NEJ TAK til råstofudvindelse i Hyllested v/Ebeltoft

"Lørdag 21. februar 2015 lå der et brev til beboerne på Stenledvej i Hyllested om, at der foreligger en anmodning om Tilladelse til råstofudvindelse, det vil sige en grusgrav lige op til Hyllested bygrænse og kun få meter fra boligbebyggelse.

For os der bor tæt på, vil det, hvis det bliver til virkelighed, medføre forfærdelige gener i form af støj fra arbejdende maskiner og tung trafik. Der vil også komme en masse støv i området, der kan medføre helbredsmæssige problemer. Vores huse vil blive usælgelige, og vi vil være stavnsbundne. Psykisk betyder det i mit tilfælde, at jeg ligger søvnløs og gruer for at det bliver til virkelighed.

Men det er ikke kun beboerne på Stenledvej, det går ud over. Resten af byen vil også blive berørt af tung trafik, støj og støv.

Det meget smukke naturområde vi bor i vil lide uoprettelig skade. Dyre- og planteliv vil blive påvirket. På området, der er på 43,7 hektar, findes der også fortidsminder.

Op til området er Hyllested Bjerge. Molsruten, Nordsø- og Margeritruten ligger også ganske tæt på.

Mange turister besøger området. Skal en grusgrav virkelig være indgangsportalen til Hyllested?

Jeg mener virkelig, at en placering af en grusgrav så tæt på by og boliger er et overgreb mod et lille velfungerende landsbysamfund. I denne tid snakker man meget om landsbydød. Med en grusgrav i ”baghaven” vil  eventuelt. nye tilflyttere nok betakke sig. Håber at rigtig mange vil protestere og arbejde for at få standset denne anmodning om udgravning. 

Man kan gå ind på raastofplan-midt.rm.dk og få flere oplysninger, komme med bemærkninger og indsigelser. 

Håber at jeg også i fremtiden kan synge:  "Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand, DET BUGTER SIG I BAKKEDAL, det hedder gamle Danmark og det er Frejas sal." Og føle at det er lige her jeg bor."