Rusforløb

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Rusforløb.


Gæst

#1

2013-05-15 21:32

Topstyring kommer ikke de nye studerende til gode. De sociale tutorer ved, hvad der skaber de bedste rammer for nye studerende!!!
Frederikke

#2

2013-05-15 21:54

Jeg tror ikke fakultetet har noget begreb om hvor stor en grad af frivilligt arbejde der ligger i det sociale tidsforløb fra tutorernes side. Jeg syntes godt nok de vælger at negligere det ved at handle over hovederne på Styregruppen på denne måde.

Gæst

#3

2013-05-16 10:07

Generelt synes jeg at man skal ligge vægt på, at sdu netop er kendt og beundret for sine sociale tiltag og dermed det sammenhold der er blandt de studerende! Og det ville være virkelig synd at opgive dette til fordel for den mangel på sammenhold der f.eks. er på ku!

Gæst

#4 Re:

2013-05-16 10:35

#3: -  

 

Præcis!
Karen Ehlers

#5 Fremragende!

2013-05-16 12:40

Skide godt folkens - jeg tænker at jeg simpelthen skriver citater fra de studerende ind i brevet,så fakultetet kan få en fornemmelse af at det ikke kun er et par utilfredse studerende, men at der faktisk er ret mange der har en holdning til det her!

Gæst

#6

2013-05-16 13:02

Rusforløbet var fantastisk og ville ikke have været foruden det. De venskaber jeg skabte, er nogen der vil vare ved også den dag jeg står som rutineret læge på en afdeling. Har heller ikke forstået ideen i at skille biomek og medicin fra hinanden.
Josoe13 - Jonas Sølgaard

#7 Sociale tutorer <3

2013-05-16 15:01

Den sociale introduktion og hele rusforløbet har betydet for mig, som lige var flyttet til Odense, at der hurtigt blev etableret nye kontakter og venskaber, der socialt set har taget mig rundt i hele byen. Fagligt har jeg fået venner som man kan diskutere læsestof med, på et andet niveau end jeg ellers har oplevet. De sociale tutorer har hele vejen igennem forløbet stået for en fantastisk oplevelse og sørget for at man blev kastet ud af i sin lille, beskyttende skal og møde andre mennesker end dem, som man fagligt var blevet sat sammen med. Disse venskaber er jeg sikker på vil bestå i mange år. Det har de min dybe taknemmelighed for.
Christian Bruun Boysen

#8

2013-05-16 15:54

Det undrer mig at ledelsen ønsker at vælge tutorerne selv, samt lave om på forløbets struktur, og derved risikere en forringelse af et ellers så yderst velfungerende rustursforløb.

Første studiedag, blev vi jo netop gjort bevidste fra lektorerne selv, om vigtigheden af det sociale samvær og dets indflydelse på den studerendes 'overlevelseschancer'.
Hvis dette er sandt, synes jeg det er højt spil at vurdere rustursbudgettet op i mod universitets bevillinger, som langt overvejende direkte afhænger af antallet af beståede eksamener per år, samt en færdiggørelsesbonus. Især når bevillingerne for medicin er nogle af de højeste af alle uddannelser og udgør langt størstedelen af universitetets indkomst for de studerende.

Hvis det er fordi der fra fakultetets side hersker tvivl om kvaliteten af rustursforløbet for medicin og biomek, synes jeg bestemt man burde kigge på rustursforløbet for andre uddannelser på SDU, og i det hele taget den samlede kvalitet af medicinuddannelsen. Jeg tror sjældent man finder andre studier med så mange sociale og faglige muligheder, og det ville være utrolig ærgerligt hvis en studerende skulle gå glip af denne verden, alene på grund af et dårligt førstehåndsindtryk, forårsaget af økonomiske lige-nu-og-her-besparelser.

Det burde være muligt at foretage kompromisbaserede besparelser, uden at skulle diktere rustursforløbet i sådan grad som er blevet vedtaget. Er det ikke muligt at lade en person med direkte administrativ og økonomisk forståelse af fakultetet, aktivt deltage i nogle af styregruppens møder, så der kan skabes nogle fælles løsninger, som er mere økonomisk hensigtsmæssige, men stadig opretholde samme overordnede kvalitet og oplevelse af rustursforløbet? Der må findes en anden og bedre løsning på dette problem!


Gæst

#9 Re:

2013-05-16 16:55

#8: Christian Bruun Boysen -  

 

Hvis det er af økonomiske interesser man laver ændringerne, så kunne man jo F.eks starte med ikke bare uden spørgsmål at acceptere alle de budgetterne, der er blevet fremlagt for dem og ansøgningerne om midler baseret herpå.