Forbud mod omskæring af børn i Danmark

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Forbud mod omskæring af børn i Danmark.


Gæst

#1

2016-06-28 14:03

Problemet med loven (245a)er at peroner over 18 år ikke må få foretaget en kønslemlæstelse.

"Jeg ønsker at der i folketinget stilles et forslag om ændring af straffelovens  § 245 a. Fra : Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. "

Imod vold mod børn

#2

2018-03-25 17:50

Utroligt så få underskrifter på denne side. I pressen råber alle op, om dette emne, hvorfor støtter de så ikke denne indsamling.
Kita

#3 Undtagelser skal præciseres

2018-04-18 23:36

Det skal gøres tydeligt, at der findes undtagelser til paragraffen. Som det ønskes ændret til, vil en omskæring/fjernelse af forhuden/kønslig lemlæstelse ikke finde sted på lovlig vis, selv hvis personen giver sit samtykke og vedkommende er over 18 år. Eller hvis der er medicinske årsager til, man vælger at få fjernet forhuden.

Dermed bør det indføres i paragraffen, at indgrebet kan indføres med vedkommendes eget samtykke uden medicinsk begrundelse herfor, hvis personen vel at mærke er over 18 år og dermed myndig.

Er personen derimod under 18 år, skal der være en medicinsk gyldig grund til, at indgrebet bliver foretaget. Det kan f.eks. være en forhudsforsnævring, eller lignende.

Jeg har selv skrevet under på Borgerforslag.dk

#4 Kære underskrivere

2018-04-19 17:57

Gå til siden—-Borgerforslag.dk og skriv under der. Det er forslag på den side, som kan tvinge politikerne til at tage emnet op . Der er mange underskrifts indsamlinger igang på den side. Borgerforslag.dk.

Gæst

#5 Re: Kære underskrivere

2018-04-20 22:11

#4: Jeg har selv skrevet under på Borgerforslag.dk - Kære underskrivere 

Præsis også det jeg har gjort :)

Det batter jo ligesom lidt mere :)


Gæst

#6 Re: Re: Kære underskrivere

2018-04-21 16:57

Ja, desværre bliver folk ved med at underskrive her. Vi skal bare tvinge dette forslag igennem. Mishandling af uskyldige børn, skalafskaffes og straffes med fængsel.

Gæst

#7 Re: Kære underskrivere

2020-09-13 17:45

#4: Jeg har selv skrevet under på Borgerforslag.dk - Kære underskrivere 

Det er altså KUN folk, DER HAR skrevet under, som kan læse disse opslag !!
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...