ang udvisning af Yen Ngoc

Andreas

/ #49 Skriv en mail! Har gjort det let :)

2013-08-18 10:10

#1: -

Hvis du vil gøre noget uselvisk og godt idag, så er der her en oplagt mulighed. Læs om sagen, og fortæl de rette mennesker at det er absurd. Jeg har gjort det nemt ved at skrive en tekst du kan kopiere og evt rette til så den passer dig


Skriv personligt til statsministeren og justitsministeren. Din egen tekst, eller brug evt. denne. Husk at indsætte eget navn nederst.

"
Emne: Angående udvisningen af Yen Ngoc To Til statsminister Helle Thorning Schmidt og justitsminister Morten Bødskov.

Jeg skriver til jer for at gøre opmærksom på min utilfredshed med sagsbehandlingen vedrørende udvisningen af Yen Ngoc To. Kenneth Iversen har handlet i god tro og til eget og samfundets bedste ved at tage imod kommunens tilbud om at udanne sig, efter at have været ude for en arbejdsulykke. Hans valg var det logiske i forhold til at kunne forsørge sig selv og sin familie. Alternativet ville højest sandsynligt have været en anden form for offentlig forsørgelse.

Afgørelsen i denne sag tjener hverken i barnets, familiens eller Danmarks tarv. De økonomiske omkostninger, der ligger til grund for lovgivningen på området, kan vi risikere er minimale i forhold til hvad en svær start på livet for barnet vil koste samfundet senere hen. Det giver kun økonomisk mening på en meget kort bane, og dansk politik bør også økonomisk være langsigtet. Det er den kun hvis vi sørger for at mennesker udvikler sig sundt, til gavn for dem selv og samfundet.

De menneskelige konsekvenser er efter al sandsynlighed katastrofale.

Jeg vil gerne spørge jer:

1) Hvordan hænger denne lovgivnings ordlyd og praksis sammen med danske og socialdemokratiske værdier?
2) Er der mulighed for at anke denne sag til menneskerettighedsdomstolen?
3) Hvad mener i at Kenneth Iversen burde have gjort anderledes, for at varetage sin families interesse?

Jeg håber i vil gøre jer umage for at leve op til jeres folkevalgte titler, og varetage samfundets interesser på den bedst tænkelige måde. Jeg tror i kan gøre det bedre end det vi oplever lige nu.

Med venlig hilsen xxx"

Statsmedisteren: stm@stm.dk
Justitsmedisteren jm@jm.dk