Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Begræns Bestrålingen af Befolkningen.


Gæst

#1 Tak for godt initiativ

2016-06-10 18:21

Tak for at opstarte en underskriftindsamling.


Gæst

#2

2016-06-10 18:49

Fordi jeg synes der er brug for at mange flere får øjnene op for at mikrobølgestråling er skadelig.

Gæst

#3

2016-06-10 19:01

Jeg lider af EHS og mener, at der skal oplyses bedre om farerne ved stråling i forbindelse med WiFi og mobilnet. Endvidere bør der lovgives så befolkningen ikke bestråles, især uden der samtykke, d.v.s. på offentlige steder o.l.

Gæst

#4

2016-06-10 19:27

stråleramt. og medlem af ehs foreningen.

Gæst

#5

2016-06-10 20:01

Fordi vi selv lider under at være skubbet ud af samfundet ved den ekstreme og ukritiske brug af trådløse teknologier.

Gæst

#6

2016-06-10 20:33

Fordi jeg selv lider af EHS. Fordi jeg er vred over at der snart ikke er nogen steder hvor man kan blive fri for mikrobølgestråling. Vred over at man ikke lytter til de advarsler der kommer fra andre lande. Det er på tide at politikerne vågner op og tager ansvar for danskernes ve og vel og ikke bare hovedløst kører med ekspresfart i det såkaldte fremskridts navn!

Gæst

#8

2016-06-10 20:50

Vigtigt underskrift indsamling

Gæst

#9

2016-06-10 20:55

Det er vigtigt vi forholder os til denne problematik da vi er omgivet af stråling alle steder 24 timer i døgnet og ja jeg har fået tinnitus kort tid efter jeg fik trådløs wifi i mit hjem. Har mistanke om det er stråle relateret

Gæst

#10

2016-06-10 21:02

jeg skriver under fordi jeg mener det er vigtigt at vores politikkere tager deres ansvar for befolkningens sikkerhed /sundhed alvorligt! jeg tror desværre ikke de altid ved hvad de har med at gøre, men håber at denne underskriftsindsamling vil tvinge dem til at undersøge sagen og tage ansvarlig stilling!!

Gæst

#11

2016-06-10 23:32

jEG LIDER SELV AF EHS OG DET ER MEGET BESVÆRLIGT BÅDE I HVERDAGEN OG PÅ ARBEJDE OG PÅ FERIE.

Gæst

#12

2016-06-11 12:03

Er selv bange for al den stråling vi udsættes for og ønsker mere opmærksomhed på problemet

Gæst

#13

2016-06-11 15:36

Der er et stort behov for oplysning, forståelse og adfærdsændringer på området for mikrobølgestråling!

Gæst

#14

2016-06-11 19:09

Fordi min datter er hårdt ramt, og jeg selv har fået ørepine og får varme ører hver gang jeg taler i min Apple mobil

Gæst

#15

2016-06-11 22:05

Fordi myndighederne svigter ift. det måske mest omfattende miljø- og helbredsskadelige bedrag nogensinde, som medfører at især børn bliver udsat for et såvel helbreds- som indlæringsmæssigt overgreb hver dag i skoler, daginstitutioner mv. Jeg bliver selv sendt til tælling af bla wifi, så jeg ved det.


Gæst

#16

2016-06-12 05:47

Jeg blev opmærksom på det..det lyder jo meget usundt for menneskeheden.

Gæst

#17

2016-06-12 09:43

For at tage vare på min egen og andres sundhed.
Henrik Eiriksson
Gæst

#18

2016-06-12 09:54

Der er nu 3 store epidemiologiske studier på mennesker der viser øget risiko for ondartet hjernecancer (glioma) ved kun 30 min. gennemsnitlig daglig brug af mobil over et årti. Den korte induktionstid foreslår at mobilstrålingen accelererer cancerudviklingen, fordi at hjernecancer normalt kan være 20-30 år om at udvikle sig.

Dertil kommer at flere dyrestudier viser både direkte kræftfremkaldende effekter af strålingen samt at strålingen øger visse kemikaliers kræftpotentiale.

Alt dette sammen giver, som minimum, en konklusion om at strålingen er sandsynligvis kræftfremkaldende og at WHO snarest muligt skal opgradere deres kræftklassifikation af denne form for stråling fra trådløs teknologi.

Børn og unges eksponering for stråling fra trådløs teknologi (mobil, iPad osv.) bør begrænses hurtigst muligt. Specielt bør tvangseksponeringen i skoler og dagsinstitutioner ophøre med det samme.


Gæst

#19

2016-06-12 10:26

Kunne den øgede sygdoms-stress i Danmark skyldes den stråling vi alle udsættes for 24 timer i døgnet - det er jeg overbevist om - SKAL VI SNART GØRE NOGET VED DET ?

Gæst

#20

2016-06-12 10:43

Fordi disse stråler er farlige for alle...

Gæst

#21 Re: Tak for godt initiativ

2016-06-12 13:05

#1: - Tak for godt initiativ 

 Jeg får hovedpine af Wi-Fi stråling. Det er en alvorlig sag.


Gæst

#22

2016-06-12 13:27

Det er uacceptabelt, at befolkningen bliver bestrålet med mikrobølgebestråling over den tilladte grænse. Regeringen har et ansvar, som den må leve op til.


Gæst

#23

2016-06-12 16:59

Jeg synes at det er vigtigt, at vi får oplyst farligheden ved microbølger

Gæst

#24

2016-06-12 21:09

Påvirkningen har allerede varet alt for længe med massiv påvirkning af en masse mennesker.

Gæst

#25

2016-06-13 02:49

Fordi jeg mener, jeg selv jeg har mærket reaktioner på trådløst ( wifi ) feks - er stoppet med det, og symptomerne forsvandt igen.