Må mentalt handicappede bruges som vævsdonorer uden samtykke?

 

Må samfundet bruge demente og mentalt handicappede som vævsdonorer uden deres samtykke?

Netop nu i april-maj 2013 behandler folketinget en lov, der på tre helt forskellige punkter vil ændre Sundhedsloven, ”Lovforslag 172.” Man vil blandt andet gøre det lovligt at udtage gendanneligt væv fra f.eks. demente eller mentalt handicappede uden deres samtykke!

Formålet skulle f.eks. være at kunne udtage væv fra en far, som er blevet dement, - for at give vævet til hans kritisk syge barn eller kone/samlever. Men eksemplet virker tyndt. For en dement eller en mentalt handicappet far har lige som alle andre borgere ret til selv at beslutte, om han vil donere væv. Den nye bestemmelse kan frarøve svage personer deres ret til selvbestemmelse.

Derfor er forslaget farligt for borgernes person- og menneskerettigheder. Det er en glidebane, der senere kan føre til udnyttelse af inhabile som vævsdonorer for patienter generelt, samt for industrien og forskningen. – SIG NEJ TIL FORSLAGET OM AT BRUGE INHABILE PERSONER SOM VÆVSDONORER UDEN DERES SAMTYKKE  (underskrift felt nederst)


____________________

 

Lovforslaget er i modstrid med FN´s Handicapkonvention af 2006:

Art. 25 siger, "at personer med handicap har ret til sundhedsbehandling på grundlag af samtykke på lige fod med andre." - Art. 17 siger, "at personer med handicap har lige ret til personlig integritet." - FN´s handicapkomité har desuden i sine `Reporting Guidelines´ under artikel 17 understreget staternes forpligtelse til at beskytte personer med handicap mod behandling i sundhedsvæsenet uden frit og informeret samtykke.

Artikel 1 -Formål- siger:"…..Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."

 

Se FPR´s brev til Sundhedsudvalget af 8. april-13 http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l172/bilag/5/1234360.pdf - om at L 172 vil gøre indhug i  borgernes rettigheder.

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside: L 172 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. 2. I § 52, stk. 2,

Bemærk: Det fremgår ikke af lovforslaget vedr. § 52, eller af overvejelser og forslag 3.2, at ”personer der ikke selv kan give samtykke” f. eks. kan være demente eller mentalt handicappede. Oplysningen herom er givet af Sundhedsministeren som svar på spørgsmål nr. 1 vedr. Lovforslag 172 på Folketingets hjemmeside.


Forebyggelses og-Patienrådet. FPR    Kontakt forfatteren af dette andragende