Ny omregningstabel for mindretalsgymnasierne


http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/589635744/1.2238989/article_multimedia_overview/abiturpruefung-ueberall-anders.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi, eleverne på Duborg-Skolen og A.P Møller Skolen, er utilfredse med den nye omregningstabel for gennemsnittene fra vores gymnasier! Støt op om vores brev til Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen!

 


Udtalelse om den nye omregningstabel for gennemsnittene fra de danske gymnasier i Sydslesvig

 

På vegne af elevrådene på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen

 

Kære Sofie Carsten Nielsen!

Det har forårsaget stor undren på de to mindretalsgymnasier i Sydslesvig, ikke kun i den gymnasiale overbygning, men hos alle elever, at vi i fremtiden skal ses som tyske elever, når vi ansøger om en studieplads i Danmark. Men det er ikke det eneste, der har skabt røre på vore to skoler. Nej, det
værste er, at vores gennemsnit skal ændres med tilbagevirkende kraft! Da vi for 3 hhv. 4 år siden startede i gymnasiet, så gjorde vi det med forventningen om, at det snit der ville stå på vores eksamensbevis ikke ville kunne ændres. Især, at det ikke ville kunne ændres hvert år! Når vi nu, uden at have haft nogen mulighed for at komme til orde – Skoleforeningens og Generalkonsulens indsigelser er jo tydeligvis blevet overhørt – pludseligt står overfor, at vores snit bliver devalueret, er det en uacceptabel ændring. Det ville ALDRIG falde nogen ind at ændre husleje med tilbagevirkende kraft, så hvorfor skal værdien af en eksamen ændres.

Nu kunne man selvfølgelig påstå, at vores eksamen jo sådan set er tysk. Men hvad end den er i teorien, så er den det ikke i praksis! Vi skal opfylde andre krav, som de tyske skoler ikke skal opfylde – helt konkret dansk på modersmålsniveau og dermed også et ekstra a-fag ift. de andre tyske gymnasier i Slesvig-Holsten. Når derudover 70% - 80% af en årgang læser videre i Danmark, er det igen ulogisk, at vi bliver behandlet som almindelige tyskere. Eftersom det danske mindretal i Sydslesvig er et officielt anerkendt nationalt mindretal, er det mærkeligt, at vi nu pludseligt ikke er danskere længere!

Når vores snit bliver ændret, som var vi udenlandske studerende, så er det uden forståelse for realiteten. For den almindelige dansker ville det nok svare til, at alle nordiske lande, hvis de ellers havde samme karakterskala, ville få deres gennemsnit omregnet på samme måde. Det, du understøtter lige nu, er i princippet det samme. For undervisnings- og uddannelsespolitik ligger, som du forhåbentligt er bevidst om, i Tyskland hos delstaterne. Det vil altså sige, at en eksamen ikke nødvendigvis er den samme i Thüringen, som den er i Sachsen. Der er faktisk op til 30 procentpoints forskel mellem nogle af delstaterne, når det kommer til, hvor mange der har opnået et bestemt gennemsnit. Når de danske gymnasier karaktermæssigt står dårligt i Slesvig-Holsten, så er det endnu mere foruroligende, når man ser, at Slesvig-Holsten ligger dårligt ift.de andre tyske delstater. Og det ville være ulogisk at påstå, at den gennemsnitlige unge slesvig-holstener er dummere end den gennemsnitlige unge sydslesviger eller unge fra Bayern.

Når nu det er så indlysende, at denne omregningstabel ikke er repræsentativ eller fair, så undrer det os, at du ikke vil gøre noget ved den! Der har trods alt været flere løsningsforslag på bordet:

 

  • Knyt omregningstabellerne til årgangene og ikke til årstallene!

  • Eller sørg i det mindste for, at de, der startede med den gamle skala, må færdiggøre deres eksamen på de præmisser de startede på!

  • Få nu lavet en tabel, der tager hensyn til, at vi er et nationalt mindretal! (altså en, der er beregnet på baggrund af tal fra mindretallet)

  • Eller arbejd videre med tanken om at give de danske gymnasier mulighed for at udstede et dansk eksamensbevis!

 

Nu har endda vi som elever direkte givet udtryk for urimeligheden i den nye omregningstabel, så nu er det op til dig, om du vil være den, der starter bruddet med Sydslesvig!

 

Med venlig hilsen,

Duborg-Skolens Elevråd og A.P. Møller Skolens Elevråd