Lad pengene følge barnet i Horsens Kommune! - Og giv forældrene retten til at vælge den rigtige pasningsform for netop deres barn.

Mange forældre i Horsens kommune ønsker at få samme mulighed for at passe deres egne børn, som man har i halvdelen af Danmarks kommuner, heriblandt vores nabokommuner; Vejle, Hedensted, Ikast-Brande, Silkeborg. Her gives tilskud til pasning af eget barn i 1 år.

 

LAD PENGENE FØLGE BARNET

Pengene følger IKKE barnet i Horsens kommune og forældrenes frie valg til for eksempel at fravælge vuggestue eller dagpleje og passe deres eget barn, er stærkt begrænset. Kun få familier ville kunne vælge en vuggestue til 12.195 kr. uden kommunalt tilskud (kommunalt tilskud på mindst 9.146 kr og egenbetaling på maks. 3.048 kr.), ligesom det kun er få familier, der kan hjemmepasse deres barn længere end barslen, uden kommunalt tilskud.

 

DER ER PENGE AT SPARE FOR KOMMUNEN

Tilskuddet til pasning af egne børn må ifølge loven maks. være på 85% af, hvad kommunen yder til kommunal pasning. Selv når tabt skatteindtægt for den hjemmegående forælder og pædagoger medregnes, er ordningen stort set udgiftsneutral ved et gennemsnitligt tilskud på 5530kr.

Når 1 barn i familien hjemmepasses med tilskud, er der en sparsom merudgift på 500 kr., men hjemmepasses 2 børn i familien med tilskud, er der en stor besparelse for kommunen på over 6.179 kr. hver måned, i forhold til, hvis de samme 2 børn gik i institution og fik søskenderabat. Tilskuddet er endvidere markant lavere end eksempelvis kontanthjælp og tidsbegrænset, ifølge loven, til 1 år. Der er altså ikke noget økonomisk incitatement til at “misbruge” tilskuddet.

 

MISTER POTENTIELLE TILFLYTTERE

Tilskud til pasning af egne børn er et stort konkurrenceparameter. Idet tilskuddet gives i halvdelen af landets kommuner, bliver Horsens kommune fravalgt, når familier, der ønsker at passe deres egne børn, vurderer, hvor de skal bosætte sig. Horsens kommune går glip af nye skatteindtægter fra disse familier for bestandigt, fordi kommunen ikke yder det 1-årige, udgiftsneurale tilskud.

 

DANMARK HAR VERDENSREKORD I INSTITIONALISERING

I ingen andre lande sendes 90 % af børnene så tidligt i institution og i så mange timer, som normen er i Danmark. Det er dermed helt normalt for forældre i resten af verden at passe deres børn længere end barslen. 

I Horsens findes enormt mange sociale, stimulerende og udviklende aktiviteter udenfor institutionerne i dagtimerne i hverdagene. Herunder kulturelle arrangementer, foreningsliv, fritidsaktiviteter, legekammerater fundet i nabolaget eller gennem sociale medier og sidst men ikke mindst: legestuer 4 gange om ugen.

I legestuerne er der sang, musik, kreative aktiviteter og masser af leg både ude og inde.

 

ET BEVIDST TILVALG AT FORÆLDREPASSE

Forældre, der vælger at passe deres børn selv, er meget bevidst om den opgave de påtager sig og sætter en ære i at give børnene en indholdsrig hverdag. Forældrepassede børn deltager ydermere i sprogtest på lige fod med institutionspassede børn og der findes ingen evidens for, at de skulle klare sig dårligere sprogligt end deres institutionspassede jævnaldrende. Endvidere stilles der i dagtilbudsloven krav til forældrenes sproglige kundskaber, før tilskuddet overhovedet kan bevilges.

 

ET ROLIGERE FAMILIELIV

Tilskud til pasning af eget barn kommer hele familien og samfundet til gode. Eksempelvis bliver hele familiens hverdag mindre stresset, ældre søskende kan have kortere institutionsdage eller komme direkte hjem fra skole. Den arbejdende forældre behøver aldrig holde barnets første sygedag. Tilskuddet kan også benyttes i en kort periode, hvis der er venteliste til den foretrukne institution eller dagpleje, så barnet skånes for et skift. Ligeledes afhjælper tilskuddet mangel på institutionspladser i områder med hurtigvoksende børnetal.

 

LOVEN TRÅDTE I KRAFT I 2002

Tilskud til pasning af eget barn er ikke nogen forsøgsordning. Rammerne er særdeles gennemarbejdede siden 2002 og ordningen praktiseres allerede i halvdelen af landets kommuner. 

I løbet af disse 17 år er ingen kommunalkasse tømt for skattekroner, dagtilbud tømt for børn eller arbejdspladser tømt for arbejdskraft grundet tilskuddet, idet der er under 1.000 modtagere på landsplan.

For uddybende detaljer, se dagtilbudslovens kapitel 16:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363#idbfe2f3eb-4cb6-4fb0-9ab0-b5d7b916719a

 

PROCESSEN I HORSENS

Børne- og Uddanneldesudvalget i Horsens kommune, der skal træffe beslutningen, er igang med en drøftelse omkring tilskuddet og det behandles næste gang 2. maj 2019. 

Underskriftsindsamlingen udløber d. 21. april 2019, så underskrifterne kan blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet inden de træffer en endelig beslutning. Underskriftindsamlingen har til formål at vise, hvor stort et ønske det er, blandt borgerne, at pengene skal følge barnet!

 

Hjemmepasning er ikke et ønske for alle familier, ligesom institutionspasning efter endt barsel, ikke er et ønske for alle familier.

 

Din underskrift støtter forældrenes mulighed for at vælge den pasningsform, de finder bedst for netop deres barn og familieliv.

 

Tak for din underskrift og støtte til at lade pengene følge barnet.

 

Del gerne!

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Thyra Iversen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...