"Arne Jacobsens vej" ramt af udstykningsvandalisme

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen "Arne Jacobsens vej" ramt af udstykningsvandalisme.


Gæst

#1

2016-01-22 15:32

Hegelsvej er i mange henseender en af Arne Jacobsens hovedværker, der både indeholder hans egen villa og der findes heller ikke andre veje i Gentofte Kommune (endsige landet) med så mange enestående villaer fra hans hånd. Det er på tide, at vi træder i karakter som beskyttere af kulturarven, og ikke det modsatte - og i langt større omfang tager initiativ til bevarende lokalplaner rundt omkring i vores smukke og bevaringsværdige Gentofte Kommune.

Gæst

#2

2016-01-26 14:00

Jeg mener generelt at kommunerne tillader for meget byggeri, der ødelægger det særegne udtryk i et kvarter.
Og Gentofte er ingen undtagelse - her er der dog også tale om designmæssig kulturarv, hvilket er endnu mere kritisabelt.

- Man kan forledes at gentofte fattes penge efter hr. Møllers død...

Gæst

#3

2016-01-26 17:23

Har netop lagt underskriftindsamlingen ud på min face-bookprofil

Gæst

#4

2016-01-26 17:35

Lad os få lidt harmoni i boligkvartererne! Bor selv tæt på et kvarter som mest af alt ligner en byggeudstilling.
Lad et område have eller få sit særpræg. Tænk på Ribe, Maribo, Christiansfelt - harmoni. Fremfor områder med sjusk med blandede stilarter, hvor bliver man ærgerlig. Se hvor rodet det er blevet i Andkær ved Børkop...

Gæst

#5

2016-01-26 18:42

Fordi vi i min familie har et personligt forhold til Hegelsvej 18! Det er min mands barndomshjem!

Gæst

#6

2016-01-26 19:57

En klog og god sag at støtte

Gæst

#7

2016-01-26 19:58

En udmatrikulering af en grund med bebyggelse med så høj bevaringsværdig, unik historie og stærke tilhørsforhold til dansk kulturarv og arkitektur må ikke ske. Vi skal værne om vor lands stolte arkitektfag og ikke gå på kompromis grundet økonomiske årsager.

Gæst

#8

2016-01-27 09:58

Jeg er stærkt modstander af at man ødelægger fredede/ bevaringsværdige bygninger, såvel som områder/haver. Fortsætter den slags, hvor meget, eller rettere hvor lidt, har vi så tilbage til vore efterkommere, som forhåbentlig vil være klogere. Det som i dag regnes for lidt, vil være betydningsfuldt i fremtiden.

Gæst

#9

2016-01-27 10:58

Godt initiativ. Bør omfatte hele Gentofte. Roy

Gæst

#10

2016-01-27 11:24

Finder det vigtigt at værne om dansk arkitekturs kulturarv.

Gæst

#11

2016-01-27 17:01

Jeg er flyttet fra Gentofte for 15 år siden, en del af det unikke ved Gentofte, er netop det område, hvor det er en glæde at færdes❤️

Gæst

#12

2016-01-27 18:08

Jeg forstår til fulde den frustration, sådanne udstykninger afstedkommer. Jeg bor selv på en vej, som har været og stadig er plaget af dette problem. Derfor giver jeg min opbakning til dette initiativ.

Gæst

#13

2016-01-28 09:38

Fordi vi i en konservativt ledet kommune kun skal forandre for at bevare.
Konservativ

#14 Re:

2016-01-28 18:39

#13: -  

 Jeg kunne ikke være mere enig!

Camilla

#15 Her ser haven Hegelsvej 18 fra luften

2016-01-28 19:19

 

Hvis der skal være 5 meter til hækkene, er der ikke meget plads at bygge på og der vil stort set ikke komme lys til Arne Jacobsen ejendommen.


Gæst

#16

2016-01-30 10:57

Af samme grund, som underskriftsamlingen finder sted.

Gæst

#17

2016-01-30 18:02

Fordi jeg ganske tilslutter mig det af inititivtagerne til denne underskriftsindsamling anførte : Dette enestående smukke boligområde må forskånes for enhver VANDALISME, som bl.a. den påtænkte udstykning er udtryk for.

Gæst

#18 Arkivbillede fra 1935

2016-01-30 19:38


Gæst

#19 Re: Arkivbillede fra 1935

2016-01-31 09:23

#18: - Arkivbillede fra 1935 

Fantastisk billede. Tak for det. Man kan lige akkurat skimte Arne Jacobsen villaen på Hegelsvej 18 til højre i billedet. 


Gæst

#20

2016-01-31 12:01

Ønsker bevaring af Krathuskvarteret som det er, med bibeholdelse af kvarterets unikke arkitektoniske kvalitet.

Gæst

#21

2016-01-31 21:45

Arne Jacobsen er den mest essentielle arkitekt som Danmark har haft og at ødelægge et så smukt hus pga økonomi er helt forkert!


Gæst

#22 Re:

2016-01-31 22:44

#21: -  

 Helt enig!
Aldrig så snart var huset solgt, før grunden blev delt i to med hver sit lån i Nordea på 5.300.000 kr til en rentesats på under en halv procent.

Martine

#23 Hvorfor bevarer vi?

2016-02-02 11:56

På www.gentofte.dk fremgår det, at arkitektur er et væsentligt varemærke for kommunen: ”Gentofte kommune er et mekka for arkitekturinteresserede. ” ”Den arkitektonisk kulturarv…[er] kendetegnende for Gentofte, og det er opgaven at bevare og skabe en smuk kommune til gavn for borgenes livskvalitet.” ”Bevaringsværdige bygninger er… en væsentlig del af den danske kulturarv.” Man kan spørge sig selv, om bevaringsværdige bygninger er af nogen relevans, hvis udsynet til dem hindres, grundet nybyggeri foran, som det vil være tilfældet med Arne Jacobsens bevaringsværdige villa på Hegelsvej.

I den forbindelse vil jeg citere daværende formand for Det Særlige Bygningssyn (Kulturministeriets rådgivende organ), Bjørn Nørgaard, for hans læseværdige indledning ”Hvorfor freder vi?” i Beretningen 1995-1999: ”Vi freder for folket, vi freder for fremtiden, vi freder også for at vore børns børnebørn kan blive hele mennesker, der ved hvem de er, hvorfor de er blevet, hvad de er, og forstår det samfund, de er en del af.”


Gæst

#24

2016-02-09 21:05

Fordi der i Gentofte Kommune - og i mange andre - hersker en total respektløshed for arkitektoniske værdier.

Gæst

#25

2016-02-16 13:08

Jeg går stærkt ind for at bevare krathuskvarterets smukke karakter. Det gælder dog ikke kun i bygningsmæssig henseende, men også for så vidt angår bevoksningen. Mange opstammer eller fælder ligefrem de gamle bevaringsværdige træer. Storme har desværre også gjort et indhug i træbestanden. Jeg skal derfor opfordre til i videst muligt omfang at bevare de gamle træer, og at der sker genplantning, hvis et træ af den ene eller anden grund er eller bliver fældet. På den måde kan vi bevare krathuskvarteret som et enestående skovrigt kvarter og undgå, at det kommer til at ligne ethvert andet villakvarter i Gentofte Kommune.
Med venlig hilsen
Birte Hallas-Møller
Krathusvej 7