Luk IKKE Lillerød Børnehus

 

Lukning af Lillerød Børnehus er en rigtig dårlig ide for Allerød Kommune!

På baggrund af en historisk kort og uoplyst beslutningsproces er Allerøds politikere på vej til at træffe beslutning om lukning af Lillerød Børnehus (LBH). Hverken forvaltning eller politikere har præsenteret argumenterne for, så nu samles familierne om argumenterne imod:

1) Lillerød Børnehus er den mest centrale dagsintitution i Allerød, hvilket er afgørende for hverdagslogistikken for forældre, der pendler med S-tog. Kommunens egen forvaltning fremhæver selv flere steder behovet for "overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt". Lukker man LBH mister Allerød et væsentligt argument for at tiltrække børnefamilier med forældre, der arbejder i andre byer.

 

2) I en tid, hvor Allerød har behov for kapacitetstilpasning, er der brug for klyngeinstitutioner som LBH, hvor ressourcer udnyttes optimalt. I LBH bliver personalet udlånt på tværs af husene i perioder, hvor fordelingen af personaler på tværs af afdelingerne er skæv – såvel i længere perioder som få timer.

3) LBH har en bedre placering end byens andre dagsinstitutioner i forhold til at give børnene, ikke mindst vuggestuebørnene, unik mulighed for udflugter til bibliotek, butikker m.v., ligesom de fleste børn selv kan gå til toget, hvilket muliggør udflugter.

4) Lukker man LBH, lukker man kommunens største succeshistorie i forhold til inklusion af børn med specialbehov. I LBH indgår børnene på basispladser på stue med de andre børn. LBHs inklusion har konkret dannet inspiration for andre institutioner og på pædagoguddannelsen. I LBH er der reel plads til forskellighed.

 

Hjælp Allerøds politikere til ikke at træffe en hovsa-beslutning, som de vil fortryde!

 

Mvh. Forældrebestyrelsen, Lillerød Børnehus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forældrebestyrelsen, Lillerød Børnehus    Kontakt forfatteren af dette andragende