Begræns Bestrålingen af Befolkningen

 


Mikrobølgestråling fra trådløst udstyr påvirker os alle

Underskriftindsamling imod mikrobølgebestråling af befolkningen

 

 

 

VIDSTE DU? 

- at trådløst udstyr benytter mikrobølger - en form for stråling - til at overføre data!

- at Danmark er blandt de lande i verden, som har det højst tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr. Højere end Rusland, Indien og Kina!

- at børn optager op mod den dobbelte mængde mikrobølgestråling fra trådløst udstyr ift. voksne!

-at børn i daginstitutioner og skoler hver dag udsættes for langtidspåvirkning af stråling på trods af, at Europarådet i 2011 anbefalede alle medlemslande at beskytte børn og unge imod mikrobølger!

- at WHO i 2011 kategoriserede mikrobølgestråling fra trådløst udstyr som potentielt kræftfremkaldende i samme klasse som bly og pesticider!

- at mindst 3-6 % af den danske befolkning lider af EHS: Elektro Hyper Sensitivitet, og at strålingen kan medføre mange alvorlige helbredsproblemer, selv om man ikke umiddelbart mærker den!

-at mikrobølger gennemtrænger alle kroppens celler!

- at babyalarmer, mobiltelefoner, tablets og trådløse telefoner udstråler mikrobølger.

-at strålingsniveauer 3 mio. gange under grænseværdien i Danmark kan forårsage DNA-skader og øge risikoen for kræft!

- at 220 forskere sidste år appellerede til FN om at begrænse  bestråling af befolkning. (https://emfscientist.org/)

 

Med min underskrift anmoder jeg om, at relevante ministre, udvalg og myndigheder

- sænker det tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr i Danmark til 3-6 mikroWatt/m2, som er anbefalet af 29 uvildige forskere i The Bioiniativ Rapport 2012

- overholder forsigtighedsprincippet (ALARA) i forhold til mikrobølgestråling.

- efterlever Europarådets anbefaling fra 2011 om ikke at installere eller benytte trådløst udstyr i nærheden af børn og unge.

- tager initiativ til, at strålingsniveauet i daginstitutioner, grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner opmåles, og at grænseværdien på 3-6 mikroWatt/m2 overholdes

- anerkender el-følsomhed og el-overfølsomhed (EHS)

- arbejder for, at EHS-ramte og børn, unge og gravide beskyttes i det offentlige rum

 

UDDYBENDE FAKTA

Et stigende antal personer lider mere eller mindre under de store mængder mikrobølger, som udsendes fra mobilmaster, mobiltelefoner, Wi-Fi, tablets, computere, trådløse telefoner, babyalarmer mm.

Symptomerne kan være hovedpine, mavesmerter, tinnitus, hjertebanken, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udslæt, smerter og uro i kroppen, søvnløshed, lavt stofskifte mm.

Er man særligt hårdt ramt kaldes tilstanden EHS (Elektro Hyper Sensitivitet), og den er anerkendt som en invaliderende funktionsnedsættelse i vores naboland Sverige, men ikke i Danmark. http://www.ehsf.dk/hvad-er-ehs.htm 

Europarådets resolution 1815 fra 2011 opfordrer bl.a. til, at børn og unge beskyttes mod stråling fra trådløst udstyr. http://media.wix.com/ugd/86579e_0947a268e71f44528201464940f20b30.pdf

Børn og unge optager i højere grad mikrobølger end voksne og deres nervesystem er ikke færdigudviklet, hvilket medfører større risici for helbredsgener http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583

Grænseværdierne for mikrobølgestråling forholder sig udelukkende til temperaturpåvirkning af vore kroppe, og tager ikke hensyn til, at der ved lavt strålingsniveau sker biologiske skader på celleniveau. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier

220 internationale forskere har i 2015 appelleret til WHO om, at skadevirkningerne fra mikrobølgestråling tages alvorligt, og at der handles herpå. https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Forsigtighedsprincippet benyttes ikke på området, selvom Det Europæiske Miljøagentur i 2011 har anbefalet alle medlemslande at indføre forsigtighedsprincippet (ALARA) med det formål at beskytte befolkningen imod skadelige miljøfaktorer. http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/forsigtighedsprincip

Mikrobølger er aldrig blevet frikendt for at være sundhedsskadelige. Trods denne mangel på frikendelse hæves strålingsniveauet konstant. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Mobilstr%C3%A5ling%20skader%205.1.2012_0.pdf

Det Internationale Cancerforskningsinstitut (IARC) under WHO vedtog i 2011 at kategorisere mikrobølger som muligt kræftfremkaldende i gruppe 2b (samme gruppe som bly og pesticider). Forskning viser, at stråling øger risikoen for udvikling af kræft. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Det Amerikanske Akademi for Miljømedicin anbefalede i 2012 at benytte kablet internet i skoler, frem for trådløst internet. https://www.aaemonline.org/wifischool.pdf

Sundhedsstyrelsen misinformerer om risiciene ved mikrobølgestråling http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Sundhedsstyrelsen-misinformerer-Folketinget-om-EMF.pdf

Flere uafhængige forskere peger på, at mikrobølger kan medføre: Flere stresshormoner, ændrede hjernebølger, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, adfærdsforstyrrelser, depression, hovedpine, smerter, træthed, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk, svækket immunsystem, celleskader, celledød, nedsat sædkvalitet, DNA-skader, kræft mm. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854769/ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089106181500059http://www.bioinitiative.org/

http://nsnbc.me/2015/06/19/shocking-report-from-medical-insiders/

Skoler verden over, som har fjernet Wi-Fi: http://wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/schools_and_organizations_wifi.pdf

Forskning fra The U.S. National Texicology Program (NTP) viser sammenhæng mellem mikrobølgestråling og udvikling af kræft https://acspressroom.wordpress.com/2016/05/27/ntpcellphones/

 

For yderligere information kontakt venligst:

EHS Foreningen www.ehsf.dk kontakt@ehsf.dk

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation  www.helbredssikker-telekommunikation.dk  info@helbredssikker-telekommunikation.dk

May Day www.mayday-info.dk


EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...