IMOD AARHUS KOMMUNES SPAREPLANER PÅ BØRNEOMRÅDET

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen IMOD AARHUS KOMMUNES SPAREPLANER PÅ BØRNEOMRÅDET.


Gæst

#51

2016-01-19 19:04

Fordi det tydeligvis ikke er en langsigtet løsning og det jo i den grad kommer til at gå ud over samtlige børn og enhver form for omsorg er tilsidesat....

Gæst

#52

2016-01-19 20:41

Jeg synes ikke, at vores børn skal have dårligere pasning og personalet vanskeligere arbejdsvilkår. Hvis der skal spares på dagtilbud, så sløjf et mellemlederniveau og giv beslutningskompetence og ansvar til institutionslederne!

Gæst

#53

2016-01-20 08:48

Vi har barn i vuggestue i Aarhus C, hvor vi allerede nu mærker de ringe normeringer og skarpe prioriteringer fra pædagogernes side. For få (varme) hænder til for mange børn. Børn er vores fremtid, og de skal passes og udvikles derefter. Nedskæringer er IKKE vejen frem! Der må spares andre steder, hvis det nu engang står så skidt til i Aarhus Kommune.

Gæst

#54

2016-01-20 18:42

Fordi ressourcerne på børneområdet allerede er uanstændigt få i forvejen

Gæst

#55

2016-01-21 09:14

Fordi jeg selv har børn som bliver berørt, og det er en skandale, at de skal behandles som tøjdyr

Gæst

#56

2016-01-21 11:32

Jeg kærer mig om børns udvikling, især trygge rammer, herunder gode institutionsophold. Forslagene bringer ikke bedre forhold for børnene med sig set fra et børne-udviklingsperspektiv, hvor tryg trivsel bør være mest muligt i fokus.

Gæst

#57

2016-01-21 15:02

Fordi jeg selv har 2 små børn. Jeg ønsker at de skal have lov til at VÆRE børn og IKKE skoles hele livet.

Gæst

#58

2016-01-21 22:39

Vi har brug for langsigtede perspektiver i vores samfund og indenfor politik, og det får vi ikke ved at spare på vores fælles fremtid: Børnene. Tænk på at de ved skolestart bliver mødt af en betydeligt længere skoledag, end børn gjorde for fem år siden. Oven i købet skal de præstere mere og i længere tid, når de kommer på arbejdsmarkedet, sammenlignet med deres forældres generation. Det vil være dybt urimeligt , hvis de også skal presses allerede i vuggestue/børnehavealderen!
Begræns hellere projekter som: Tests i førskolealder samt tidlige skoleår; en ny lufthavn ved Aarhus og den store økonomiske satsning: Aarhus - Europæisk Kulturhovedstad 2017.
Fokusér på flere pædagoger og derved mere nærvær og alderssvarende omsorg i vores daginstitutioner!

Gæst

#59

2016-01-22 14:59

Fordi jeg synes det er et tåbeligt forslag, som forringer vilkårene for de små, som ikke har nogen stemme.
Spar på politikerpensionerne og husk, at børnene er Danmarks fremtid.

Gæst

#60

2016-01-31 17:56

Forde at jeg er imod besparelse

Gæst

#61

2016-01-31 19:50

Fordi den er vigtig!!!

Gæst

#62

2016-02-03 11:21

Det er jo forrykt, at man på kommunen ikke lytter til eksperterne på dette område! Det vil få fatale konsekvenser for mange børn! Lad nu børn være børn så længe det er muligt.