NEJ til radioaktivt affald ved den dansk-tyske graense

Det tyske miljøministerium i Kiel har planer om at oprette et depot for 35.000 tons radioaktivt affald i Harrislee, klods op af grænsen til Danmark. Man har hverken underrettet den danske regering eller borgmestrene i Aabenraa eller Harrislee. 

Affaldet siges godt nok at være lavradioaktivt (10 mikrosievert), men over hvor lang tid? Hvad er halveringsperiode, 30 eller tusinder af år?  Desuden kan man ikke udelukke underjordisk grundvandsforbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Der er peget på syv mulige steder og et af dem er Harrislee. Der bliver sandsynligvis truffet en beslutning midt i juni, så det haster med at protestere mod denne placering lige op til Danmark.

Underskrifterne sendes til miljøministeriet i Kiel midt i juni 2016.

Venlig hilsen Marion Weiss Svanberg            (billedet er lånt fra Jyske Vestkysten)


Marion Weiss Svanberg    Kontakt forfatteren af dette andragende