IC- Togstop i Langeskov

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen IC- Togstop i Langeskov.


Gæst

#1

2015-05-10 07:33

Vil skal have det der var lovet...

Gæst

#2

2015-05-10 07:38

Når vi som familie på fire skal til København, hvad vi gør af og til, så vil det være nemmest for os og billigst at køre fra Ringe til Langeskov. Her har vi mulighed for at stille bilen hos familie. I det hele taget godt for byens og kommunens udvikling.

Gæst

#3

2015-05-10 07:42

Min datter og svigersøn + deres børn bor i Langeskov. Det vil være en super lettelse for mig, der tager toget fra Aarhus, at jeg kan tag toget direkte til Langeskov, når jeg kommer på besøg.

Gæst

#4

2015-05-10 07:45

jeg har i flere år ventet på at toget stoppede i Langeskov, så jeg kunne besøge familie på Sjælland og jylland

Gæst

#5

2015-05-10 07:50

Fordi jeg vil benytte denne strækning og behovet er stort .

Gæst

#6

2015-05-10 07:51

Fordi det er vigtigt at der er et stop, så vi kan komme frem og tilbage + der er mange der gerne ville bruge den

Gæst

#7

2015-05-10 07:58

Fordi denne sag er så vigtig både for Østfyn,og af principiel sag for hele Danmark, om man kan stole på regeringens ord.

Gæst

#8

2015-05-10 08:00

Fordi politikerne har lovet et og nu hør noget andet. På tide de bliver stillet til ansvar for deres løfter og udtalelser.

Gæst

#9

2015-05-10 08:12

Vi har brug for tog til Rynkeby, da der ikke køre busser mange gange i døgnet og slet ikke i weekender. Derfor er det nødvendigt!

Gæst

#10

2015-05-10 08:13

Landspolitikerne, prøver igen, at løbe fra en klar aftale, indgået med kommunalpolitikerne, Vælgerne. Og dermed, prøver de at undgå konsekvensen.
Lad os hjælpe dem med, at holde fast i det etisk og politiske korrekte. Som er: At give os hvad vi er blevet lovet, og ikke bare en lappeløsning.

Gæst

#11

2015-05-10 08:22

Jeg har boet i Langeskov fra 1973-2006 og ved, hvor stor betydning et IC-tog stop vil få for Langeskov og infrastrukturen på Fyn. Hvis jeg skal til Bruge IC TOG, vil jeg benytte mig af stationen i Langeskov.

Gæst

#12

2015-05-10 08:24

Der skal gøres noget for udkantsdanmark.
IC-Togstop vil løfte langeskov og omegn meget.
Jeg kan ikke forstå det kan være et problem at IC-toget skal standse i Langeskov!
Er det ikke et tog for hele landets borgere, eller er det kun for folk der rejser mellem de store byer?

Gæst

#13

2015-05-10 08:25

Langeskov har ikke brug for regionaltog, da vi har glimrende busforbindelser til Odense og Nyborg.
Vi skal have det IC-togstop, der hele tiden har været tale om, fordi vi har et godt opland, der vil benytte IC-tog.

Gæst

#14

2015-05-10 08:26

Mener det er vigtigt for byens vider udvikling og for beboerne i området

Gæst

#15

2015-05-10 08:34

Fordi at jeg synes at dem der bor længere væk fra de større byer skal have lov til at kunne stige på i langeskov. Ligeledes er det komplet idioti at sige a men så mene b. Det vil også gøre det væsentlig nemmere for de unge der skal til at tage uddannelse enten i odense eller nyborg


Gæst

#16

2015-05-10 08:36

Lokalområdet, herunder indbyggere og erhvervsliv, har planlagt og investeret ud fra aftalte forudsætninger - samtidig med at byggeriet er igangsat ud fra samme præmisser. Uanset nye interesser har politikere og andre involverede økonomisk og moralsk pligt til at ære aftalen, investeringerne og lokalsamfundet ved at gennemføre projektet og sørge for de aftalte forudsætninger og nødvendige investeringer, der skaber størst mulig vækst i et mindre samfund med logistisk fordelagtig beliggenhed og potentiale - som hensigten var fra starten.

Gæst

#17

2015-05-10 08:47

Jeg synes det er hul i hovedet at bygge en station til IC stop og så indsætte eksta regional tog på strækningen. Det er fuldstændig udenfor økonomisk ansvarlighed fra DSB og ikke mindst transportministeren.
Den service som det kan give Langeskov findes i forvejen. Med regionaltog kunne man frygte at Fynbus så giver området en dårligere service.

Gæst

#18

2015-05-10 08:50

Fordi vi blev lovet et IC-stop i Langeskov, mange beboere i området har derfor haft en forventning om at det blev et IC-stop og Kerteminde Kommune har gennemført og investeret i infrastruktur i området i troen på at det blev et IC-stop. Derfor skal vi også have et IC-stop! og politikerne skal ikke rende fra dette løfte! I så fald må vi forvente at DSB og Transportministeren vil dække den manglende værdistigning for huse i oplandet, for de ekstra-udgifter som kommunen har haft, og en økonomisk kompensation for dem som har købt hus i området i forventning om at de kunne pendle direkte til København.

Gæst

#19

2015-05-10 09:05

Fordi min datter bor i Langeskov og jeg bor i Slagelse , min rejse vil blive nemmere og hurtigere , hvis IC toget standser i Langeskov

Gæst

#20

2015-05-10 09:24

Fordi man kan ikke love noget den ene dag og så senere fortryde en aftale er en aftale

Gæst

#21

2015-05-10 09:25

Når man har en del arbejde i København og p.t skal med som pendler fra Nyborg, skal man ikke ankomme senere end 8.00 om morgenen, så kan man ikke komme af med bilen.... IC stop i langeskov vil aflaste Nyborg og gøre hverdagen så meget lettere for rigtig mange mennersker...

 


Gæst

#22

2015-05-10 09:25

70 millioner kroner for et trinbræt regionaltog er spild af penge. Langeskov og opland forventer et IC tog. Alt andet giver ikke mening.

Gæst

#23

2015-05-10 09:39

Fordi det er noget forbandet svineri at ministeren render fra aftalen

Gæst

#24

2015-05-10 09:43

Fordi vi skal have IC-3 tog stop til langeskov.
Ellers så skulle vi langeskover måske forlange at vi overhovedet ikke vil have toge til at køre lige igennem langeskov, så må regering og DSB finde en helt ny løsning på deres problem.

Gæst

#25

2015-05-10 09:53

fordi jeg syntes det et ar gøre grin med befolkningen og deres penge. og mange har lige netop startet virksomhed og købt hus med den grund at de får tog