Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!

Tina

/ #7 GF

2013-11-09 14:27

GF for samlevende er kommet som en tyv om natten på grund af modernisering og ligestilling, hvordan kan man modernisere en lov fra 1926 og ligestilling findes er der heller ikke.

Der er mange tusinde som er ramt af denne forældede lov og fra 2014 rammes endnu mange tusinde....Mennesker, for ja det er mennesker, men der er rigtig mange syge mellem dem, syge som allerede har mistest rigtig meget økonomisk, ved at gå fra job til sygedagpenge til kontanthjælp og nu for manges vedkommende til 0 kr fra 2015....Det er mennesker, der ikke bare kan tage et job, mennesker der i årevis er syltet i systemet, sat godt og grundigt fast på kontanthjælp, fordi det er det billigste for kommunerne....mange af disse mennesker har ikke for 2 eller flere år siden set dette komme og har derfor sat deres udgiftgrundlag efter den økonomi der var og ikke en der kommer, derfor kan mange blive tvunget fra hus og hjem, blive tvunget fra hinanden og de største tabere i dette er børnene.....

Der er ved at blive skabt en ny underklasse, blandt den arbejdende del af befolkningen, fordi disse skal straffes, for at have valgt, at være samboende med en syg, nu skal alle værdier omsættes til forsørgelse også de værdier, som måske ikke kan omsættes til rede penge, en partner der måske har arbejdet hele livet og sparet op til en pension, sparet op til lidt goder til familien, konfirmation, osv. alt skal omsættes, da der max tilsammen må stå 100000 kr. på en rate eller kapitalpension og der max må være formue for 20000 kr. i stedet for at straffe disse partnere, burde de belønnes, de har valgt at leve sammen med en syg og hvad der følger med, ofte er det ekstra arbejde i hjemmet, støtte og trøst, noget som kommunerne skulle overtage, hvis der ikke var en partner....

Der er ved at blive skabt et kastesamfund, og deraf social arv, da kontanthjælpsmodtagere for eftertiden kun vil kunne finde sammen med en fra samme kaste, tvivler på, at nogen fra første samflytningsdag, vil gå med til at forsørge, ikke bare en partner, men også dennes evt. børn overtage gæld og andre udgifter, samtidig med, at alt af værdi skal omsættes.........Der er virkelig mange frustrerende mennesker derude, mennesker som ikke ved om de er købt eller solgt, da kommunerne slet ikke ved noget endnu..


Jeg kan ikke forstå det for nogen, er svært at forstå hvorfor der protesters mod gensidig forsørgelse, en protest som gælder ALLE der er ramt, af denne oldnordiske lov, som ingen steder høre hjemme i et moderne samfund.

1. Kontanthjælpsmodtagere ses stadig på som dovne, der bare vil ligge på sofaen hele dagen. Dette syn er helt igennem forkert, de findes, det er der ingen tvivl om, men hovedparten i dag, er syge mennesker, der ingen steder kommer i systemet og fleks/førtidsreformen har kun gjort dette være, kontanthjælpsreformen vil også kun forringe forholdene for disse syge mennesker.

2. Hovedpunktet er at gifte og ugifte skal ligestilles, fakta er bare, at det bliver de IKKE, der er flere ting i dette som foringer forholdende yderligere for de syge samboende.

3. Syge mennesker, har allerede mistet meget, ved at gå fra job til sygedagpenge til kontanthjælp, her er ofte tale om en halvering af det økonomiske overskud, så de syge, har allerede kæmpet mange kampe, med sygdommen, i systemet, uvidenhed, økonomisk og nu bliver de straffet endnu mere.

4. Der er ved at blive skabt et kastesamfund, hvor der kun vil kunne dannes forhold inden for egen gruppe, vi stigmatiserer yderligere kontanthjælpsmodtageren og dennes familie. Ved at fjerne muligheden for opsparing, herunder også pension, og værdier, for den arbejdende part. Der bliver skabt ensomhed og udskillelse, ingen lige muligheder, igen rammes de syge hårdt, da de ikke bare kan tage et job og komme i en anden kaste.

5. De fleste gifte, har været samlevende, inden de frivilligt sagde ja, til at forsørge modparten, den nye GF, sker under tvang og tvangsægteskaber vil opstå.

6. Mange vil ikke have mulighed for at blive sammen, da den nuværende udgift er sat før denne reform blev virkelighed, vi straffer den arbejdende part, som måske har knoklet for at bo i et hus, skabe gode rammer omkring syg samlever og børn og hvis parret skal blive sammen må opgive alt…Findes der nogen undersøgelse for, hvor mange gifte, der har måttet vælge skilsmisse, når de blev ramt af GF?.

7. Det vil ikke give arbejdslyst, tværtimod, vil drivet som ledig forsvinde, når der intet økonomisk incitament vil være, nogen vil lade sig fyre, andre gå ned i tid, for hellere bruge tiden på familien, frem for at knokle.

8. Selv førtidspensionister, som i forvejen er ramt af GF, vil yderligere få nedsat deres overlevelsesgrundlag, hvis de er samboende med en KH-modtager.

9. Og dem det vil gå mest ud over, er børnene...der bliver endnu flere fattige børn, som ikke vil kunne følge med i forhold til andre, de vil blive lette mobbeofre. Der er ikke råd til den teknologi, der i dag kræves for at fuldføre folkeskolen, mange børn vil også blive meldt ud, af SFO, klubregi, og fritidsinteresser, for at finde lidt ekstra kostpenge der. disse børn kan hurtigt blive tabt undervejs, både fagligt og socialt.. Den sociale arv, bliver styrket.

10. Dette vil i sidste ende blive meget dyrt både økonomisk og menneskeligt.

Danmark kan vi virkelig være dette bekendt over for de syge og børnene?....Hvorfor tror så mange, at de syge bliver raske, ved at få frataget deres overlevelsesgrundlag?

Og sidst men ikke mindst ALLE kan blive ramt, ingen er herre over sygdom, uanset om de er høj eller lav, rød eller blå....INGEN kender deres fremtid....