NEJ TAK til massivt byggeri på Landbohøjskolens grund (Frederiksberg)

Lokalplan 223 tillader alt for højt og tæt byggeri på arealet mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti:

1) Planen lægger de projekterede nye bygninger alt for tæt på fortovskant og ødelægger dermed arealets grønne ramme. NEJ til reduktion af grøn kant! 

2) Skolebygningerne er uforståeligt høje mod Bülowsvej. Højden bør reduceres med mindst én etage, da etagerne er højere end almindelige etager – skolens fem etager svarer til seks almindelige. NEJ til 23 meter!

3) Studieboligerne mod Åboulevard er uforståeligt høje og massive. Højden bør reduceres med mindst to etager. NEJ til 32 meter!

4) Bevaringsværdige bygninger forsvinder bag massive ”klodser” – NEJ tak!

5) Den ekstra trafikale belastning af Rolighedsvej og Bülowsvej er uafklaret. NEJ til uafklarede trafikforhold!


Borgergruppe imod massivt byggeri på Landbohøjskolens grund    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook