Forbud mod omskæring af børn i Danmark

Debatten om rituel omskæring af drenge i Danmark har kørt adskillige år.  En YouGov meningsmåling lavet for MetroXpress viser

at der er et massivt flertal på 73 procent for et forbud mod rituel omskæring af drenge blandt 1012 adspurgte.

 

Fra politisk side har man haft berøringsangst over for emnet og man har totalt svigtet tusindvis af danske jødiske og muslimske 

drenge, der bliver udsat for destruktiv, kønslemlæstende kirurgi og uden medicinsk indikation får amputeret deres forhud, uden 

at kunne give samtykke. Der er klart tale om en religiøs mishandling af disse drenge, der både krænker drengenes ret til hele, intakte

kønsorganer og kun har med forældrenes ret til religionsfrihed - ikke barnets ret til religionsfrihed og ret til at bestemme over deres 

egne kroppe, og hvad de selv tror på. 

 

Det er på tide at de politikere vi har valgt - i et repræsentativt demokrati - indfører et forbud mod rituel omskæring af drenge, nøjagtig

som der er et forbud mod "omskæring" af piger.  Dels for at skabe ligestilling,  at det bliver forbudt at kønslemlæste både piger og drenge

i Danmark. Dels for at sikre børns ret til at vokse op med hele intakte kønsorganer og selv kunne vælge hvad de vil tro på. Der kunne 

passende indføres en nedre aldersgrænse på 18 år for unge jødiske og muslimske mænd, hvor de selv kan træffe beslutninger om de

vil udsætte sig for kønslemlæstende kønskirurgi, respekterende både deres ret til at vokse op med intakte kønsorganer og deres ret

til religionsfrihed. 

 

Jeg ønsker at der i folketinget stilles et forslag om ændring af straffelovens  § 245 a. Fra : Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. 

 

straffelovens  § 245 a. Til 

Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige eller mandlige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. 

 
Og at der i en ny lov om mandlig rituel omskæring også omfattes dobbelt strafbarhed for kønslemlæstende kirurgi udført uden for Danmark, som der er for kvindelig omskæring. Samt at der tilgives en undtagelse for mænd over 18 år, sikrende deres ret til kropslig autonomi og religionsfrihed. 
 
Med 50.000 underskrifter skal folketinget rejse en debat om disse forslag. 
 
Nu spørger du sikkert hvorfor jeg som en etnisk dansker overhovedet vil blande mig i hvad jøder og muslimer gør? Vi lever i et samfund, hvor flere kulturer mødes. Min mor blev skilt da jeg var 6 år og giftede sig med en tyrkisk muslimsk indvandrer. Fra ham og det nye tyrkiske miljø hun ønskede at tilhøre, fik hun den bizarre ide, at jeg skulle have min forhud amputeret så jeg kunne blive "en rigtig tyrkisk dreng". Det bliver man åbenbart ved at man får skåret en 1/3 del af huden på penis væk. Dermed fik jeg bogstaveligt taget skåret en ideologi og religion, der er mere menneskerettigheds-krænkende og modbydelig end nazismen ind i min krop. Fik på alle måder krænket min ret til at leve med en intaktkrop og min religionsfrihed. Derfor blander jeg mig. Både danske drenge og piger skal have retten til ikke at fået skåret dele af deres  kønsorganer uden medicinsk indikation. Ønsker unge jødiske og muslimske mænd kønslemlæstende kirurgi i form af amputation af deres forhud, skal det stå dem frit for selv at træffe dette valg når de er 18 eller ældre. 

Niels Jørgen Plougmann    Kontakt forfatteren af dette andragende