Begræns Bestrålingen af Befolkningen

 


Mikrobølgestråling fra trådløst udstyr påvirker os alle

Underskriftindsamling imod mikrobølgebestråling af befolkningen

 

 

 

VIDSTE DU? 

- at trådløst udstyr benytter mikrobølger - en form for stråling - til at overføre data!

- at Danmark er blandt de lande i verden, som har det højst tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr. Højere end Rusland, Indien og Kina!

- at børn optager op mod den dobbelte mængde mikrobølgestråling fra trådløst udstyr ift. voksne!

-at børn i daginstitutioner og skoler hver dag udsættes for langtidspåvirkning af stråling på trods af, at Europarådet i 2011 anbefalede alle medlemslande at beskytte børn og unge imod mikrobølger!

- at WHO i 2011 kategoriserede mikrobølgestråling fra trådløst udstyr som potentielt kræftfremkaldende i samme klasse som bly og pesticider!

- at mindst 3-6 % af den danske befolkning lider af EHS: Elektro Hyper Sensitivitet, og at strålingen kan medføre mange alvorlige helbredsproblemer, selv om man ikke umiddelbart mærker den!

-at mikrobølger gennemtrænger alle kroppens celler!

- at babyalarmer, mobiltelefoner, tablets og trådløse telefoner udstråler mikrobølger.

-at strålingsniveauer 3 mio. gange under grænseværdien i Danmark kan forårsage DNA-skader og øge risikoen for kræft!

- at 220 forskere sidste år appellerede til FN om at begrænse  bestråling af befolkning. (https://emfscientist.org/)

 

Med min underskrift anmoder jeg om, at relevante ministre, udvalg og myndigheder

- sænker det tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr i Danmark til 3-6 mikroWatt/m2, som er anbefalet af 29 uvildige forskere i The Bioiniativ Rapport 2012

- overholder forsigtighedsprincippet (ALARA) i forhold til mikrobølgestråling.

- efterlever Europarådets anbefaling fra 2011 om ikke at installere eller benytte trådløst udstyr i nærheden af børn og unge.

- tager initiativ til, at strålingsniveauet i daginstitutioner, grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner opmåles, og at grænseværdien på 3-6 mikroWatt/m2 overholdes

- anerkender el-følsomhed og el-overfølsomhed (EHS)

- arbejder for, at EHS-ramte og børn, unge og gravide beskyttes i det offentlige rum

 

UDDYBENDE FAKTA

Et stigende antal personer lider mere eller mindre under de store mængder mikrobølger, som udsendes fra mobilmaster, mobiltelefoner, Wi-Fi, tablets, computere, trådløse telefoner, babyalarmer mm.

Symptomerne kan være hovedpine, mavesmerter, tinnitus, hjertebanken, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udslæt, smerter og uro i kroppen, søvnløshed, lavt stofskifte mm.

Er man særligt hårdt ramt kaldes tilstanden EHS (Elektro Hyper Sensitivitet), og den er anerkendt som en invaliderende funktionsnedsættelse i vores naboland Sverige, men ikke i Danmark. http://www.ehsf.dk/hvad-er-ehs.htm 

Europarådets resolution 1815 fra 2011 opfordrer bl.a. til, at børn og unge beskyttes mod stråling fra trådløst udstyr. http://media.wix.com/ugd/86579e_0947a268e71f44528201464940f20b30.pdf

Børn og unge optager i højere grad mikrobølger end voksne og deres nervesystem er ikke færdigudviklet, hvilket medfører større risici for helbredsgener http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583

Grænseværdierne for mikrobølgestråling forholder sig udelukkende til temperaturpåvirkning af vore kroppe, og tager ikke hensyn til, at der ved lavt strålingsniveau sker biologiske skader på celleniveau. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier

220 internationale forskere har i 2015 appelleret til WHO om, at skadevirkningerne fra mikrobølgestråling tages alvorligt, og at der handles herpå. https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Forsigtighedsprincippet benyttes ikke på området, selvom Det Europæiske Miljøagentur i 2011 har anbefalet alle medlemslande at indføre forsigtighedsprincippet (ALARA) med det formål at beskytte befolkningen imod skadelige miljøfaktorer. http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/forsigtighedsprincip

Mikrobølger er aldrig blevet frikendt for at være sundhedsskadelige. Trods denne mangel på frikendelse hæves strålingsniveauet konstant. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Mobilstr%C3%A5ling%20skader%205.1.2012_0.pdf

Det Internationale Cancerforskningsinstitut (IARC) under WHO vedtog i 2011 at kategorisere mikrobølger som muligt kræftfremkaldende i gruppe 2b (samme gruppe som bly og pesticider). Forskning viser, at stråling øger risikoen for udvikling af kræft. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Det Amerikanske Akademi for Miljømedicin anbefalede i 2012 at benytte kablet internet i skoler, frem for trådløst internet. https://www.aaemonline.org/wifischool.pdf

Sundhedsstyrelsen misinformerer om risiciene ved mikrobølgestråling http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Sundhedsstyrelsen-misinformerer-Folketinget-om-EMF.pdf

Flere uafhængige forskere peger på, at mikrobølger kan medføre: Flere stresshormoner, ændrede hjernebølger, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, adfærdsforstyrrelser, depression, hovedpine, smerter, træthed, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk, svækket immunsystem, celleskader, celledød, nedsat sædkvalitet, DNA-skader, kræft mm. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854769/ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089106181500059http://www.bioinitiative.org/

http://nsnbc.me/2015/06/19/shocking-report-from-medical-insiders/

Skoler verden over, som har fjernet Wi-Fi: http://wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/schools_and_organizations_wifi.pdf

Forskning fra The U.S. National Texicology Program (NTP) viser sammenhæng mellem mikrobølgestråling og udvikling af kræft https://acspressroom.wordpress.com/2016/05/27/ntpcellphones/

 

For yderligere information kontakt venligst:

EHS Foreningen www.ehsf.dk kontakt@ehsf.dk

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation  www.helbredssikker-telekommunikation.dk  info@helbredssikker-telekommunikation.dk

May Day www.mayday-info.dk


EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day    Kontakt forfatteren af dette andragende