IC- Togstop i Langeskov

Underskriftsindsamling for et IC Togstop på den nye Langeskov Station

Et IC Togstop i Langeskov vil være godt af flere årsager.

1. Politikerne skal ikke have lov til at løbe fra den politiske aftale om et IC Togstop i Langeskov

2. Odense og Nyborgs stationer er i den grad presset af pendlere, og det gør at det er svært at komme til og fra toget, hvis du er bilist. Her vil en station i Langeskov tage noget af presset, da den vil kunne betjenes af borgere i Davinde, Årslev, Rolfsted, Ullerslev, Marslev, Birkende og andre i det store opland, som ellers optager plads i Nyborg og Odense

3. Langeskov er en by med stort vækstpotentiale, og er attraktiv for mange pendlere, da det er tæt på motorvej, ligger godt i forhold til større byer, og har en stor opblomstring i lokale arbejdspladser i det spirende industriområde

4. Det er godt for klimaet og miljøet at få fjernet nogle biler fra vejen, og over i kollektive transportformer

5. I følge planerne, har man valgt at bruge 70milioner af det offentliges og ca. 6 millioner af Kerteminde Kommunes penge på denne station, og gjort den ekstra lang, så netop IC3- tog kunne betjenes. Det er hul i hovedet at bruge så mange midler, hvis det kun skal være et regionalt bumletog