SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")


Gæst

/ #104

2013-11-16 22:45

Hvis denne "reform" bliver ført ud i livet vil det føre til en enorm mangel på forvagter på stort set alle sygehuse, og studerende der ikke kan forfølge gode idéer og forskning undervejs i deres studier, da det vil føre til forsinkelse og dermed udsmidning.

Jeg tror politikerne, der selv har brugt årevis længere end normeret, er naive når de tror at ungdommen vil finde sig i de stadig snævrere rammer for deres liv; at unge skal gå fra 9 klasse gennem gymnasiet og universitetet og derefter forsørge de mange der ikke kan eller vil arbejde til de selv er over 70 år +forsørge de selv samme politikere der har "fjumret" sig gennem ungdommen og går på efterløn og pension omkring 60-årsalderen. Som forhåbentlig fremtidig lægeæge (på trods af reformer) bliver det i hvert fald mere og mere fristende at have mit fremtidige virke i udlandet, ikke mindst når politikerne også vil bestemme nøjagtigt hvornår jeg skal påbegynde min speciallægeuddannelse vha. 4-årsreglen.

I forbindelse med reformen kan vi også sige pænt farvel til alle dem der ikke tager den lige vej, men etablerer familie undervejs, eller har prøvet et andet studie. Det må simpelthen være pisk nok at man i realiteten ikke får SU ud over normeret tid, i stedet kunne man tilbyde gulerod i form af summer school, reel mulighed for at tage ekstra fag og fleksibilitet mht. semester og fagrækkefølge.