Imod lukning af Klub Godset og øvrige klubber i Greve Kommune

I budgetforliget for 2021 lægges der op til at klubberne i Greve Kommune lukkes i deres nuværende form og flyttes ud på skolerne. 

Mange forældre er uenige i denne beslutning, da vi mener, at klubberne:

  • Giver børn og unge et frirum udenfor skolernes faste rammer, hvor man nogle gange er låst fast i en rolle
  • Udfordrer børn og unge qua andre kompetencer end dem som der prioriteres på skolerne
  • Har arealer som understøtter bevægelse, leg og kreativitet
  • Har fokus på udvikling af de unges sociale kompetencer. I stedet for de unge sidder alene, er der mulighed for at mødes med ligesindede fra egen skole el. andre skoler - hvor man måske har en anden "rolle" end den man får tildelt i klassen

Klub Godset er et godt eksempel på en klub, hvor der er fokus på at underbygge de unges udvikling i en svær alder. Kreativitet stimuleres gennem leg og læring på et andet plan. Børn og unge kan nusse kaniner og tage ansvar for at holde et dyr. Der er et kreativt værksted, hvor håndværk, som spares væk på skolerne, dyrkes til stor glæde, der er gamerrum, hvor der spilles men hvor der også er fokus på at tale pænt og begå sig digitalt osv osv. 

Vi skal bruge vores skattekroner rigtigt - men at sammenlægge klubber med skolerne kommer til at betyde, at vi mister en del af et vigtigt miljø, som fanger unge mennesker, som har brug for et frirum udenfor deres skole.

Giv gerne din stemme til kende og stem NEJ TAK til en besparelse, der betyder lukning af Klub Godset og andre klubber i Greve Kommune.