vores skulder. Bedre julegave kunne man ikke ønske sig. Det er gået rigtigt godt og selv om vi allesamme er enormt taknemmelige, kan vi ikke nyde sejren helt, når vi tænker på de andre 24 kontorer som det ikke lykkedes at redde og som det Italienske Udenrigsministeriet er fast besluttet på at lukke.   En stor tak til jer allesamme. Glædelig Jul og Godt Nytår til alle.

SIAMO SALVI!!!  É ufficiale, L'Istituto Italiano di Cultura non chiuderá!!!  Un grazie accorato da parte di tutti i nostri amici e dal personale, va  ai ben 2501 firmatari di questa petizione e di quella in danese! Questo é un successo che dobbiamo a tutti coloro che ci hanno sostenuti, successo che, vi potete immaginare, ci toglie finalmente un grande peso dalle spalle e questo é senz'altro il migliore regalo di Natale. É andata bene e, pur essendo estremamente grati, non possiamo gioire completamente, pensando alle altre 24 sedi che il Mae chiuderá definitivamente.   Grazie a tutti per il vostro supporto, Buon Natale e Buon Anno