Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel! / Beskeder / Ny folkering om Amager Fælled 7. maj - Lokalplan i offentlig høring til sommer / Kommentarer


Gæst

#1

2017-03-08 22:17

Vi står #FællesOmFælleden med de rødlistede arter, - byens vilde åndehul.
Kun 1 stemmes flertal for byggeriet i Miljø og Teknik udv. Konservative vis at i er grønne, Socialdemokratiet lyt til jeres rødder på Amager og i resten af hovedstaden. DFere lufter også sine hunde på fælleden...
LEPE

#2 Amager Fælled

2017-03-10 08:50

Det kan ikke nytte noget, at man opretter nye grønne områder med højre hånd, og siden nedlægger ( bebygger) et af Københavns aller mest bevaringsværdige områder med venstre hånd. - Så det bliver et STORT NEJ fra mig.

                                                                                 ooOoo    

Ud over det, har jeg netop hørt, at nogen i regeringen vil gå ind for FLERE og STØRRE havdambrug. Hvor fanden er vi henne? Hvad rører der sig oppe i hovederne på disse ukvalificerede individer?

Hvis der skal være den slags dambrug i det lille Danmark, så SKAL de på land.

Et land som Norge har over 3.000 havdambrug. De ligger i fjordene, og foranlediger et frygteligt svineri i form af faunaforurening. 

Disse to her nævnte områder, gør man bedst i at holde fingrene fra, så det bliver også et STORT NEJ herfra.

At nogen i regeringen overhovedet kan få sig selv til at fremsætte disse totalt idiotiske forslag, siger faktisk ALT om, hvad det er for torskepander, nogen her i landet har fået valgt ind i regeringen/kommunen!

Torben Brandstrup.

#3 Amagers. Den Grønne Ø... af Beton.

2017-09-07 01:11

Hvad er Danmarks farligste Dyr ? Skovflaaten eller Mennesket ? Indbyrdes er Flaaten farlig for Mennesket, hvor Mennesket ikke udgør en særlig stor Trussel overfor Flaaten. Hvad er saa Planetens farligste Dyr ? Svaret er Mennesket. Forurening, udryddelse af Dyre- og Fugle-Arter skyldes i allerhøjeste Grad Mennesket. Amager er blevet voldtaget mere end rigeligt. I en af Storm P.'s Fluer sidder en Mand i en Lænestol, og læser Avis, og siger "Der er opfundet meget de seneste Ti Aar. Nu kunne det være rart med Ti Aar hvor der ikke bliver opfundet noget.". Amager er blevet voldtaget mange Gange i nyere Tid. Lufthavnen, Metroen, Øresundsbroen, Multiarena, Ødestaden, og Danmarks Radio, som ogsaa skulde flyttes herud paa Amager selvom at de havde TV-Byen i Søborg, som var perfekt. Der er ogsaa nær Stranden i Retning mod hinsidan gang i et stort Byggeri, som jeg synes bør navngives Mini Dubai, og der er næppe nogen Tvivl om, at en overhysterisk Far ville muligvis give sin Søn en flad hvis Sønnen havde tegnet en Tegning der lignede en af de Bygninger. Nu sker saadan noget heldigvis aldrig da der ikke findes saa daarlige Fædre, og Børn der tegner saadan... Det er kun Arkitekter der tegner saadan. Der bliver hele Tiden talt om Grøn politik, og det forekommer mig at Grøn politik betyder at Jorden dækkes med Beton, som efterfølgende males Grøn, og saa kalder man det for Græs. I Fremtiden bliver det nok mere almindeligt at i stedet for at ved et Grønt Omraade staar "Græsset maa ikke betrædes.", saa staar der nok "Nymalet.". Af nye Bygninger paa Amager, som jeg hilser velkommen er Den Blaa Planet, for der kan man faa udvidet sin Horisont, hvor imod at nogle Bygninger kan blokere for Horisonten. Man bør i den Grad bevare Amagerfælled til evig Tid for det er en naturlig Ting, naturligvis, at naturen, i Sagens natur, er et naturligt Naturfænomen. Ærbødigst Torben Brandstrup.