Birkhovedskolen skal ikke pakkes ind i p-pladser

ST

/ #6

2015-08-18 22:26

Hvor svært ka' det være? Banedæmningen er høj nok, så lav et P-dæk over de 2 nuværende p-områder. Op- og nedkørsel i de 2 ender længst væk fra stationsbygningen og ramper til fodgængere gangbesværede i de 2 ender nærmest bygningen. pladsen foran stationsbygningen og busområdet skal ikke overdækkes.

Vil der i øvrigt være brug for pladserne, når intercity togene begynder at stoppe i Langeskov? Det kan jo forventes at en del mennesker vil køre til Langeskov i stedet for Nyborg.