Børnefamilierne i Allerød kommune

Konsekvenser af Distriktsændringer i forbindelse med skoleindskrivning 2015.

· 0. klasser på Lillerød Skole bliver skåret ned fra tre til to spor.

· Forringelse af kvaliteten af indlæring samt lærernes tid og forståelse af det enkelte barn.

· Inkludering af børn og trygge rammer forsvinder.

· En ubetydelig lille besparelse med store konsekvenser til følge!

Kan vi byde vores børn at sidde som burhøns?

Har politikerne været ude og tilse klasselokalerne på Lillerød Skole og vurderet at disse forsvarligt kan rumme 28+ elever? 

Et uhensigtsmæssigt indeklima kan få væsentlige negative konsekvenser for vores børns videre trivsel, uddannelsesmuligheder og sundhed. 

Lad din mening blive hørt på alleroed.lokalavisen.dk/section/debat

 


Børnefamilierne i Allerød kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende