Ikke i vores navn - en protest mod den førte flygtningepolitik

Holger Danske

/ #5 Sådan

2016-01-11 18:41

Her bor mange muslimer, som aldrig ville volde problemer. Men erfaringsmæssigt bliver de med tiden relativt færre, og de radikale islamister relativt flere. Derfor lægger dette skrift opmærksomheden ved de sidste – ved imamernes og mullahernes hellige krigere, som trækker deres spor af vold, voldtægt og anmassende krav om respekt for Islams love hen over vort gamle, fredelige land med dets uvidende og frygtsomme urbefolkning og dennes uforstående og uforståelige politiske lederklasse.
Danskerne forstår endnu ikke at konsekvente islamister betragter politikernes naive pludder om “integration” som en arrogant fornærmelse og en helligbrøde. En muslim er Guds skabning og slave. Han står på et langt højere åndeligt stade end jøder og kristne – for slet ikke at tale om ateister. Han adlyder Koranen og sunna (incl. sharia) og kun disse. Derfor en integrering af en sand muslim i det danske samfund umulig. Men danskerne er hjerteligt velkomne til at konvertere og integrere sig i det muslimske verdenssamfund, umma.

Danmark frit Luk grænsen nu hellere i gård end i dag
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook