Birkhovedskolen skal ikke pakkes ind i p-pladser

Allerede i dag er skolevejen omkring Birkhovedskolen og Banegårdspladsen langt fra sikker at færdes på for børnene. Vi har brug for at skabe en tryggere skolevej for børnene – ikke for at pakke skolen ind i p-pladser, sådan som Miljø- og Teknikudvalget har planer om.

Den aktuelle plan, som der er flertal for i udvalget, er, at hele det grønne område mellem rundkørslen ved Nyborg Private Realskole og ned til Banegårdel skal asfalteres for at gøre plads til op mod 500 parkeringspladser. Også skolens lille parkeringsplads ved 10. klassescentret og ved indskolingen samt cyklingparkeringspladsen ved indskolingen er en del af planen (se billede nederst - de røde streger markerer p-område).

Der er brug for skabe en mere langsigtet løsning for parkeringsforholdene omkring banegården, hvor mange i dag er nødt til at parkere ulovligt på de grønne arealer omkring Banegårdspladsen. Men at pakke Birkhovedskolens 1000 elever ind i parkeringspladser, sådan som Teknik- og Miljøudvalget nu foreslår er hverken en klog eller særlig gennemtænkt løsning. 

Der er god mulighed for at lægge parkeringspladserne på den modsatte side af Banegårdsalleen (over mod Cirkuspladsen), og hvis der samtidig anlægges en dobbeltrettet cykelsti mellem rundkørslen ved Nyborg Private Realskole og ned mod Banegården vil eleverne ikke længere skulle krydse vejen. Der skal være plads til både biler og børn i området, men at blande børn og biler er den dårligst tænkelige løsning.   

Som sagt er der flertal i udvalget for at anlægge p-pladser langs Birkhovedskolen. Det er nu op til Byrådet at tage den endelige beslutning. Du kan være med til at lægge pres på politikerne ved at skrive under her. Jo flere vi er, jo bedre. Vi har brug for en tryggere skolevej for vores børn, og det får vi ikke, hvis skolen pakkes ind i p-pladser.